GHRVPK åbner for skruedage og skruesøndage

Med baggrund i myndighedernes og regeringens retningslinjer, åbner GHRVPK op for skruedage og skruesøndage således: Skruedage: Skruedage genåbnes fra tirsdag d. 09. juni 2020 med følgende restriktioner: Der må max være 30 personer i KBR og 30 personer i FRSK (ACTION: Lukkevagten). Alle aktiviteter skal gennemføres udendørs eller i de… Continue reading →

Aflysning af Åben Hede 2020

GHRVPK har modtaget nedenstående skrivelse fra Oberst Torben Dixen Møller, der er chef for Danske Artilleriregiment. Kære Åben Hede samarbejdspartner Med reference til regeringens seneste udmelding, så ser vi os desværre nødsaget til at aflyse dette års Åben Hede. Jeg har drøftet situationen med generalmajor M.A. Lollesgaard og har også haft en dialog… Continue reading →

Aflysning af skruetirsdage og skuesøndag

Henset til den alvorlige situation, og også for at vise samfundssind, så er skruetirsdage og skruesøndagen aflyst i hvert fald måneden ud. Dette vil også blive lagt ud som nyhed på vores hjemmeside. Hvis du har kendskab til medlemmer der hverken er på fjæset eller er tilmeldt nyheder, så tag… Continue reading →