GHRVPK åbner for skruedage og skruesøndage

Med baggrund i myndighedernes og regeringens retningslinjer, åbner GHRVPK op for skruedage og skruesøndage således:

Skruedage:

Skruedage genåbnes fra tirsdag d. 09. juni 2020 med følgende restriktioner:

  • Der må max være 30 personer i KBR og 30 personer i FRSK (ACTION: Lukkevagten).
  • Alle aktiviteter skal gennemføres udendørs eller i de respektive garager (ACTION: Fokusansvarlige).
  • Der må max være 2 M/K på toiletterne i FRSK og i KBR ad gangen.
  • Der må ikke være ophold i fællesrummene/køkkenområderne i såvel KBR og FRSK, kun den der brygger kaffe må opholde sig i respektive områder. Kaffen hældes på termokander og stilles op udendørs.
  • De opstillede desinficeringsbeholdere skal benyttes. Vil også blive oplagt i KØTJ.
  • De ophængte vejledninger omkring at holde afstand, håndhygiejne SKAL følges.

Skruesøndage:

Skruesøndage genåbnes søndag d. 28. juni 2020 med følgende restriktioner:

  • Alle de under skruedage nævnte forhold, SKAL efterleves:
  • Der vil IKKE blive samlet morgenmad/frokost i FRSK. Det enkelte medlem medbringer selv forplejning, som indtages UDENDØRS i såvel KBR som i FRSK.

Såfremt der sker ændringer i myndighedernes og regeringens retningslinjer, vil de blive justeret i lighed hermed.

Det overordnede budskab er følg de udstukne retningslinjer og pas på hinanden.

Bestyrelsen/GHRVPK
Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.