Enheder ved regimenterne

 

l Enhedsbilleder er oprettet (klik på prikken)

 

Kommentarer og oplysninger om enhedernes historie og de tilknyttede billeder modtages meget gerne!

 

Enhed

Status

  Gardehusarregimentet (GHR) før 1945  
  Bygningen af Gardehusarkasernen i Næstved l
Gardehusarregimentet (GHR) 1945-1949  
  Tidlige billeder af kasernen i Næstved l
  Den gamle forhindringsbane i Næstved l
  Rekruteskadronen 1945-1949 l
  1 ESK/GHR 1945-1949 l
  2 ESK/GHR 1945-1949 l
  3 ESK/GHR 1945-1949 l
  4 ESK/GHR 1945-1949 l
5 ESK/GHR 1945-1949 l
     
  Gardehusarregimentet (GHR) 15. juni 1949-1952

 

  1 ESK/GHR 1949-1952 l
  4 ESK/GHR 1949-1952 l
6 ESK/GHR 1949-1952 l
Gardehusarregimentet (GHR) 1953-2000  
  Fredskovsdepotet l
I PNBTN/GHR
Oprettet den 1. November 1952 som KVGBTN
l
1 KVGESK/I GHR l
2 KVGESK/I GHR
I 1953 bliver ESK uddannet på Centurion som den første ved GHR
Udgår af stående styrke den 30. april 1991
Indgår igen i stående styrke fra den 1. juni 1996

l

  1984-86 l
  3 KVGESK/I GHR
Ikke i stående styrke
I januar 1997 får ESK Leopard KVG
 
3 og 4 PNINFKMP/I GHR
  1971, 9 måneders forsøgskompagni l
1981 l
4 MOTINFKMP/I GHR  
STESK/I GHR  
  1979 l
  Bjærgningssektionen l
     
  II BTN/GHR
Oprettet den 1. November 1952 som motorbataljon
Overført til SJLR den 1. april 1976
 
  1967 4 KVGESK/II GHR i Tyskland sammen med en OPKDEL fra 5 OPKESK l
  1970 2 KVGESK/II GHR i Tyskland l
Rekruteskadronen l
     
  III Opklaringsbataljon/GHR
Oprettet 1. november 1957 og nedlagt i 1968
 
     
III Opklaringsbataljon/GHR
Oprettet 16. maj 1974 og underlagt ELK
 
4 OPKESK/III GHR
Udgår af stående styrke fra 1. januar 1992

 

  1969 l
1972-74 l
  1983-85 l
Fra messevognen Sahra l
  1991-12-18 4 OPKESK bliver "lagt pænt i mølpose" l

5. Opklaringseskadron

5 OPKESK/III GHR

 

6 OPKESK/III GHR
Ikke i stående styrke
 
     
  III Opklaringsbataljon på Bornholm fra 1. juli 2000  
  1. Lette Spejdereskadron  
  2. Spejdereskadron  
     
Gardehusarregimentet (GHR) 2001-  
     
     
1. Bataljon 1945-1951  
1. Regiment 1951-1961  
Danske Livregiment (DLR) 1961- 2000

 

  I BTN/DLR  
  1963-66 Billeder fra perioden l
  1979 2 KMP I BTN i Tyskland l
     
5. Bataljon 1945-1951  
4. Regiment 1951-1961  
Sjællandske Livregiment (SJLR) 1961-2000

 

  1975-05-10 Indvielse af Antvorskov Kaserne l
  Antvorskov Kaserne l
  Diverse l
I PNINFBTN/SJLR
Den 5. maj 1971 bliver I SJLR en del af stående styrke
I februar 1982 udgår BTN af stående styrke
 
  1981 Øvelse i Oksbøl l
  3 KVGESK/I SJLR
Oprettes i august 1971 i Næstved
I juni 1981 bliver den lagt i "mølpose"
 
II PNBTN/SJLR
Overført fra GHR til SJLR den 1. april 1976
l
  1994-08-01 BTN får de første 20 Leopard A5 kampvogne l
  1 KVGESK/II SJLR  
  1976-79 l
  1988 l
2 KVGESK/II SJLR
  1986 l
  3 PNINFKMP/II SJLR
I juni 1981 bliver det lagt i "mølpose"
 
4. Panserværskompagni
Flytter fra Vordingborg til Antvorskov kaserne den 1. oktober 1974
 
  4. Stabskompagni/1 SJBDE
I april 1974 flytter det fra Roskilde til Ringsted
 
5. Stabskompagni/2 SJBDE
Overføres fra SJLR til DLR den 1. januar 1977
  Tamburkorpset
Oprettet 1964
 
  Musikkorpset
Overført fra FAFR til SJLR den 1. august 1976
 
11. Bataljon 1945-1951  
5. Regiment 1951-1961

 

Falsterske Fodregiment (FAFR) 1961-1976

 

I PNINFBTN/FAFR  
3 KVGESK/I FAFR l