Varsel om GHRVPK Generalforsamling søndag d. 23. februar 2020

Hermed varsles om GHRVPK Generalforsamling der gennemføres søndag 23. februar 2020.

  • Generalforsamlingen gennemføres søndag d. 23. februar 2020 kl. 16.00 – 17.30. Generalforsamlingen finder sted i BYGN 40 i Kalby Ris. Porten vil være åben fra kl. 14.00 – 16.00. Kontaktperson er John Frandsen, mobil: 20 33 80 67.
  • Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest fredag d. 03. januar 2020 kl. 12.00. Forslag sendes til formanden på mail: formand@ghrvpk.dk.
  •  Endelig dagsorden, mødeindkaldelse, regnskab for 2019 samt budget for 2020, tilsendes pr. mail og oplægges på foreningens hjemmeside, senest mandag d. 20. januar 2020 kl. 12.00.
  • Såfremt du i mellemtiden har fået en mailadresse eller fået en ny siden sidst, bedes dette meddelt til foreningens kasserer på mail: kasserer@ghrvpk.dk.
  • I henhold til vedtægterne, vil dette varsel ikke blive fremsendt pr. brev til de medlemmer, der ikke har e-mail. Såfremt du kender nogle af dem, bedes du henlede deres opmærksomhed på, at varslet samt efterfølgende indkaldelse, kan læses på foreningens hjemmeside”.
  • Efter generalforsamlingen vil der være stegt flæsk og persillesovs. Tilmelding og betaling vil fremgå af mødeindkaldelsen.
Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.