Måneden der gik

Meningen med denne side, er primært at holde de medlemmer, som sjældent kommer i skoven, orienteret om, hvad der sker af stort og småt. Jeg har allerede en aftale med KVG- og PMV-GRP om at blive holdt orienteret, men det står selvfølgelig alle frit for at sende mig en mail, såfremt de mener, der er noget der kunne være spændende for foreningens medlemmer at høre om. Indholdet på siden vil blive stående, således at den som helhed, kan fortælle hvad der sker i foreningen i løbet af de forløbne år.

john frandsen

Redaktør
John Frandsen (JoF)
john@frandse.dk

August 2020

Det var lige, som om man var sat tilbage til julemåneden i ens barndom, for hold da fast hvor var der langt til 24 DEC. Hvad har det så med foreningen at gøre? Jo, – vi var sat i udsigt, at kørselsforbuddet ville blive ophævet i august, men at vi skulle helt frem til den 29 AUG, før end ophævelsen kom, det var ikke ligefrem ventet.

Hvad indeholdt ophævelsen så? Ja, hvis man kigger ind bag de mange ord, så kan det meget forenklet listes op, som jeg tidligere har beskrevet det på vores Facebook-side:

Bæltekøretøjer må ikke køre på offentlig vej. Det samme gør sig gældende for de køretøjer, der kaldes for ”dimensionsoverskridende køretøjer”, men de kunne lige så godt have skrevet, at det også gjaldt vores PIRANHA, da det er det eneste hjulkøretøj ved de køretøjshistoriske foreninger, der bliver ramt ud over bæltekøretøjerne.

Kørere og vognkommandører skal alle være udstyret med et medarbejdernummer, være omskolede og have gyldigt kørekort.

Vi må ikke køre i kolonne, men skal køre enkeltvis, eller som minimum med 300 m. mellemrum.

Veteransynsreglerne udgår, og alle køretøjer ved de historiske samlinger synes som forsvarets øvrige køretøjer en gang om året.

I sagens natur har vi ikke deltaget i noget som helst indtil nu, og det ser desværre ud til, at det eneste arrangement vi kommer til at deltage i er Kastellets fødselsdag (hvis vel at mærke det ikke bliver aflyst), og det endda udelukkende med vores hestevogn.

 • GHR Jubilarstævne – aflyst.
 • Vordingborg Kaserne forældredag – aflyst.
 • Foreningernes dag i Næstved – aflyst.
 • Flagdagen på Frederiksberg – aflyst.
 • Kulturnatten i Næstved – aflyst.
 • Kulturnatten i København (Gothersgade Kaserne og Kastellet) – aflyst.
 • Panzermuseum East arrangement – aflyst.

Det kan være lidt svært at holde gejsten oppe, men vi må se frem til det nye år, og så få det bedste ud af de begrænsninger, som vi nu engang er blevet pålagt.

3. august var familien Hall en tur inde om Krigsmuseet, for at montere de sidste stumper, der manglede på LEO’en

9. august fik vi leveret 3 hjælpemotorer til CENT’en for den formidable sum af 2.000,00 kr.

13. august holdt MOWAG-sektionen ved FMI møde på Hjemmeværnsgården i Kalby Riis. I den forbindelse lånte de vores messevogn, EAGLE 1, Jülkat og PIRANHA (med Polle) for at holde en grillaften på Jagel i øvelsesterrænnet. Stor ros til GHRVPK for de velholdte køretøjer.

31. august afholdt vi bestyrelsesmøde, hvor bl. a. problemer med at få leveret benzin (som nu er leveret), udsættelse af en veterandag til næste år, samt den gode økonomi blev berørt. Referatet kan læses på vores hjemmeside.

Juli 2020

Det bliver spændende at se, hvilke aktiviteter, som vi overhovedet kan deltage i i efteråret. Vi har for nogen tid siden fået stillet i udsigt, at kørselsforbuddet ville blive ophævet i løbet af august måned. Vi har allerede fået at vide, at alle køretøjer skal være nysynede, førend de må forlade vores etablissement, og at alle kørere/vognkommandører skal have en eller anden form for ansættelse i forsvaret (Militært ID-kort), men ud over det, ved vi ikke, hvilke krav Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) eller andre myndigheder kan finde på at stille til os. F.eks. om uddannelse, sikkerhed m.m.

På nuværende tidspunkt er det bestemt, at Åben Hus på GHR og på Vordingborg Kaserne er aflyste. Det samme gælder Foreningernes Dag i Næstved. (Pladsen er delvist optaget af telte til Covid 19-test). Flagdagen på Frederiksberg gennemføres i år på Frederiksberg Slot, hvor Hærens Officersskole holder til, så der forventer vi fortsat at deltage. Så er der Kulturnatten i Næstved, hvor der fortsat planes på et eller andet arrangement. Spørgsmålet er så, om det løb, ikke er kørt for i år, da arrangørerne ikke kan blive ved med at vente på at få en tilbagemelding på, om vi kommer eller ej. Endelig er der Kulturnatten i København på Livgardens Kaserne i Gothersgade og i Kastellet, hvor vi allerede har givet tilsagn om at deltage på Kastellet, dog uden angivelse af hvilke køretøjer vi kommer med, da vi jo mangler udmelding fra FMI.

Som nævnt skal vores køretøjer være nysynede, før de overhovedet må forlade skoven eller Kalby Ris. Det viste sig at være en lidt større udfordring, for selvom de køretøjer, som vi hidtil har haft til syn, har været i god stand, så har vi en udfordring i forbindelse med afprøvning af bremserne, da vi ikke har nogen prøvestand. Dette problem har vi dog nu fået løst, idet vi har fået en ny sponsor, samt genopfrisket en gammel aftale. Preben Jensen, – vores Focus-ansvarlige på de små hjulkøretøjer – har fået lavet en aftale med bilforhandler Lysen Biler A/S om at bruge deres bremsestand, og samtidig har vi fået genopfrisket en aftale, som Mogens Christensen i sin tid fik lavet, med Jespers Auto A/S, om at bruge deres bremsestand til test af vores store hjulkøretøjer.

I løbet af juli måned havde vi tilmeldt 25 af vores køretøjer til syn. 14 blev godkendte, 4 skal genfremstilles p.g.a. mindre fejl ved specielt bremserne og 7 blev ikke synet p.g.a. manglende klargøring.
Et flot resultat, som vi kan være stolte og tilfredse over. Tak til Forsvarets Bilinspektører, som gør et godt og professionelt arbejde. Det sker med et smil på læberne og de øser gerne  ud af deres store viden på en god og behagelig måde til fremtidig gavn for os.

Vi har fået tildelt 15 militære ID-kort til de medlemmer, som skal kunne køre vores køretøjer i fremtiden. Det kniber dog for disse gode folk med at kom til GHR og få taget et vellignende billede til ID-kortet. Se nu at få det bragt i orden. Evt. spørgsmål kan rettes til næstformanden.

Ude i skoven har vores altmuligmand Bent fået banket en midlertidig overdækning sammen mellem de to containere, som vi har stående der, så vores MAGI-messevogn kan stå delvis i tørvejr. Flere af vores PMV’er har allerede været inde i KBR, hvor de har fået den helt store tur, – næsten alt har været skruet af og i flere tilfælde udskiftet. Vi har jo vedtaget, at ingen PMV’er bliver sendt til syn, førend de har været gennem det store gennemsyn, og godkendt af Martin.

April, maj, juni – 2020

I lighed med så mange andre foreninger, så kom Covid 19, som lyn fra en klar himmel og fra den ene dag til den anden stoppede alt arbejde. Vi var godt i gang med at gøre klar til Hærens Åben Hede, idet FMI jo havde krævet, at alle køretøjer skulle være nysynet, og flere af vores køretøjer var klar til syn, men selv forsvaret lukkede delvis ned, og dermed også synsvirksomheden.

I januar havde vi fået leveret skallen af en LEO1 fra værkstedet i Nymindegab, sandblæst og grundet, og vi skulle så male den, inden den skulle videre til Krigsmuseet. Familien Hall nåede også at gøre den klar til afhentning lige inden alt lukkede ned.

Vi har jo flere faste arrangementer i maj/juni, men de gik alle i vasken. Vores traditionelle køretur 4. maj var en lidt tam affære, da jeg alene kørte turen for at lægge blomster på de sædvanlige gravsteder. Vores eget Åben Hus blev aflyst, og det gjaldt desværre også Hærens Åben Hede.

På trods af nedlukningen, så var det ikke alt i foreningsregi, der stoppede. Græsset var jo ligeglad med, at der var Corona-epidemi, og voksede gladeligt, så kassereren har været nødsaget til at køre med græsslåmaskinen flere gange. I Kalby Ris har Poul Erik benyttet lejligheden til at få klaret mange af de småting, der ikke altid er tid til i det daglige.

I april måtte vi desværre sige farvel til en kapacitet ud i gamle hjulkøretøjer, og en person, der var dedikeret til foreningens ve og vel, – Mogens Christensen. Foreningen var repræsenteret, da hans urne den 28. april blev sat ned på familiegravstedet på Snesere Kirkegård.

I begyndelse af maj måtte vi også sige farvel til et tidligere medlem, Michael Kamstrup, også kaldet Smeden, som i lighed med Mogens havde været med til at starte foreningen, og i de første år lagde rigtig mange timer i ude i skoven.

25 .maj holdt vi et online-bestyrelsesmøde, for at lægge en strategi for, hvordan vi skulle forholde os, når der inden længe blev åbnet op for, at vi kunne gå i gang igen.

8. juni afholdt vi et kombineret bestyrelses- og logistikmøde i Kalbyrissalen. Referatet fra mødet ligger inde på vores hjemmeside.

18. juni blev der afholdt DHM bestyrelsesmøde i Linde. Et af de væsentligste punkter var kørselsforbuddet og den udsatte generalforsamling. Igen, – referat fra DHM’s bestyrelsesmøde kan læses inde på DHM’s hjemmeside.

29. juni blev den tidligere nævnte LEO1 afhentet i Kalby Ris, og dagen efter blev den transporteret ind til Krigsmuseet, hvor en af BMS’ kæmpekraner løftede den ind i gården. En video af afhentningen og løftet kan ses ved at kopierer nedenstående link ind i din browser.

https://www.youtube.com/watch?v=2FSGbKQbR6I

Marts 2020

Hvis man ikke vidste bedre, så kunne man godt tro, at det hele var orkestreret af en gyser-/spændingsforfatter. Først var det noget, som man så i nyhederne, folk der blev spærret inde i deres bolig, overbelagte sygehuse og mange døde, men det var jo omme på den anden side af jordkloden i Kina, så det var deres problem.

Pludselig var problemet hoppet til Italien, men det var jo stadig langt væk fra Danmark, så – life goes on. Vinterferien stod for døren og da den var overstået, så var problemet pludselig meget nærværende i Danmark. Coronavirussen havde også slået til her og efterhånden, som flere og flere blev ramt, var der flere og flere aktiviteter, der blev lukket ned. Crescendoet nåedes med Statsminister Mette Frederiksens (S) udmelding om, at Danmark lukkede ned. På det tidspunkt havde Danske Hærhistoriske Museer (DHM) allerede udskudt deres generalforsamling til senere, alle syn af militærhistoriske køretøjer var blevet aflyst, og vi så os også nødsaget til at lukke for vores skruedage.

Familien Hall fik malet Krigsmuseets KVG LEO 1 færdigt, monteret nummerplade m.m. Så nu afventer vi bare, at der bliver lukket op for afhentningen. Den skal være trækplaster inde foran Krigsmuseet i København. Tak til familien Hall for det store arbejde.

Hvad der kommer til at ske fremadrettet, er svært at spå om. Vores traditionelle tur den 4. maj hænger i en tynd tråd, da vi endnu ikke har fået synet et eneste af vores køretøjer. Og både vores eget Åben Hus og Hærens Åben Hede er der store spørgsmålstegn ved. Det hele bliver højest sandsynlig afgjort efter Påsken den 14. april, eller hurtigst muligt derefter.

Selvom det bliver besluttet at gennemføre Hærens Åben Hede, så er der flere stopklodser for vores kampvognes deltagelse.

 • Ildslukkerne på KVG LEO’erne, CENT og M41 er er for gamle og Sikkerheds- og Ballistikafdelingen ved Danske Artilleriregiment (DAR) på Oksbøl Kaserne kræver, at dette bliver ordnet, inden KVG får lov til at skyde.
 • Der udestår et spørgsmål om brandhæmmende påklædning til kampvognbesætningerne, endnu et nyt et krav fra Sikkerheds- og Ballistikafdelingen i Oksbøl.
 • Der udestår en plan for, hvilke uddannelser, som besætningerne på KVG skal kunne bestå, inden de får lov til at skyde med skarpt. Forsvaret har dog fundet mange af besætningernes uddannelsesbeviser i kartotekerne, så den grundlæggende dokumentation skulle nu være i orden.

Alt ligger desværre stille indtil efter Påske.

Vi opfordrer jer alle til at følge regeringens regler og påbud. Pas på hinanden og jeres familier. Men ring gerne, skriv en e-mail eller send en blomst, så vi ikke glemmer hinanden.

Vi ses i skoven på ny, bare vent. Vi glæder os.

Februar 2020

Efter at vi i sidste måned fik tilladelse til at deltage i Hærens Åben Hede med en hel del begrænsninger, har der været ret så travlt med skriverierne. Ud over den assistance vi skal have, når vi er ankommet til Oksbøl, så har vi:

 • Udfærdiget en liste over alle de køretøjer, som vi forventer skal deltage i Hærens Åben Hede, og derfor skal synes.
 • Anmodet om assistance af MP’er på alle skruetirsdage, så vi kan foretage styre- og bremseprøver inden syn, samt køre til syn i Slagelse eller på Kulsbjerg.

Anmodet om, at et hold MP’er klar i Kalby Ris den dag, hvor vi skal køre til Oksbøl Kaserne.

I forbindelse med min deltagelse i Hærens Åben Hede Projektgruppen, så kom det frem, at Danske Artilleriregiment (DAR) vil forsøge at finde stamkort på de af vores medlemmer, der er besætning på vores bæltekøretøjer, for at få dokumentation af deres uddannelse. Ud over det blev vi også varslet en kontrol af specielt besætningerne på de kampvogne, der skal skyde. En kontrol af både deres færdigheder, og om de har styr på, hvordan de skal forholde sig ved evt. uheld. Desuden er de meget opmærksomme på kanonrørenes tilstand.

I begyndelsen af måneden blev der så løst lidt op på kravene fra Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI), idet vi fik tilladelse til at køre til syn med vores hjulkøretøjer i Slagelse/Kulsbjerg uden MP-støtte. Senere på måneden fik vi yderligere tilladelse til at køre mellem Fredskoven og KBR uden, at der gik et medlem foran køretøjet, så vi kunne afprøve styreegenskaber og bremser. Dog stadig på betingelse af, at vejen var afspærret. Så får vi se, om der henad vejen kommer flere lempelser.

17. februar afholdt vi bestyrelsesmøde. Det var ellers meningen, at det hovedsageligt skulle dreje sig om den forestående generalforsamling, men henset til udmeldingerne beskrevet oven over, så blev en stor del af mødet omhandlende Hærens Åben Hede

18. februar deltog denne skribent i Hærens Åben Hede Projektgruppe på Oksbøl Kaserne. Igen drejede en del af mødet sig om de traditionsbærende foreningers deltagelse i Hærens Åben Hede, og de problemer, som FMI’s begrænsninger ville betyde.

23. februar afholdt foreningen generalforsamling i Kalbyrissalen. Traditionen tro fik vi først en briefing af CH GHR, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, hvordan året var gået, hvilke opgaver, der ventede regimentet i dette år, og herunder etableringen af et perimeterhegn og en ny vagtbygning. Til forskel fra tidligere, så valgte obersten at blive under hele generalforsamlingen, og den efterfølgende spisning.

Generalforsamlingen forløb, som den plejer, formandens beretning, Årsberetningen, samt regnskabet blev alle godkendte og ligger på hjemmesiden, og kan læses her.

Januar 2020

Som det fremgik af det ekstraordinære Nyhedsbrev, som vi sendte ud i juledagene, så tabte vores ældste aktive medlem Erik Rubek kampen mod kræft lige før jul. Rubek blev bisat fra Karrebæk Kirke den 30. december, og det var tydeligt, at det ikke kun var i vores foreningen, at man satte stor pris på ham, idet kirken var næsten fyldt, – og Karrebæk Kirke er rimelig stor. Vi var flere fra foreningen, der deltog i bisættelse, samt den efterfølgende gravøl på De Hvide Svaner. Æret været Erik Rubeks minde.

Vi har jo længe gået og ventet på et eller andet udspil fra Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) i forbindelse med kørselsforbuddet. Midt i måneden kom der en dispensation til at deltage i Hærens Åben Hede i juni 2020, men kun på betingelse af, at alle deltagende køretøjer var synet, samt at kørsel til og fra Oksbølkaserne med hjulkøretøjer skulle ske med MP-eskorte. Samtidig skulle al færdsel under Hærens Åben Hede ske med MP-støtte, idet al passage af offentlige veje krævede afspærring, medens passagen fandt sted, og hjulkøretøjerne skulle køre med MP-eskorte mellem Oksbøl Kaserne og Bøffelstillingen. Det var jo umiddelbart positivt, men uden at sige for meget, rejste det en del spørgsmål omkring syn af hjulkøretøjer, og afprøvning af samme inden syn, så formanden måtte igen i gang med skriveriet for at få svar på en del spørgsmål omkring bl. a. kørsel til syn, styre- og bremseprøver inden syn m.m.

3. januar blev skallen af den PMV, som vi har fået til opskæring, hentet ind på Paulsens Maskinfabrik, – noget af en operation i sig selv, – og placeret på deres skærebord. Billeder fra operationen er lagt ud på hjemmesiden. Ugen efter gik de så i gang med at skære skallen op som aftalt, og delen er kommet tilbage til KBR.

14. januar fik Erik Andersen overrakt et foreningsskjold. Allerede sidste år havde bestyrelsen besluttet, at Erik skulle have en skjold, som tak for det store arbejde, som han har lagt i renoveringen af flere af vores små hjulkøretøjer og ikke mindst vores MC’er. Problemet for os var, at Erik ikke deltager i Hærens Åben Hede eller vores eget Åben Hus-arrangement, hvor det ville være oplagt at overrække skjoldet, hvorfor vi måtte ty til at overrække det på en almindelig skruetirsdag. Stort tillykke og tak for indsatsen til Erik.

21. januar blev der afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor vi som det eneste punkt behandlede skrivelsen omkring deltagelse i Hærens Åben Hede, samt betingelserne for vores deltagelse. Efterfølgende har vi tilmeldt alle de køretøjer, som vi forventer at deltage med, og så må vi se, om vi når at få dem synet.

Samme aften ankom skallen af en LEO1 på blokvogn fra Oksbøl. Skallen var blevet sandblæst, og skal nu have lidt kulør, så den kan gøre sig godt inde ved Krigsmuseet, som blikfang for de mange turister.

P.S. Husk tilmelding og betaling til vores årlige generalforsamling søndag den 23. februar. Læs mere på hjemmesiden.

November og december 2019

Begge vores messevogne trænger til en kærlig hånd, men da MAGI’en er kørende, har vi besluttet, at kræfterne skal bruges på MJP2’eren. Den blev kasseret ved Hærens Åben Hede i år, og siden da er der ikke rigtig sket noget, men nu skal det være. Den skulle meget gerne være klar til syn, når vi igen må køre med vores køretøjer.

Vores Chaffee har i lang tid været inde i Kalby Ris, men er nu så klar, at resten af arbejdet på den kan foregå ude i Fredskoven. Samtidig indebærer det også, at en af folkene fra Chaffeen kan genoptage arbejdet på vores VW Bobbel og VW Jagtvognen i den varme garage i skoven.

Jülkatten har også i en periode været inde i Kalby Ris, men er snart tilbage i Fredskoven efter at den er blevet malet i ørkenfarve..

Siden den ulyksalige hændelse med en af vores PMV’er i SEP, har den været inde i Kalby Ris, hvor den har gennemgået en større overhaling. Arbejdet med den er nu så langt, at de i denne måned var ude og trille med den inden for hegnet.

11. november gennemførte bestyrelsen årets sidste bestyrelsesmøde. Alt er i god gænge med foreningen og bestyrelsen blev enige om bemærkninger til FMI nye vedligeholdelsesdirektiv, som forhåbentlig bliver godkendt straks i det nye år og som formentlig vil betyde, at vi skal have ALLE vores køretøjer synet hvert år eller hvert andet år. Det klarer vi nok, så vi kan komme ud at rulle igen. Men der skal strammes op på de gamle rutiner og der kommer også et par nye og hjælpende rutiner, som vi sagtens kan leve med. Referatet kan læses på hjemmesiden.

22.-23. november deltog formanden, kassereren samt denne skribent i DHM’s udviklingsseminar på Ålborg Kaserne. Igen et meget interessant møde. Fredag aften fik vi en længere redegørelse omkring Regeringsanlægget Vest (REGAN VEST), dens historie, og planerne for fremtiden. Lørdag var der et oplæg omkring turisme og militære museer, orientering omkring DHM’s deltagelse i ”Tank Net” Bovington, og efter frokost besøgte vi Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, inden vi kørte hjem.

24. november havde vi besøg af medlemmer af Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falsters motoriserede overvågningsdeling med samt familie, ca. 30 personer.

30. november fandt den traditionelle julefrokost sted i Kalbyris-salen på hjemmeværnsgården. Efter sigende en vellykket fest med lidt startvanskeligheder, idet al bestikket havde gemt sig for festudvalget. Det blev dog fundet og festen blev gennemført i god stemning og med 35 glade deltagere.

17. december var egentlig ikke sat af som Skruedag, men heldigvis var der flere af vores medlemmer, der alligevel havde valgt at troppe op. Heldigvis, fordi vi var blevet ramt af det kraftige stormvejr, der var gået hen over landet. Ude i Fredskoven var et stort træ væltet ind over hegnet nede ved containerne, havde ødelagt det og det elektriske hegn. Stor ros til FES, da de fik meldingen lidt over middag, og kort før arbejdstids ophør havde de været der og udbedret skaderne.

På foreningens vegne vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Oktober 2019.

I følge planen, så skulle der her stå et lille referat fra vores deltagelse i Kulturnatten i Næstved, på Kastellet og på Livgardens Kaserne i Gothersgade, men sådan skulle det ikke være. Som tidligere meldt ud, så fik alle militærhistoriske køretøjer forbud mod at køre uden for lågen. Heldigvis blev der senere løsnet lidt op, så vi fik tilladelse til at flytte køretøjer mellem de to afdelinger på betingelse af, at der gik en M/K foran køretøjet.

10. oktober var formanden til møde ved Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) for at få klarhed over deres ønskede spørgsmål i f.m. PMV-uheldet. GHRVPK svar på de rejste spørgsmål blev tilsendt FMI ugen efter.

21. oktober var alle foreningens medlemmer inviteret i BIO i Næstved for at se en ny veteranfilm med titlen ”Den tunge byrde”. En film om at leve med en skadet veteran.

22. oktober deltog bestyrelsen og de fokusansvarlige i et af GHR arrangeret kursus i håndtering af Farligt gods. Et godt tilrettelagt og gennemført kursus, hvor alle lærte noget nyt. Og der blev tilføjet flere nye tiltag, som vi skal følge og rette os efter a.h.t. vores egen sikkerhed.

27. oktober deltog vi i Kastellets 355-års fødselsdag med en af vores hestevogne og Flemmings flotte Frisere. Ruten, der blev kørt, var lidt amputeret i forhold til tidligere år, idet Norgesporten ikke kunne benyttes. Må jeg her komme med lidt oplysning omkring Kastellet: Vandet i voldgraven kommer fra en rørlagt å. Hvis der falder store mængder regn i området, vil der ske en væsentlig forøgelse af vandmængden i åsystemet og i Kastelgraven og det kan betyde, at vandet løber ind i Kastellet, hvilket skete både i 2011 og 2014. Skybrudssikringen kræver en omlægning af hele kloaksystemet i Kastellet. Desuden etableres et stort opsamlingsbassin under Kirkepladsen og der laves en pumpestation under græsset ved Kommandantgården, hvor regnvandet kan pumpes direkte ud i Københavns Havn.

29. oktober var fire medlemmer af bestyrelsen til Danske Hærhistoriske Museers (DHM) Materieludvalgsmøde (MAU-møde) på Oksbøl Kaserne. Vi havde håbet, der var kommet melding omkring vores kørselsforbud, men dette var desværre ikke tilfældet. Til gengæld blev der snakket adgang til SAP, (Forsvarets IT-system), hvilket er et stort ønske fra alle de militærhistoriske samlinger, da vi i øjeblikket er afhængige af medlemmer, der er tjenestegørende.

Noget af det, der kom frem på mødet, var:

 • Alle mortere skal kamp-uskadeliggøres.
 • Når de endelig frigives, så tilgår der foreningen 2 stk. PMV G-3, en kørende og til Static Display.
 • Der tilgår en MAN LVG fra FDD, – længe savnet.
 • Vi må ikke bruge kranen på M 578, så vi vil søge om en 12-tons LVG med kran, der kan erstatte M 578.
 • Vi har en BobCat stående på Flyvestation Karup, som vi vil bede TTP afhente hurtigst mulig.

Vi er igen varslet et CFE-eftersyn i uge 49 (mandag den 02. – søndag den 08. december 2019). Denne gang kun på Gardehusarkasernen i Slagelse.

September 2019

5. september: Havde vi traditionen tro den hvide LEO 1 inde foran rådhuset på Frederiksberg for at markere Flagdagen – de udsendtes dag. I år var vores PIRANHA også med.

7. september: Havde vi dobbeltarrangement idet vi deltog i både Foreningernes dag i Næstved, samt Åbent Hus Vordingborg på Vordingborg Kaserne. Henset til hvor dårligt vejret havde været hele ugen, så oprandt dagen med det dejligste solskin, og begge steder havde de en dejlig dag med masser af besøgende.

9. september: Blev der gennemført bestyrelsesmøde i DHM på Ryes Kaserne i Fredericia. På mødet blev der bl.a. orienteret om planer for et forhåbentligt kommende museum for LG på Gothersgades Kaserne i København, og programmet for det kommende udviklingsseminar i Ålborg den 22. – 23. november blev diskuteret og godkendt.

11. september : Afholdte vi bestyrelsesmøde. Referatet kan læses på vores hjemmeside.

14. september: Blev en af de sorteste dage i foreningens historier. Undervejs til Åben Hus på GHR var en af vores PMV’er involveret i en ulykke, der både kostede civil materiel- og personskade. For at stoppe alt for megen rygtedannelse, så valgte vi at sende nyhedsbreve ud, i takt med at vi havde informationer, der var værd at dele. Omkring arrangementet på GHR, så var vejret behageligt, men der var nok færre gæster hos os, end der plejer, på trods af at der var rigtig mange gæster, – måske fordi der var andre udstillinger i nærheden af, hvor vi stod. Den tekniske undersøgelse af, hvad de var skyld i ulykken, fortsætter og vi har fået totalt kørselsforbud med alle vores køretøjer. Dog er det muligt at flytte køretøjer mellem Fredskoven og Kalby Riis, når der går en M/K foran køretøjet. Nærmere følger i takt med, at vi før resultaterne.

14. – 15. september: Da vi var færdige på GHR, kørte et par køretøjer til Næstved, og resten kørte til Panzermuseum East, hvor de skulle deltage i deres Åben Hus. Der var rigtigt mange besøgende om lørdagen p.g.a. godt vejr og vores folk overlevede nattens mange udfordringer i Messevognen. Desværre var vejret ikke med dem om søndagen, så det var noget begrænset med besøgende. Men vi vil deltage næste år også.

16. september: Havde 4 Nationale Støtteelement fra Vordingborg Kaserne lånt en af vores LEO’er, for at træne bugsering af tungt køretøj.

Samme dag havde vi også besøg af FMI og militærets bilinspektører, som skulle undersøge PMV’en, der var involveret i ulykken den 14. september.

23. september: Havde vi besøg af fire af deltagerne i Operation Bøllebank, som var nede og sparke dæk på vores hvide LEO 1, samt fortælle røverhistorier fra den tid, som de var udsendt sammen i.

27. september: Var vi af ejeren af Pumpevagten blevet bedt om at lave en rundvisning hos GHRVPK for hans firma samt samarbejdspartnere fra det meste af Sjælland. Næsten 30 gæster dukkede op, så under rundvisningen blev der snakket og udvekslet historier, da flere af deltagerne på et eller andet tidspunkt havde haft større eller mindre berøring med flere af vores køretøjer. Chefguiden havde fået nogle LEO-folk til at komme, – det var meget populært, da LEO ‘en blev startet. Dagen sluttede af med grill i det fri for alle. Stor tak til Claus Pilemand.

Juli og august 2019

Efter et meget vellykket Hærens Åben Hede, var det tid til at ”gøre boet op”.  Få M24 ind i KBR med sprængt toppakning og få M41 ind i KBR med flere skavanker, så holdene på de to køretøjer kedede sig ikke i sommermåneden. CENTURION Mk II  var allerede før sommerferien kørt ind i KBR igen, og denne gang var der virkelig gået til stålet, idet motoren var blevet hevet ud, og skal erstattes af en reservemotor, som vi har fået fra Nymindegab. PNMK har også fået en større overhaling, idet den skulle gøres klar til syn, hvilket den lige er blevet.

Ude i Fredskoven bliver der stadig arbejdet på højtryk for at få vores INF-PMV i gang igen efter at den fik nedbrud på vores Tour de Sydsjælland den 4. maj.

9. august var flere fra foreningen, anført af formanden ude på Paulsens Maskinfabrik, for at overrække foreningens skjold til Anne & Finn Lobanoff, som en lille tak for den store støtte, som de gennem årene har ydet foreningen, ikke kun økonomisk, men også med en at fremstille diverse specialting. Ved samme lejlighed fik formanden overrakt 1000,00 kr. fra ”Burgerklubben”. Burgerklubben er en forening af tidligere tjenstgørende personel fra 5. Opklaringseskadron, III Opklaringsbataljon (Den enhed, hvor Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik var opklaringsdelingsfører i).

I forlænges af ovenstående, fik formanden besøg af formanden for Svovlstikkerne, idet der var et hængeparti i forbindelse med vores Tour de Sydsjælland i maj måned, hvor forfatteren Thomas Harder havde valgt at donere entreindtægten til hans foredrag om Anders Lassen til Svovlstikkerne. En forening, der hjælper udsatte børn i Næstved og omegn.

20. august havde foreningens nestor Erik Rubek 90-års fødselsdag. Foreningens kasserer Claus var ude hos fødselaren med et par flasker.

22.-23. august slog familien Maler-Hall 😉 til igen. Det var kommet dem for øre, at regimentschef/GHR havde et ønske om at få PMV’en, der står ved cafeteriet, og CENTEN, der står ved indkørslen, shinet op inden Jubillarstævnet den 14. september. Jeg må indrømme, at de begge så lidt trætte ud, så det var meget forståeligt. Der blev højtrykrenset til den store guldmedalje, og efterfølgende blev der malet. Hold da helt fast, hvor har det pyntet. Godt gået.

25. august havde holdet omkring vores M41 valgt at skifte bælter, idet de havde fået skallen, der ellers står på Gardehusarkasernen i Slagelse transporteret ind i KBR. Man siger jo om noget, når det er virkelig hårdt, at det koster blod, sved og tårer. Det blev virkeligt taget bogstaveligt af holdet, idet de havde valgt månedens varmeste dag til at rode med bælterne.

28. august havde Infanteri Kamp Køretøj (IKK)-KMP fra GHR valgt at forlægge en øvelse til Næstved – godt nok uden deres IKK’er. De skulle bl. a. afprøve deres nye drone, på størrelse med en legetøjshelikopter, men til en noget anden pris. De var meget begejstret for at være i nyt terræn, og de har nu planer om at komme tilbage i efteråret. Vi havde vores OPK-GD og en PMV ude at køre, så de havde noget at observere mod.

30. august var fire medlemmer af bestyrelsen et smut i Oksbøl, for at deltage i evalueringsmødet for dette års Hærens Åben Hede. Mødet var rigtig givtigt, idet der var kommet flere tilbagemelding om forbedringer af dagen. Danske Artilleriregiment (DAR) er selv kommet frem til, at man er nødsaget til at have en lille fast organiseret gruppe, der tager sig af Hærens Åben Hede, så det hele ikke hviler på 2 mands skuldre, hvilket lyder rigtig fornuftigt.

31. august var HVK RØDOVRE på øvelse, og de havde fået lov til at bruge Fredskoven til deres markeringsstyrke. De vil også meget gerne vende tilbage, og måske så med to kompagnier.

Juni 2019

Måneden har helt klart været præget af Hærens Åben Hede. Ikke alene skulle alle de deltagende køretøjer gøres klar til strabadserne, men det faldt også så uheldigt, at flere af de køretøjer, der skulle deltage, også skulle synes inden turen. Synene var ikke uden udfordringer, og det sidste køretøj, der skulle deltage, gik først igennem synet tirsdagen umiddelbart før Hærens Åben Hede.

20. juni var der afgang til Oksbøl kl. 10.00. BUSLET’erne var hurtigt afsted, og kolonnen bestående af 7 køretøjer trillede afsted med 60 km/t af hensyn til den aldrende Messevogn MJP2. Det meste af turen forløb udmærket, men da vi passerede den jyske højderyg, kom der en meddelelse fra MJP2’eren, at de manglede trækkraft, og resten af turen kørte vi kun med 55 km/t. Vel ankommet til Oksbøl Kaserne viste det sig heldigvis bare at være et tilstoppet brændstoffilter. Alle blev indkvarteret og der var god og rigelig mad i cafeteriet.

21. juni var der dømt udkørsel og indskydning. Lige fra morgenstunden vrimlede det med MP’er på MC på kasernen og næsten alt, der bevægede sig på hjul, blev stoppet med bemærkningen ”Var det noget med et paragraf 77 eftersyn?”. Næsten alle vores køretøjer blev ramt, desværre også vores MJP2, der desværre dryppede bremsevæske, så den fik kørselsforbud. Men MP’erne var ”søde” og meget hjælpsomme og vores venner fra Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse (FMI) med især bilinspektørerne i spidsen var meget hjælpsomme i f.m. eftersynene. Vi kunne dog godt tænke os, at deres hjælp var sket hjemme i Næstved og ikke på selve Hærens Åben hede, da et kasseret køretøj kan have stor betydning for os alle og ikke mindst gennemførelsen af Hærens Åben Hede.

Desværre var vores trængsler ikke over endnu. Vel ude i Bøffelstillingen kom vores kampvogn M24 stille trillende. Den havde kørt upåklageligt, indtil den næsten var ude, hvor vi skulle være, – så gik toppakningen på den ene motor, og den blev derfor senere på dagen trukket tilbage på kasernen. Dagen sluttede heldigvis af med et brag af en grillefest, hvor Claus Kjær Madsen havde tryllet noget rigtigt godt kød m.m. frem og Ivan tilberedte det til den store kokkehue.

23. juni var ”Store legedag”. Næsten alle uden undtagelse var ude og køre i terrænet. Vejret viste sig fra sin bedste side, høj solskin, men desværre lidt kraftig vestenvind, hvilket bevirkede, at hver gang, der kørte et køretøj forbi vores stade, så blev vi, der holdt skansen, indhyllet i et tykt lag støv. Formanden fik af foreningens to chef-hekse Hanne og Tina, overrakt to små piskeris, som kunne uddeles, hvis nogen i foreningen piskede en stemning op. Det første piskeris blev tildelt vores kasserer Claus Kjær Madsen, da han ved sit store arbejde og personlige indsats med den meget fine forplejning og indkvartering havde pisket en særdeles positiv stemning op blandt alle foreningens deltagende medlemmer. Nu må vi se, hvem der kan overtage piskeriset.

24. juni oprandt så dagen, hvor der skulle skydes, køres og vises frem. Vejret viste sig igen fra sin bedste side, og denne gang var vinden heldigvis drejet til NV, så vi slap for støvet. Lige fra morgenstunden vrimlede det med gæster, og efterfølgende vurderede MP’erne, at der havde været flere end sidste år, hvor de estimerede besøgstallet til 35.000. Skydningen var i år flyttet frem til 12.30 med afslutning kl. 13.30 i håb om, at der ville ske en mere flydende udkørsel i forhold til tidligere, hvor nogle oplevede at sidde i kø i op til 4 timer. Den nye plan virkede, så det er ikke sidste gang, at der skydes midt på dagen og ikke sidst på eftermiddagen

Dagen sluttede kl. 16.00, og kl. 16.01 rullede vi mod Oksbøl Kaserne. De andre år havde det været umuligt, idet vejen var totalt blokeret af tilskuere på vej til deres biler, og biler væk fra området, men på trods af der stadig var tilskuere, så kunne vi uden de store problemer stille og roligt trille mod nord.

Vel inde på kasernen måtte vi desværre sende en bus ud i Bøffelstillingen for at hente besætningen på vores CENT. De havde fået problemer med gearskiftet, og kunne ikke køre selv. JDR hjalp med at få den slæbt ud på vejen, så TTP kunne transportere den hjem senere på ugen. Godt med rigtige venner.

Hjemkørslen med kolonnen gik heldigvis smertefrit, og lidt hurtigere, da vi ikke havde MJP2’eren at tage hensyn til.

29. juni havde vores chefguide sammen med Preben Jensen travlt, idet de havde rundvisning af 17 voksne og 11 børn.

Maj 2019

4 maj havde vi vores traditionelle Tour Sjælland, hvor sen stor del af vores køretøjer, var ude og rulle. Da dagen i år faldt på en lørdag, havde BS udvidet arrangementet, idet han havde fået Thomas Harder til at komme og fortælle om Anders Lassen. Et virkeligt spændende foredrag. Efterfølgende donerede Harder pengene fra entreen til de lokale Svovlstikkere.

Vejret var lidt køligere end det plejer på denne årstid, men heldigvis skinnede solen. Det var noget af en kolonne der forlod Kalby Ris. Desværre blev vi lidt reduceret, idet en af vores PMV’er fik nedbrud på vej mod Mogenstrup, og derfor måtte bugseres tilbage af en af de andre. Ved Sct. Peders Kapel stødte formanden for Anders Lassen Fonden Jeppe Handwerk til, og der blev lagt krans og blomster ved mindestenen for Anders Lassen. Efterfølgende gik turen ad små veje til Holmgård Gods, hvor hjemmeværnskompagni Faxe traditionelt holder en lille seance. I år havde de inviteret den italienske ambassadør til at komme og holde en lille tale. En virkelig dejlig tur.

5 maj havde vi 2 arrangementer. Vi lavede lidt sponsorstøtte ved XL Byg, idet de havde bedt om en PMV som blikfang i forbindelse med deres jubilæum. Så var det jo heldigt at et af vores medlemmer er besætning på vores morter-PMV, så de tog turen ned til Meding.

Første søndag i maj måned er der altid Forårsmønstring på Kastellet. Den består i at alle der har lyst til at vise deres classic/veteran køretøj frem, kunne komme ind på Kastellet for en symbolsk pris. For lige som at markere at Kastellet altså stadig er en militær installation, har vi været inviteret med de sidste 4 år. Som sædvanlig en fantastisk dag, vejret var alle tiders – lige indtil vi kørte hjem, masser af gæster, både danske og udenlandske, masser af smil og fotografering, og ikke mindst en god behandling af os fra Kastellets side.

9-10 maj var 3 fra bestyrelsen en tur til Oksbøl for at deltage i det sidste planlægningsmøde for Åben Hede. Den største ændring er nok at skydningen er rykket frem, og fremvisning af køretøjer er flyttet væk fraområdet for skarpskydning.

11 maj havde Veteran Cafeen bedt om lidt blikfang til deres loppemarked på Stenlængegården. Vi havde 2 PMV’er og en GD på plads, og de gjorde stor lykke. Vejret var også med dem.

21 – 24 maj holdt HBU-KMP fra V/GHR kontrol af deres uddannelse i KBR og Fredskoven. Kompagniet var indkvarteret på hjemmeværnsgården, og trænede adgangskontrol ved lågen og baglågen, samt bevogtning af Fredskoven. Det startede noget vådt, idet vi tirsdag formiddag havde et ordentligt skybrud over Næstved, så vandet flere steder stod over ½ meter på kørebanen.

25 maj afholdt vi vores traditionelle Åben Hus. På forhånd havde vi desværre fået afbud fra Westfront 1916 og No Nomen med deres russiske nærkamp. Kedeligt for os, men det er desværre hvad der kan ske. Nok engang var vi privilegeret med godt vejr, og dagen igennem var der et pænt flow af gæster. Vi havde i år valgt at flytte kampdemoen tættere på Kalby Ris, lige på den anden side af Gækhøjvej, idet det ville give tilskuerne et meget bedre kik til at se angrebet med kampvognene og PMV’erne. Alt i alt en rigtig god dag, og i forlængelse af den var der en del af vores medlemmer der holdt en lille sommerkomsammen.

26 maj var vi blevet bedt om at afholde en familiedag for medlemmer af Interforce. Hele setuppet var jo på plads fra dagen før, den eneste ting vi ikke havde helt styr på var vejret. Godt nok regnede det ikke, men det luftede godt, og solen gad ikke rigtig komme frem. Selvom der hovedsageligt var satses på medlemmer fra Sjælland, så var der gæster både fra Fyn og Jylland.

Morgenen startede ellers ikke så godt for besætningen på vores M24, idet de havde problemer med gearskiftet. De havde ellers knoklet en vis legemsdel ud af bukserne op til vores Åben Hus for at få den klar efter turen til Bornholm med gearkasserne, og dagen før havde den opført sig upåklageligt. Det viste sig heldigvis at være en mindre fejl end først antaget, så da gæsterne kom, var de parat til at køre, og den kørte upåklageligt resten af dagen. Ud over vores egne køretøjer, og her taler vi om vores kampvogne, PMV’er, jeep, MC og hestevogn, så stillede hjemmeværnet med 2 af deres opklarings GD’er for at køre med gæster, så der var nok at vælge imellem. De tilbagemeldinger vi har modtaget indtil nu har været ovenud positive, så det er ikke umuligt dagen bliver et tilbagevendende arrangement.

29 maj havde vi vores TOW-PMV og PIRANHA inde som blikfang til UN Peacekeepers Day på Kastellet. Mere end 500 veteraner med pårørende var mødt op til paraden. Forsvarschef Bjørn Bisserup var lige ovre og hilse på de 3 medlemmer af foreningen der var taget derind.

April 2019

Det har på mange punkter været en travl måned. Alle skruedage har været godt fyldt op, og selv Påsken blev taget i brug. Flere af vores køretøjer har skullet gøres klar til syn, og så var der de køretøjer, der krævede en større overhaling for at de kunne være klar til vores traditionelle Tour Sjælland. Specielt INF-PMV ’en 833 blev der knoklet meget på, da de har skiftet motoren, og den ikke rigtig ville køre ordentligt.

Vi har i lang tid haft en LEO til overs, som holdet på LEO’erne skulle skrælle for alt, at der kunne bruges. De er nu færdige, og skroget er blevet kørt til Oksbøl.

4. april havde vi besøg af Torsdagsklubben (tidligere officerer ved GHR), som fik den helt store tur i KBR og Fredskoven af chefguiden. For flere af dem var en tur ned af Memory Lane.

6. april fyldte vores æresmedlem nr. 3, vores tidligere formand gennem 7 år, Steen Thomsen 70 år. Ingen kan se det, men det er rigtigt nok.

9. april var der brandeftersyn, hvor alle brandslukkere, beholdere med brandtæppe og øjenskyld i de forskellige bygninger blev kontrolleret og godkendte.

10. april var foreningen repræsenteret ved HISAM’s Venners generalforsamling ved GHR i Slagelse. Chefen for Hjemmeværnet, Generalmajor Jens Garly stoppede som formand, og tidligere CH GHR, Oberst Tommy Paulsen blev valgt som ny formand.

16. april var lidt af en skæringsdato for besætningen på vores M24, idet begge motorer nu var monteret efter at have været taget ud for at renovere gearkasserne. Nu mangler de ”bare” at få elektronikken til at spille for at få vognen køreklar.

Marts 2019

Jeg har tidligere fortalt, at Kalby Ris var blevet udtaget til CFE-inspektion. Her midt på måneden fik næstformanden så en opringning om, at et hold fra Ukraine var landet. De næste 48 timer forlod telefonen ikke vores næstformands hånd, men desværre, – den ringede ikke. Det kunne ellers have været sjovt at se Ukrainernes ansigt, når de skulle inspicere vores M41, for slet ikke at tale om vores M38A1 og Willy.

I flere år har det været med en vis spænding, når man skulle på tønden i Fredskoven, – i hvert fald på det ene af toiletter, da det overhovedet ikke stod fastspændt i gulvet, så man skulle sætte sig med den største forsigtighed. Vi har nu fået skiftet begge toiletter, så nu kan man sagtens kaste sig ned på dem uden fare for at blive kastet af 😊. Tak til Forsvaret.

1.-2. marts var 4 mand fra bestyrelsen til Udviklingsseminar og Generalforsamling i Danske Hærhistoriske Museers (DHM) regi ved Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot. Inden seminaret var der indkaldt til møde i Materialeudvalget, hvor der blev orienteret om mødet med den nye materielinspektør ved FMI, præcisering omkring uddannelse af kørere på museumskøretøjer, synsprocedure på militærhistoriske køretøjer, tildeling af PMV G3’er, manglende udlevering af ildslukkere, og FMI’s udmelding omkring manglende godkendelse fremover af løfteudstyr på 578, MEKPMV og MEKMAN.

Selve generalforsamlingen gik ret smertefrit. Formanden havde på forhånd meddelt, at han stoppede efter mange år på posten, og ny formand blev tidligere Brigadegeneral, Henrik Sommer, der var DHM’s første bestyrelsesformand.  Undertegnede skribent blev genvalgt til bestyrelsen.

8.-10. marts var holdet på M24, samt støttepædagog, Finn Frederiksen taget til Bornholm. Rygtet havde nået dem, at der på klippeøen var en ung fyr, der simpelthen bare var verdensmester i Cadillac-motorer. Problemer var bare, at han ikke ønskede at forlade øen, så vores hold måtte medbringe de 2 gearkasser til vores M24, da de drog af sted til Bornholm. Holdets tilbagemelding var, at turen var alle pengene værd. De fik noget ud af det, både fagligt og socialt.

18. marts afholdtes der før bestyrelsesmødet et møde omkring samarbejde med Egholm Museum. På bestyrelsesmødet blev der bl. a. drøftet et fremtidigt samarbejde med Panzermuseum East, Tour de 4. MAJ, Åbent Hus, og anden motor til vores ”nye” port i Fredskoven. Referat er lagt ud på hjemmesiden

24. marts var der skruesøndag. Om det var vejret, der gjorde det, er ikke godt at vide, men det myldrede med mennesker både i Fredskoven og i Kalby Ris, hvilket kom lidt bag på Lis, så hun måtte en tur i byen for at købe ekstra ind, så hun var sikker på, at der var nok mad til alle. Men det lykkedes. Tak.

2019

I sidste månedsnyt glemte jeg helt at nævne noget omkring vores 76 mm panserværnskanon. Vores faste stab af malere (fam. Hall) er nu færdige med at shine den op med ny maling, så den blev stillet op ved porten ind til KBR den 27. januar. Meget passende, for vi har netop modtaget en PMV M 113 (kun en skal) fra Koldkrigsmuseet på Stevns, som skal klargøres til opstilling ved porten ind til Fredskovsdepotet.

I sidste måned nævnte jeg noget om porten i Fredskoven. Man kan nogle gange blive glædeligt overrasket over, hvor hurtigt ting kan ske. Første weekend denne måned hentede TTP den lovede port i Vordingborg, midt i måneden blev der gravet ud og støbt til port-holderne, og i slutningen af måneden blev den nye port monteret, og den er af en kvalitet, der vist kan modstå enhver uerfaren bilists forsøg på at vælte den.

I slutningen af måneden kom der en kedelig meddelelse fra FMI, at der fremover ikke ville blive brugt penge på eftersyn og godkendelse af kranerne på 578, MEKMAN og MEK PMV, således at vi fra næste år kun ville have vores MAGIUS til at løfte med. Formanden vil tage sagen op i DHM’s Materialeudvalg, da det giver os en hel del problemer, hvis der ikke findes en løsning. Efterfølgende har det vist sig, at det kun er med 578, at der er problemer med at få Forsvaret til at gennemføre et sikkerhedseftersyn. Det arbejdes der videre på i DHM-regi.

Vores 578 har i lang tid stået inde i KBR med udtaget motor. Den første søndag i måneden var der rigtig gang i den, idet et samarbejde mellem TTP og Oksbøl fik lagt motoren i, og fik den kørt ud i Fredskoven. Der er dog stadig lidt småting, der skal ordnes, inden den er fuldt funktionsduelig igen.

18. februar blev der afholdt bestyrelsesmøde, og det eneste punkt på dagsordenen var den nært forestående generalforsamling.

21. februar var formanden og næstformanden til møde med Allan/Panzermuseum East, for at se om det var muligt at etablere en eller anden form for samarbejde. Det var der selvfølgelig, og vi er nu alle inviteret til Sommertræf hos Panzermuseum East i tiden 12 – 15. september, hvor der er kan overnattes, køres og udstilles. Vi håber, at det kan blive en afløser for Military Classic Show i Finderup, som desværre ikke gennemføres i år. Det er samtidigt med, at vi er til Åbent Hus ved Gardehusarregimentet i Slagelse om lørdagen den 14. september, så mon ikke det kunne blive en god kombination. Og så vil Allan sende flere turister ned til os i samarbejde med vores chefguide.

24. februar afholdtes der generalforsamling på Hjemmeværnsgåden i KBR. Referat fra generalforsamlingen kan læses inde på foreningens hjemmeside.

26. februar blev der afholdt møde ang. Åbent Hus og 4 maj-turen for Anders Lassen. Vores Åbent Hus kommer i store træk til at forløbe, som sidste år. Dog bliver der igen i år ændret på kampdemoen, idet den bliver rykket frem til klokken 14.00, og samtidig bliver den flyttet om på den anden side af Gækhøjvej. Det skulle meget gerne give tilskuerne en meget beder oplevelse.

Ved samme lejlighed blev der også lavet de første aftaler omkring vores traditionelle tur den 4. maj. BS har bl. a. en ide om at udvide turen, da den 4. maj i år er en lørdag.

Januar 2019

Meget naturligt har der været ret stille i Fredskoven her efter årsskiftet, da vejret har været noget klamt. Dog har der været aktivitet i den varme garage, da der før jul opstod problemer med gearskiftet i KVG L Chaffee’n, hvorfor de har været nødsaget til at tage den ene motor ud for at finde frem til problemet.

Det er efterhånden ved at være lang tid siden, at porten i skoven blev påkørt, uden at der er sket noget. Det ser heldigvis ud til at lysne nu, idet Vordingborg har meddelt os, at vi kan få en port magen til den, der sidder i KBR, – dog uden elektronik, så det bliver rugbrødsmotoren, der skal bruges. Vi skal selv hente den, og når det er sket, vil de fra Vordingborg sende mandskab op til at støbe stolper og montere den.

I KBR har der nu i lang tid været arbejdet på vores KVG L, M41, idet motoren har været taget ud for, at man kunne få skiftet den aksel, der knækkede. Her på den sidste skrudag i måneden blev motoren så lagt i igen, så nu må vi håbe, at den holder i lang tid.

Før jul fik vi besked om, at Kalbyris var udtaget til CFE-inspektion (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe), og 4. januar kom der et hold fra Forsvarsministeriets Indkøbsstyrelse (FMI) for at orientere sig, og træffe nærmere aftale. Inspektionsholdet vil sandsynligvis være fra Ukraine eller Hviderusland, og i fald de ikke kommer alligevel, så har amerikanerne meddelt, at de vil bruge KBR, som øvelsesobjekt. Hvornår inspektionen finder sted, vides ikke, da vi først får besked 48 timer, før end de ”lander”.

7. januar var formanden og næstformanden på RECCE-tur til Stevnsfortet for at træffe aftaler om at få en af deres PMV M113 tilbage til GHRVPK. Den var i meget fin stand og den tilgik GHRVPK den 22. januar. Nu skal den males, så den kan stå som vores tydelige vartegn i Fredskoven ved indgangen.

21. januar blev der afholdt bestyrelsesmøde. Den kommende generalforsamling blev kort berørt, men vil blive taget op på et senere møde. En henvendelse om at deltage i Roskilde Air Show til august blev debatteret, og resten kan læses på hjemmesiden.

21. januar blev mødeindkalder til vores kommende Generalforsamling den 24. februar sendt ud til alle medlemmer. Hvis du ikke endnu har modtaget indbydelsen, bedes du kontakte vores kasserer, Claus Kjær Madsen.

23. januar sagde vi midlertidigt farvel til tre af vores gamle LARO’er. De bliver udlånt til vores nye eksterne gruppe på Fyn. Vi glæder os til at se, hvad de kan få ud af de gamle vrag.

24. januar deltog overtegnede i DHM’s bestyrelsesmøde i Fredericia. Den kommende generalforsamling var på tapetet, hvor et væsentligt punkt er ny formand, idet Steen Holm Iversen stopper. Man har dog sikret sig en afløser, idet OB Henrik Sommer har sagt ja til at overtage posten. Ellers var der tilbagemelding fra et møde med Forsvarets nye Materieinspektørved FMI, BG Peter Alexa, for at orientere ham om DHM, udfasning af PMV G3, bortsalg m.m. Referat fra mødet skulle meget gerne ligge på hjemmesiden nu.

27. januar var årets første skruesøndag, og en der strålede denne dag, var Lis Hummel, idet hun for første gang så det nyrenoverede køkken i Fredskoven. Hendes største problem var at finde flere af køkkentingene, idet der var flyttet noget rundt på det, men det var en billig pris at betale for de forbedrede faciliteter.

November, december 2018

I PMV-gruppen er der skiftet fokusansvarlig, idet Steen Olsen på grund af stort arbejdspres har måtte sige fra, og Michael Jørgensen har sagt ja til at hjælpe Kim Rædkær med at ”holde styr” på gruppen.

LEO-GRP er færdig med at strippe skroget på den LEO, der i nogen tid har stået i Bygning 3 inde i KBR, og den er nu stillet klar til transport til Oksbøl, hvor det højest sandsynlig vil blive brugt som skydemål.

12. november havde vi bestyrelsesmøde. Referat fra mødet ligger på vores hjemmeside.

13.-15. november havde 1 HBUKMP/V/GHR deres afsluttende kontroløvelse. KMP brugte KBR som bevogtningsmoment med adgangskontrol, og vi havde markeringsstyrken indkvarteret ude i Fredskoven.

18. november var der STORE OPRYDNINGSDAG både i KBR og Fredsskoven og hold da op, hvor det pyntede. Tak til alle de fremmødte rengøringsfolk.

19. november var 4 medlemmer fra foreningen til Materialeudvalgsmøde ved DHM i Nymindegab. Der var, som sådan, ikke meget nyt at komme efter. Ud over at der var rundvisning i alle de bygninger, som man råder over, som depoter. Efter mødet fortsatte de fleste til Oksbøl, hvor vi fik lov at vælge blandt nogle gamle våben. Vi fik et GV Garant, M49, M1 Karabin og en enkelt Stengun.

20. november var 12 medlemmer af PMV-GRP en tur i Nymindegab for at se værkstedet, og snakke lidt PMV. Turen var vist ikke lige, hvad de havde forventet, da der ingen PMV’er er i Nymindegab, så turen blev noget kortere end planlagt. Men samværet var helt i top.

20.-22. november var det 2 HBUKMP/V/GHR, der havde deres afsluttende kontroløvelse, bygget over den samme læst, som 1 HBU.

23.-24. november var der DHMs Udviklingsseminar på Holmen. Om aftenen fik vi en omfattende orientering om Krigsmuseets Planer og ønsker for fremtiden, og herunder en orientering om det nye Frihedsmuseum. Lørdag var der forskellige orienteringer, og over middag var der en meget kold, men interessant rundvisning på Holmen, som klart kan anbefale en varm sommerdag.

24. november afholdt vi den traditionelle julefrokost. Desværre kunne vi ikke være på Hjemmeværnsgården, så i stedet havde Festudvalget valgt at gennemføre spisningen i Bygn. 3 i KBR. Uheldigvis var der et eller andet galt med varmen, så Festudvalget havde skrabet diverse varmelamper m.v. frem, så festen kunne holdes i en nogenlunde temperatur. Flere har tidligere sagt, at 175 kr. var for meget for en julefrokost, så Festudvalget havde i år valgt at sætte prisen ned til 125 kr., og aldrig har vi været så få til en julefrokost! Det er altså ikke prisen, der afholder medlemmerne fra at tilmelde sig. De 23 personer, der var til stede, hyggede sig gevaldigt.

11. december havde chefguiden en speciel rundvisning, idet Steen Thomsen, vores tidligere Formand og Æresmedlem nr. 3 havde bedt ham vise 2 tidligere GHR-folk samt hans lillebror rundt i områderne. Chefguiden gav dem den helt store tur i skoven og i KBR, og de var dybt imponerede over, hvad de så, og igen lød bemærkningen: ”Vi var slet ikke klar over, at I havde så meget”.

Alle læsere ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår

 Oktober 2018

Med udgangen af oktober måned er de udfarende opgaver overstået for dette år, og vi kan koncentrere os om arbejdet på de indre linjer. Ikke at det på nogen måde har stået stille, – tvært imod. Familien Hall er igen ”gået amok” med malersprøjten. Denne gang er det gået ud over skroget af CENT’en der i nogen tid har stået ved bygn.2 i KBR. Resultatet er virkelig flot, og CENT’en er nu kørt hen ved siden af M24 ved porten. LEO-GRP har også haft travlt med at strippe den LEO der har stået nede for enden af bygn. 3. Powerpack, bælter, vejhjul, elektronikdele m. v. er afmonteret, og i øjeblikket står skroget inde i værkstedet, og venter på at få de sidste brugbare dele bliver fjernet, inden resterne bliver transporteret til Oksbøl.

I næste måned er der dømt hovedrengøring søndag den 18, hvor så mange som mulig gerne skulle dukke op, da vi samtidig også skal have gjort klar til vores traditionelle julefrokost, som finder sted lørdagen efter i bygn. 3, – det drejer sig om at flytte nogle borde og stole fra hjemmeværnsgården, og stille dem op.

12. oktober deltog vi igen i Kulturnat Næstved, og igen oppe på Grønnegade Kaserne. Køreturen i år var lidt anderledes, idet POHJV havde valgt at stille poster ud i alle kryds, hvilket indebar at vi både på ud- og hjemturen havde lidt ventetid på Vordingborgvej, for at PO’erne kunne nå at rokere rundt med deres folk. Hjemmeværnet har også opdaget at vi er et godt trækplaster, så ud over veteranerne, så havde de 3 lokaler hjv-enheder bedt om at få plads sammen med os på Grønnegade. Et godt valg fra deres side, – de havde virkelig mange besøgende.

19. oktober havde vi for andet år i træk 2 hold i København til deres Kulturnat. Et lille hold på Gothersgade, hvor der sædvanen tro var sort af mennesker på den LEO vi havde derinde. Vi havde et noget større hold inde på Kastellet, under halvdelen af besøgende på Gothersgade, men til gengæld meget afslappende. Vi var i år privilegeret med et virkelig godt vejr, selv efter solen var gået ned var det unødvendigt at tage varmere tøj på. Det var en gentagelse værd.

21. oktober havde vi besøg af en busfuld Forsvarsbrødre fra Frederikssund. Meldingen lød på nogle og 50, så chefguiden havde måtte be’ om ekstra støtte til rundvisningen. Et meget positivt besøg.

25. oktober havde vi besøg af 25 medlemmer af kræft-rådgivningen i Næstved.

September 2018

1.-2. september var der rigtig gang i den. Om lørdagen var der Foreningernes Dag i Rådmandshaven i Næstved, og igen i år var vi repræsenteret, denne gang ikke kun med bløde køretøjer, men også med panser, idet holdet havde både EAGLE 1 og en PMV med.

Samme dag havde primus motor på M24 – Børge Jensen – tre mand fra Bornholmske Dragoner til omskoling (KØMUS og VKDMUS) på M24.

Endelig havde vores ihærdige chefguide, som også er en ivrig campist, igen i år arrangeret en god aktivitet i Fredskoven for medlemmer af DCU. Et virkelig vellykket arrangement, Der var til tider campingvogne over alt, og chefguide havde lokket flere medlemmer ud i skoven for at få dem til at vise flere af vores køretøjer frem. Stor succes.

5. september Flagdag, og traditionen tro havde vi en LEO inde på Frederiksberg Rådhus. Det var i år dog ikke uden problemer, da TTP ikke havde tid til at køre den ind til Hærens Officersskole, hvor den skulle ”overnatte”, hvorfor den skulle transporteres af en civil vognmand, så det var noget med at et par af vores medlemmer måtte tage en pause i deres arbejde for at læsse den af inde i Kalby Ris, og så var der en af underviserne på Hærens Officersskole (HO) på Frederiksberg, der velvilligt stillede sig til rådighed for at læsse den af. Pågældende officer fik så lov til at køre med, da LEO’en blev kørt fra HO til Frederiksberg Rådhus. Hans optagelse af køreturen kan ses ved at kopiere dette link ind i jeres browser.

https://www.facebook.com/HaerensOfficersskole/videos/294209684691572/?fb_dtsg_ag=AdwhlAwhJUMmaW0SNo_SCfHChllFXkVptDZ3Ux_r19YCEw%3AAdyWkX51mLRjlJLkr2V6GLRK_iZHXtLiw9DYy0IM8NWs

15. september var vi til Åben Hus ved GHR i Slagelse. Vejret artede sig fra sin bedste side, og der var konstant kø ved vores PIRANHA for at få en køretur. Vores små hjulkøretøjer var også populære. Hjemturen blev lidt længere tidsmæssigt for vores kasserer, Claus, som var kørende i vores 240 GD, idet der var problemer med brændstoftilførslen, så han kun kunne køre i 1. eller 2. gear, og så er der langt til Næstved.

I uge 38 havde vi LTS-eftersyn. Eftersynet gik som sådan godt, men ca. 60 % af vores udstyr blev kasseret, – ikke fordi det var defekt eller på anden måde til fare for medlemmerne, men fordi fabrikantens mærke manglede, eller var slidt væk. Det får vi rettet op p

22. september var vi til Åben Hus på Vordingborg Kaserne. Med ca. 1.000 gæster må man sige, at det var velbesøgt, henset til at der kun er lidt over 30 HBU-soldater plus de faste på kasernen. Vejret var desværre lidt imod arrangementet, idet der tre gange over middag kom en ordentlig skylle. Efter den 3. skylle, så tyndede det kraftigt ud i antallet af gæster, men alt i alt en stor succe

23. september var der Skruesøndag, og det havde Næstved Ny Fotoklub benyttet sig af til at komme ud i Fredskoven for at øve deres færdigheder i at finde gode motiver. Samme dag havde vores hesteansvarlig, Flemming annonceret træning af en af hans Frisere, så der var to af vores medlemmer, der meldte sig til at køre med en tur i byen. Lidt koldt, men ellers en meget fornøjelig tur.

25. september var der bestyrelsesmøde. Referatet kan som sædvanlig læses på vores hjemmeside: www.ghrvpk.dk

August 2018

I sidste måned havde vi jo nogle af vores medlemmer nede på Stevnsfortet, for at shine deres KVG CENT op. I weekenden 11. -12. august havde Stevnsfortet bedt om at få vores KVG CENT derned, men da den havde nykker og ikke rigtig ville køre, så måtte de ”nøjes” med vores PIRANHA. Et meget vellykket arrangement, selvom de to på vognen nåede at blive godt våde, da de rendte ind i et skybrud, medens de kørte.

Det er efterhånden gået hen og blevet en føljeton med vores PNBJVG ”Brutalis”. Til vores Åben Hus kørte den upåklageligt, bare se Jans video på YouTube: (https://www.youtube.com/watch?v=BvUTrj6GSEY), men sidst jeg så den køre, var der igen vrøvl med tændingen, så det lød, som om 3. Verdenskrig var brudt ud. For alle eventualiteters skyld, og som en ekstra sikring, så var 2 af vores medlemmer kørt en tur til Nymindegab den 14. august, for at hente en – næsten – komplet motor.

Bestyrelsen har endnu engang lavet en opdateret liste over alle vores mange køretøjer, så vi helt nøjagtigt ned til det enkelte køretøjs stelnummer/nummerplade ved, hvornår de skal synes m.v.

Chefen for V/GHR skal udsendes til NATO-hovedkvarteret i Stettin i Polen, og i den anledning ville hans kollegaer gerne give ham en lille oplevelse, inden han forlod dem efter mange års god tjeneste som bataljonschef. De havde derfor forespurgt GHRVPK, om det var muligt at komme ud i Fredskoven for at lade OL Nielsen køre en tur i en af vores LEO’er. Da OL var uddannet på LEO, så var det intet problem, så den 14. august stillede de til en fornøjelig dag i Fredskoven.

31. august var der 3 medlemmer af bestyrelsen, der var til evaluering af Åben Hede, hvor Hærens Kamp- og Ildstøtte Center meget positivt modtag vore mange gode forslag til forbedringer til næste års Åben Hede. Der blev også afhentet udstilling våben og aftalt mange nye tiltag. Så alt i alt en rigtig god dag.

Juli 2018

15. juli havde vi et lidt specielt arrangement. Når en mand efter 40 års ansættelse ved politiet ikke ønsker at markere jubilæet andet end ved at invitere den nærmeste familie ud at spise, og ægtefællen synes, at det er lidt tamt, og gerne vil gøre lidt mere ud af det, ja, så tager hun selvfølgelig kontakt til GHRVPK, idet manden før ansættelsen ved politiet havde været 7-8 år ved GHR.
I samarbejde med vores chefguide blev der ”strikket” et overraskelsesarrangement sammen, der lød som følger: Officielt var det planen, at hele familien skulle i BonBon-land med frokostkurv, og når de nu var på de kanter, så kunne det da være sjovt lige at se, hvor manden havde gjort tjeneste for 40 år siden. På Østre Garageplads blev manden så shanghajet of vores chefguide, fik en rundvisning på den gamle kaserne, herfra videre – med resten af familien på slæb – til en rundvisning i Kalbyris, videre over øvelsesterrænet – hvor en af vores PMV’er stødte til – til Fredskoven, hvor hele familien fik den store rundtur, afsluttende med en fælles frokost.Jubilaren og resten af familien var yderst begejstrede for dagens arrangement, hvilket udmøntede sig i en pæn donation til foreningen.

28. juli havde nogle af vores medlemmer forlagt en arbejdsweekend til Koldkrigsmuseet på Stevns. Vi havde for lang tid siden fået en forespørgsel fra museet om muligheden for at få shinet deres CENTKVG lidt op, da den var lidt miserabel at se på. Nævnte weekend havde familien Hall samt Michael Jørgensen pakket Slaskeren med kompressor, maling og andet værktøj for at give CENT’en en ordentlig omgang. Det har virkelig pyntet på den, – godt arbejde.

29. juli havde vores hestevognsansvarlige – Flemming Møller – arrangeret en 25 km. lang tur for Sjællandske Sportskuske, som gik tværs over øvelsespladsen, via Rønnebæk Gods til den gamle Gardehusarkaserne, og med frokost omkring Bygning 3 i Kalbyris. I samme anledning efterlyser Flemming medlemmer, der har lyst til at hjælpe til ved lignende arrangementer, eksempelvis i Kastellet til efteråret.

Så fik vi efter aftale med Henrik Lundstedt et nyt MobilePay-nummer til indbetaling af øl, vand, frokost m.v. Det nye nummer er: 24 34 55 42 og der står at det tilhører Claus Bo Kjær Madsen, som er vores superskarpe kasserer. Pengene ryger nu direkte ind på en særlig konto i foreningens bank. Så vær flinke fremover at bruge dette nummer. Der er skilte om dette både i Fredsskoven og i Kalbyris.

Bestyrelsen har i løbet af sommerferien endnu en gang fået opdateret vores køretøjsliste, så vi nu igen har styr på vores køretøjer. Dette skal selvfølgelig gøre det lettere for os, når vi skal have vores mange køretøjer synet ved Forsvaret. Listen findes indtil videre ved Næstformanden, E. T. Kristensen og Poul Erik Helmdal. Oversigten vil senere blive hængt op både i Fredskoven og Kalbyris.

Juni 2018

Efter et veloverstået Åbent Hus i Næstved den 26. maj var det tid til at se frem til det næste tilbagevendende arrangement, – Åben Hede i Oksbøl. Der har været rigtigt meget arbejde med at klargøre og pakke køretøjerne, som skulle med til Åben Hede. Alt klappene perfekt.

Åben Hede har i de sidste mange år kørt efter den samme skabelon, torsdag 21. juni transport og indkvartering, fredag udkørsel til Bøffelstillingen med opstilling og indskydning, lørdag fri kørsel, og søndag 24. juni arrangement for tilskuerne og hjemkørsel. I år var det dog væsentlig anderledes.

ISS har overtaget en stor del af de praktiske opgaver i og omkring Oksbøllejren og øvelsesterrænet, og allerede i god tid inden turen havde vi fået melding om, at såfremt terrænet ikke var bestilt, så kunne det udløse en bøde på op til et 5-ciffer beløb, hvis vi bare kørte los, – dette blev dog klaret af næstformanden. Senere fik vi besked om, at Livgarden havde terrænet omkring Bøffelstillingen indtil fredag, hvilket betød, at indskydningen først kunne finde sted om lørdagen. Og kort før vi skulle afsted, fik vi melding om, at der først var kvarterer til foreningen i Oksbøllejren fra fredag, hvorfor den første overnatning skulle finde sted i Nymindegablejren. Her blev vi fint indkvarteret og vi hyggede os gevaldigt om aftenen på gangene.

Vejret var nok noget af det dårligste, som jeg har oplevet de mange gange jeg har været afsted. Det blæste alle dagene ret kraftigt, og ind imellem kom der også noget finregn. Heldigvis bedrede vejret sig om søndagen. Vores traditionelle grill-aften lørdag måtte vi simpelthen rykke ind på gangen i Bygn. 42, hvilket gjorde det noget sammenklemt. Men vi kunne så heldigvis fortsætte aftenen i Fællesmessen. Det var ikke kedeligt.

Ved appellen søndag morgen uddelte formanden to af foreningens skjolde, som påskønnelse for det store arbejde som er blevet lagt i foreningens regi. Det ene blev posthumt tildelt Mogens Larsen, som desværre afgik ved døden et par dage før vores Åben Hus den 26. maj, og det andet foreningsskjold blev tildelt Jacob Jæger fra LEO-gruppen.

Selve udstillingsdagen startede lidt stille. Det tog lang tid, inden tilskuerne rigtig dukkede op, men så kan det ellers nok være at det væltede ind. MP-erne vurderede, at der i løbet af dagen havde været over 30.000 gæster, – det største antal besøgende nogen sinde.

Vi gennemførte alle de planlagte aktiviteter som skydning, kørsel og hygge i fin stil. Vi havde heldigvis ingen store materielle problemer og ingen uheld. Så det må siges at have været en vellykket tur.

Resten af måneden er gået med at få køretøjerne hjem fra Oksbøl og få dem klargjort til nye udfordringer og oplevelser i resten af året.

Maj 2018

1.maj var foreningen ude på Ydernæs, Næstved for at være med til at fejre Paulsens Maskinfabriks 150 års jubilæum. For de ikke indviede, så er direktør Finn Lobanoff og hans bedre halvdel Anne, en af foreningens største donorer. De har skåret/fræset et 105 mm. kanonløb op, så vi kan vise vores gæster, hvordan et sådan ser ud indvendig. De har bl.a. mange andre for os meget vigtige ting hjulpet Cent-holdet med at få pakninger til motoren, de har sagt ja til at skære i skroget til en PMV, så vi på sigt kan få en flot bar, og endelig havde de frabedt sig blomster og flasker m.m. til deres store og flotte jubilæum. I stedet har de bedt gæsterne om at donere penge til GHRVPK. Gæsterne var meget gavmilde, så det gav omkring 12.000 kr. til foreningen. Tak fro det til både Finn og Anne og til at bidragsyderne.

2. maj havde vi flere køretøjer til syn, men det var ikke lige frem opløftende. Vi må nok se i øjnene, at vi skal være meget mere skarpe omkring, hvad der skal gøres ved de enkelte køretøjer, der skal klargøres til syn. Det kan og skal vi gøre bedre.

4. maj havde vi vores traditionelle tur ”Sydsjælland”. Igen i år var vi privilegeret med godt vejr, og i år havde vi chefen for Frømandskorpset med på turen. Han holdt tale ved Skt. Peders Kapel og ved afslutningen på turen på Holmegaard Gods. Der blev lagt kranse for frihedskæmpere og især Anders Lassen blev mindet. Og vi blev mindet om, at frihed ikke er en naturlig ting, men at nogen har givet deres liv for at vi kan have det så godt, som tilfældet er i dag. Æret være deres minde.

5.-6. maj havde vi flere af vores ældste køretøjer med til Stokkemarke Eventdag. Arrangementet sluttede så sent, så der var dømt overnatning til glæde for deltagerne.

18. maj var der andet koordinationsmøde i Oksbøl omkring Åben Hede. Vi havde 4 bestyrelsesmedlemmer med til mødet, men der kom som sådan ikke noget nyt frem på mødet. Så vi gør, som vi plejer. Det bliver alletiders tur.

23. maj deltog formanden og næstformanden i 25 års jubilæet for Telegrafmuseets Historiske Samling i Fredericia. Et flot arrangement i bragende sol. En utrolig permanent udstilling, som vi godt kan lære noget af og er en besøgstur værd for vore medlemmer. Vi var også lidt misundelige på den store støtte, som TGR HISAM får af regimentet, som bor på samme kaserne.

26. maj afholdt vi det traditionelle Åbent Hus. Vejret var traditionen tro alle tiders, og lige fra morgenstunden kom der en lind strøm af gæster. Vi havde i år valgt at lave lidt om på arrangementet, idet vi kun ville lave en kampdemo, som så til gengæld afsluttede dagen. Lige op til kampdemoen var der en kørende demonstration af flere af vores køretøjer. Det nye tiltag skal lige justeres lidt, men ellers virkede det godt. Alle 3 – 4.000 gæster havde en god og minderig dag. Og vi var glade og stolte.

26.maj havde vores Æresmedlem nr. 1, Hans Kongelige Højhed, Kronprins Frederik 50 års fødselsdag. GHRVPK sendte ham traditionen tro en varm og respektfuld fødselsdagshilsen.

29. maj var foreningen på Kastellet med tre køretøjer for at være med til at marker 50 års dagen for udsendelse af de første FN-observatører. Mere end 600 veteraner og mange turister og børnehavebørn besøgte vores vogne. Det siges, at vi nu også kan forklare krigshistorien på kinesisk.

30. maj havde vi besøg af 5 repræsentanter fra HISAM’s Venner, som fik den helt store rundvisning både i Fredskoven og KBR.

April – 2018

Man kan ikke lige frem sige, at foreningens pengekasse bugner, derfor luner det rigtig meget, når der er nogen, der betænker os med en donation. Gardehusarforening København har hidtil haft en konto, der hed ”Kepien” (Gardehusarens hovedbeklædning til Gallauniformen). Kontoen var tiltænkt mindre bemidlede medlemmer, eller deres ægtefælle. Da formålet ikke længere var aktuelt mere, havde generalforsamlingen besluttet at lukke kontoen, og i den forbindelse besluttet, at donere 7.500,00 kr. til GHRVPK. En stor tak til foreningen, de falder på et tørt sted. De skal være så hjerteligt velkomne til at besøge os i Fredsskoven.

LEO-folkene har haft travlt den sidste tid, idet de skulle gøre LEO’erne klar til syn. Den hvide LEO har i nogen tid holdt inde i KBR, hvor Teddy – hjulpet af andre fra besætningen – har gået og nusset om den. Noget af det sidste, som de har fået gjort er at bytte drivhjulene og bælterne for at fordele sliddet, skifte nogle af puderne, og banket konnektorerne på plads, så nu er den næsten så god som ny, – den er i hvert fald klar til syn. Når det er overstået, så kan LEO-folkene trække vejret lidt lettere, idet den herefter først skal synes igen om 5 år, da den efter dette syn bliver veterankøretøj.

M41 har jo stået stille i lang tid med motoren ude, men i uge 16 blev den monteret igen, og ser ud til at være køreklar, så den kan deltage i vores eget Åben Hus og Åben hede.

12. april deltog næstformanden i det årlige møde ved GHR Historiske Fond, hvor vores Årsberetning og regnskab blev udleveret. Dette medførte stor ros og respekt.

16. april deltog tidligere formand og Æresmedlem nr. 3 Steen Thomsen og formanden i GHR HISAM Venners årlige generalforsamling og repræsenterede GHRVPK på fornemste vis. GHR HISAM venners har fået en ny hjemmeside, der er værd at besøge.

22. april var der skruesøndag. En dag med høj solskin, hvilket nok havde lokket lidt flere end ellers i skoven, og der var virkelig brug for alle, der dukkede op. Vi havde en hel del køretøjer, der skulle have den sidste overhaling, inden de skulle til syn den 02. MAJ. Der blev vasket og skruet til den store guldmedalje, så nu er det bare at vente og håbe på et godt resultat ved synet.

Sidst en lille reminder:

”Køretøjets kontrolbog skal ALTID udfyldes, inden der køres ud. Kontrolbøgerne findes på ETK’s kontor i FRSK og KBR”.

Marts – 2018

Akustikken i Folkerummet i Bygn. 3 har været rigtig dårlig. Hvis der var flere personer, der sad og talte samtidig, var det meget svært at høre, hvad der blev sagt. Vi er så heldige, at firmaet Ecophon velvilligt har doneret nogle af deres (dyre) akustikdæmpende plader til foreningen, og vi er også så heldige, at Ivan Lauritsen – som hovedsageligt arbejder med hestevognene og vores MC – på et tidspunkt har arbejdet med opsætning af sådanne plader. Efter opsætningen er det nu muligt, at flere kan føre en samtale, uden at skulle sidde og råbe ind i øret på hinanden, – stor tak til Ecophon og Ivan.

2. marts var vi 3 mand, der var til det første planmøde for Åben Hede i Oksbøl. Mødet var som sædvanlig meget positivt, men efterfølgende er der kommet en melding omkring indskydningen, som plejer at være om fredagen. Livgarden er i terrænet ugen op til Åben Hede, hvorfor indskydningen først kan finde sted om lørdagen. Men vi finder ud af det. Nærmere tilgår

8. marts havde i besøg af et hold kommende lastbilchauffører fra TEC i Roskilde. De var 20 elever + 2 lærere, og de var meget begejstrede for besøget, og ville meget gerne vende tilbage med andre af deres elever. Det finder vi ud af.

14. marts afholdt bestyrelsen møde. Referat fra mødet kan læses på hjemmesiden.

16. – 17. marts afholdt DHM deres årlige udviklingsseminar med indlagt generalforsamling på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab. Foreningen var repræsenteret ved formanden, kassereren og H C. Selve generalforsamlingen gik som den skulle, så man kan sige, at det vigtigste ved mødet var den snak og de aftaler, der blev lavet under pauserne og om aftenen i Nokken (Messen).

Flere af vores køretøjer skal desværre synes hvert år, da de ikke er gamle nok til at blive anset for at være museumskøretøjer. Der skulle i år være syn den 16. og 24. marts, men hvor det tidligere år er gået næsten smertefrit, så gik det alt andet lige ikke særlig godt i år. Ved det første syn nåede 2 af køretøjerne ikke til Kulsbjerg, da de fik havari undervejs, og de køretøjer, der nåede derned, klarede det ikke så godt. Næste syn blev desværre aflyst med meget kort varsel, så nu er det spændende at se, hvornår der næste gang kan blive tid til syn.

Februar – 2018

6. februar blev der afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor de indkomne besvarelser på spørgeskemaerne blev diskuteret, for at finde frem til de punkter, som bestyrelsen vil fokusere på i første omgang.

7. februar var næstformanden og overtegnede til pressemøde på Egholm Museum, hvor Ole Falck havde gjort noget, som jeg vil kalde et kup. Han har – med meget stor sandsynlighed – købt den Mercedes, som den nazistisk topchef Reinhard Heydrich kørte i, da da han blev myrdet i 1942 i Prag af modstandsbevægelsen. Vognen blev fundet i et skur i Skælskør i 1980, som en stor rustbunke og efter over 6.500 timers arbejde står den nu, som da den forlod fabrikken. Virkelig et besøg værd.

Samme dag var tre af vores medlemmer med Aage i spidsen en tur til Oksbøl-lejren, for at få et nærmere kik på baren i officersmessen, og ikke mindst tips om, hvad de ikke skal gøre med det PMV M113 skrog, som de er i gang med at klargøre til den endelige opskæring til bardisk.

9. februar deltog foreningen i ”Forsvar gennem tiden” på Grønnegade Kaserne i Næstved. Det var en kold omgang og der kunne sagtens have været en del flere tilskuere. Da først Hesteeskadronen fra Gardehusarregimentet havde forladt området, var der nærmest ingen gæster. Udturen gik virkelig godt, men hjemturen var ikke uden forhindringer. HUMBER’en ville ikke starte, hvorfor den måtte trækkes hjem, og M38-Jeepen stoppede lige efter rundkørslen ude på Skyttemarksvej, så den også måtte trækkes hjem det sidste stykke. Men så fik vi også trænet i bugsering ved samme lejlighed.

15. februar var overtegnede til møde på Flyvestation Karup, for at høre nærmere om Air Show 2018. Det skal desværre gennemføres på Ålborg Flyveplads, en køretur på ca. 4 timer og spørgsmålet er, om det ikke ville være mest hensigtsmæssigt at lade JDRVP, ÅKVPK og Aalborg Forsvars- og Garnisionsmuseum klare den. Det undersøger vi.

19. februar afholdt bestyrelsen igen et aftenmøde for at få de sidste aftaler på plads inden generalforsamlingen.

25. februar afholdtes den årlige generalforsamling i Bygn. 40 i Kalby Riis, Næstved. Arrangementet var noget anderledes i forhold til tidligere, idet der for nogen tid siden var sendt spørgeskemaer ud til alle medlemmer, for at måle temperaturen i foreningen. Op til generalforsamlingen havde bestyrelsen brugt lang tid til at behandle de indkomne besvarelser, valgt nogle punkter ud, som formanden så gjorde rede for. Flere af de valgte punkter kræver opbakning fra foreningens medlemmer, da bestyrelsen som sådan har nok at se til i det daglige, men inden vi gik over til selv generalforsamlingen, måtte vi konstatere at det var så som så med lysten til at melde sig, ja – der var ingen tilmeldinger!!!!!! Men vi fik nedsat en Uddannelses-, et socialt aktivitets-, en udrustnings- og et oprydningsudvalg. Så det er bare om at melde sig til bestyrelsen, især når man har meddelt, at man sagtens kan hjælpe mere til i foreningen. Nærmere vil tilgå.

Desværre kunne Regimentschefen Rossen-Jørgensen ikke være til stede for at give den traditionelle tingenes tilstand set ud fra GHR synspunkt, men ellers forløb generalforsamlingen planmæssigt for de ca. 75 deltagende medlemmer. Referat fra generalforsamlingen kan læses på vores hjemmeside.

Januar 2018

Selvom det kun er lidt over 1 år siden vi overtog Bygn. 3 i KBR, så kan man undre sig over, hvordan vi overhovedet klarede os før. Alle pladser i værkstedet er besat, og de to lagre er godt fyldt op. Da vi overtog bygningen, blev der i første omgang udfærdiget nogle retningslinjer for brugen af faciliteterne, men på grund af stor interesse for at komme ind i bygningen, har vi været nødsaget til at ændre på dem. Der vil inden for den nærmeste fremtid blive sat en tavle op, der angiver, hvilke køretøjer, der i øjeblikket er under renovering, hvem, der er tovholder, og ca. hvornår arbejdet forventes færdigt. Derudover vil der også blive opsat en tavle med en venteliste på køretøjer, der ønskes arbejdes med. Forhåbentlig vil dette lette brugen af værkstedet.

16 JAN afholdt vi et bestyrelsesmøde. På mødet blev der bl. a. diskuteret køreinstruktører, oprydning/omorganisering af garagerne i Fredskoven, herunder også bortskaffelse af nogle af de ting, der efterhånden har hobet sig op i garagerne, men som vi reelt ikke har brug for. Flemming Møller blev givet tilladelse til at prøve at sælge noget af det hestegrej, som vi har fået overdraget fra GHR, men som ikke som sådan har relation til vores arbejde.

17 JAN blev der afholdt et marathon-møde for dele af bestyrelsen i KBR sammen med Steen Thomsen og Morten Schultz, hvor de indkomne besvarelser af spørgeskemaerne blev gennemgået. På et møde 06 FEB skal hele bestyrelsen så tage stilling til, hvad og hvordan vi vil bruge besvarelserne, så det kan fremlægges på vores snarlige generalforsamling.

24 JAN var overtegnede til bestyrelsesmøde i DHM. Her blev den kommende DHM generalforsamling behandlet.

28 JAN fandt en større oprydning sted i Garage 3 (hjulkøretøjerne). Alle køretøjer blev kørt ud, hele garagen blev fejet, der blev rokeret rundt med flere af køretøjerne, og køretøjer, der ikke forventes istandsat i nær fremtid, blev foreløbig klodset op.

30 JAN blev der holdt et lille møde med Bent Simonsen fra HVK FAXE omkring kampdemoen på vores Åbent Hus. Det blev bestemt, at der kun skulle være een kampdemo, som afslutning på vores Åbent Hus, og samtidig vil der op til kampdemoen blive lavet en præsentation af nogle af de køretøjer, der skal deltage i kampdemoen. Det betyder så samtidigt, at der vil blive mere ro over dagen i Fredskoven, og også gøre det lettere at planlægge kørslen med PMV’er og evt. lette hjulkøretøjer.

December 2017

LEO’en der har stået inde i Bygn. 3 har midlertidigt fået ny garage, idet den holder i TTP garage. Flere af deres trækkere skal synes i denne måned, og ved syn skal de være belastet, og man må jo sige, at med lige over 40 t er de rimelig belastet. Den ledige plads er dog allerede besat, idet GHR havde en hestevogn og en trailer med en karet stående nede i Garage 20, som de havde bedt os om at opbevare, da de ikke selv havde plads til dem. Der skal nu gøres plads til dem inde på Grovlageret i KBR, så der skal lige flyttes lidt rundt på de hesteting, der står derinde, før end de kan blive flyttet endeligt på plads. Holdet på M10 har fået lappet hullet i tanken, og på årets sidste skruedag blev den monteret igen.

8. december var vi 3 mand høj, der flyttede udstillingsmontrerne, mandskabs-skabene og møblerne fra Garage 20 og op i Bygn. 2. Det gik heldigvis mere smertefrit, end jeg havde regnet med.

9. december var der dømt julerengøring både i skoven og i KBR. 7 medlemmer mødte op, og der blev gået godt til den, så allerede lige over middag var vi færdige.

14. december fik vi Jagtvognen, altså hestevognen, tilbage efter reparation. Den var jo rimelig molesteret efter den kørte galt den 5. maj. Der er nærmest umuligt at se, at den har været skadet.

16. december er der på mail udsendt et spørgeskema, som skal forsøge at tage temperaturen på vores 10 år gamle forening. Hvis du ikke har afleveret din e-mailadresse til kassereren, får du det (forhåbentlig) tilsendt med Post-Nord. Samme dato blev varslet om vores generalforsamling den 25. februar 2018 også udsendt.

På bestyrelsens vegne vil jeg her ønske alle foreningens medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

November 2017

Besætningen på vores M24 har kørt den ind til Kalby Ris. Selvom de for lang tid siden har malet den, så er de ikke tilfredse med farven, da de ønsker at føre den tilbage til den farve, som den kørte med i 4 OPKESK, og samtidig skal der males nummer på tårnet og fronten (75).

Holdet på vores M10 var ellers parate til at montere motorerne, men inden da ville de lige sikre sig, at begge tankene var tætte. De havde ellers trykprøvet dem, men nu valgte de at fylde tankene med diesel, og så viste det sig, at den ene tank ikke var tæt, – surt show.

Vi har længe ønsket at få nogle de-aktiverede våben til vores køretøjer, men det er ikke sådan lige længere. Reglerne er ret strikse, men Flemming Prægel har nu de-aktiveret de første 4 stk. GV M/75, underskrevet papirerne, så burde de kunne bruges. Desværre har EU det med at spytte nye love ud hurtigere, end de gamle er iværksatte, for nu hedder det sig, at alle de-aktiverede våben yderligere skal læserskæres. Der er bare ingen i systemet, der for nuværende kan udføre det.

Holdet på PNBJVG CENT har lige haft en ekstra udfordring. Ud over at de stadig har problemer med at starte den, så kunne de pludselig ikke få den i det høje bakgear. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at der lå flere kilo møg nede i bunden af vognen, og diverse efterladte værktøjer og andet godt. Da det først var fjernet, så virkede bakgearet igen.

4. november havde næstformanden et socialt arrangement ude i skoven og KBR.

8.november fik vi 3 PC’er, 2 stk. med FIIN, og en med internetadgang. De 2 med FIIN er sat hos ET og nede på lageret (Ole Villers), og internetmaskinen står i buret. Yderligere fik vi IP-telefoner sammen med de 2 FIIN-maskiner.

13. november blev der gennemført et bestyrelsesmøde. Referat fra mødet kan læses andetsteds på hjemmesiden.

17. november var vi 15 medlemmer af foreningen, der deltog i GHR’s fødselsdagsparade. En lidt halvkølig oplevelse, men egentlig meget sjovt.

19. november havde vi skruesøndag, og her blev der rokeret rundt på de vrag, som vi har stående i KBR. Vi har fået en (tom) LEO 1 fra Stevnsfortet, som skal bruges til static display, og for at få plads til den, så blev de vrag, som vi havde stående, bugseret væk til en lidt mere diskret plads. LEO ‘en står nu for enden af Bygn. 3, og skal på et tidspunkt, når vejret bliver bedre, shines op.

21.november var næstformanden og overtegnede til materialeudvalgsmøde, da formanden var forhindret. Mødet blev afholdt hos Panzermuseum East, og nogle af de punkter der blev behandlet var ønsker om samarbejde fra Nationalmuseet, historisk hensættelse af reservedele, nyt omkring håndvåben og de-aktivering, samarbejde med andre landes krigsmuseer og bytte med andre landes hærenheder.

24.-25.  november var formanden, kassereren samt overtegnede i Fredericia til DHM’s udviklingsseminar. Det var et af de bedre arrangementer, hvor vi om lørdagen fik en forelæsning om crowdfunding af stifteren af Booomerang, Michael Eis, Danmarks største crowdfunding–platform.

Samme dag fik vi en udlægning af, hvordan museumsverdenen så på vores køretøjer, hvornår man anså dem for originale, eller som replika. Foredragsholder var Thomas Tram Pedersen, – medlem af DHM’s bestyrelse, og afdelingsleder på Danmarks Borgcenter i Vordingborg.

25. november afholdt vi vores traditionelle julefrokost. I lighed med sidste år var den lagt på Hjemmeværnsgården i KBR. 22 medlemmer havde givet sig tid til at deltage, samt 3 ægtefæller. En rigtig hyggelig aften. Synd, der ikke deltog flere.

Oktober 2017

Vi er heldigvis priviligeret med mange vidende mennesker i forening, så medlemmer, som mig selv, altid kan få gode råd i forbindelse med diverse reparationer. Hvor mange af jer er opmærk-somme på, at vi sidste år fik endnu et medlem, som har en umådelig stor viden om mange af vores køretøjer. Her tale jeg om Poul Erik Helmdahl, som hovedsageligt slår sine folder inde i KBR, Bygn. 3. Poul Erik har i mange år haft sin gang i KBR, og var med til at lukke kampvognværkstedet, og efter pensionering, er det nu os i GHRVPK, der har glæde af hans virke.
Vi har fået en lille udfordring. For flere måneder siden hentede vi nogle udstillingsmontrer ved Tøjhusmuseet, og en del mandskabsskabe af stål og diverse møbler på Vordingborg Kaserne. Det hele blev i første omgang stillet i en Garage 20 i KBR, men nu har vi venligst fået besked på, at pladsen skal bruges af FDD, så vi skal nu finde et andet sted at opbevare tingene. Forhåbentlig kan udstillingsmontrerne stå i det gamle prøverum for LEO-motorer, ved siden af vagtbygningen, og så må vi se, hvor resten kan opbevares. Under alle omstændigheder kommer det til at kræve noget Manpower, når det skal flyttes.

1. oktober havde Aage besøg af tidligere kollegaer fra hans tid i lufthavnen, som fik en rundvisning i skoven.

3. oktober var det planen, at vi skulle have haft besøg af medlemmer af Interforce. Desværre måtte besøget aflyses, da der var for få tilmeldte.

6. oktober stod der Kulturnat Næstved på programmet. For tredje år skulle vi udstille på Grønne-gade Kaserne med en stor del af vores rullende materiel. Årets tur var ikke uden udfordringer. Chaffeen måtte melde fra allerede, inden vi rullede ud fra KBR, da de havde problemer med benzintilførslen, og lige før rundkørslen ved Ring Øst knækkede M41 en aksel, hvilket skabte en del ravage, da første del af kolonnen med bl. a. de 2 LEO ‘er var nået op på Østre Ringvej, hvor vi så måtte vente, til resten af kolonnen fik listet sig uden om M41 og sluttet op. Det skabte lidt trafik-kaos på Ringvejen, men i samarbejde med POHJVKMP NÆSTVED fik vi trafikken til at køre. Resten af turen gik uproblematisk, og på Grønnegade Kaserne havde vi igen i år fået sponseret lys af Apollo Brandmateriel, i år med 4 lamper og to spots, så der var virkelig blus på lamperne, da mørket faldt på. På trods af de 2 uheld, var det en virkelig god aften med mange besøgende.

13. oktober var overtegnede til bestyrelsesmøde i DHM på Gothersgade Kaserne. Et af punkterne drejede sig om bortsalg/bytte af køretøjer. Vi må jo ikke sælge noget fra vores køretøjer, som jo ejes af Forsvaret, men der er nu åbnet mulighed for, at vi via DHM må/kan bytte med andre landes militære enheder, hvilket på sigt vil give værdi for de kampvognsskrog, der i øjeblikket står i KBR.
Det var også dagen hvor Københavns Kulturnat løb af stablen, og traditionen tro var foreningen repræsenteret på Gothersgade Kaserne. I år havde vi Chaffee, PNMTVG, PIRANHA og MJP2 med derinde. Gothersgade har traditionelt mange besøgende, og som sædvanlig var der tykt af gæster på køretøjerne. Det blev en lang aften, idet de først var ude i Fredskoven langt over midnat.
Kastellet havde ikke tidligere været med på Kulturnatten, men valgte i år at deltage, og havde i den anledning bedt os om at stille op med nogle af vores køretøjer. Vi valgte at stille op med Car-rier, Humber, WILLY, M151, GD240 og selvfølgelig messevognen. Der var langt fra så mange besøgende, som på Gothersgade, men til gengæld var der et stille flow hele aftenen og mange, der spurgte interesserede ind til vores køretøjer. Servicen fra Kastellets side var helt i top, vi fik aftensmad og ”skrub af-suppe”, og så ikke mindst sluttede det kl. 22. 00, så vi var hjemme omkring midnat, hvilket var meget passende. Vi har allerede givet accept til at deltage igen til næste år.

13. oktober var formanden og næstformanden på en RECCE-tur til Stokkemarke Hallen for at se, om der var plads til vores køretøjer, hvis vi ville stille op til et arrangement med hovedemnet 2. Verdenskrig omkring Hallen den 5. maj 2018. Der var masser af plads og hjertevarme. Nærmere vil tilgå.

26. oktober havde vores tidligere formand Steen Thomsen et arrangement med nogle tidligere officerer fra DLR.

27. oktober var overtegnede og kassereren til evaluerings-møde for Åben Hede 2017. Det var et meget positivt møde og flere af de ting, som vi havde påpeget, vil man prøve at ændre til næste år. Nogle af punkterne var bedre plads til vores køretøjer, tidligere udmelding omkring økonomi (mad), flere MP-er, styr på P-pladsen i Oksbøl, og ikke mindst madpakkerne. Der bliver lidt af en udfordring med parkering i Oksbøl-lejren til næste år, da der bygges på den P-plads, som vi hidtil har brugt. Den tid, den glæde. Vi har også allerede her givet tilsagn om vores deltagelse.

September 2017

Det er stadig lidt op af bakke for besætningen på Chaffeen.  Ved Åben Hed var der lidt køleproblemer, dog ikke større end vognen kom ud og hjem uden hjælp, med et par stop undervejs, – dog var nogle af de stop der kom brændstofproblemer, idet benzinpumperne drillede.

September måned kom de nyrenoverede kølere på plads i vognen,  de er afprøvet i området og der er ikke tegn på at der kommer flere problemer med motorer og køler på grund af varmeproblemer,

1 . september havde vi efter anmodning fra hjemmeværnet en PMV og en GD til Ringsted Night.

2. september deltog vi i Foreningernes Dag i Rådmandshaven i Næstved. Det var ikke nær så velbesøgt, som tidligere år, og spørgsmålet er også om det overhovedet fortsætter.

3. september var der nogen, der havde set sig sur på lågerne ind til Fredskoven. Nej, – det var vist noget med en ny bil/automatgear/utrænet chauffør. Det korte af det lange er, at porten blev påkørt, så den højre låge blev rimelig krøllet. Heldigvis tog synderen selv kontakt til foreningen, så det er nu et forsikringsspørgsmål mellem ham og Forsvaret.

11. – 12. september havde vi det årlige LTS-eftersyn, og som sædvanlig havde Aage Deleuran fuldstændig styr på det hele, så han fik stor ros for vores udstyr. Mig bekendt var der overhovedet ingen negative bemærkninger.

16. september var der Åbent Hus/Jubilarstævne på GHR. Vi havde fået tilbud om at deltage i paraden, hvilket 4 af de tilmeldte havde sagt ja til, men fremover bliver det sikkert en del af dagens program for vores tilmeldte, idet vi er ”ophøjet” til at være en selvstændig enhed under GHR, og som sådan kan deltage i bl. a. fødselsdagen 17 NOV under vores eget kvartermærke.

18. september var der bestyrelsesmøde. Her blev der bl. a. diskuteret ansøgning om støtte til Læsø, træk på slaskeren, afhentning af LEO1 på Stevns og SIKPAN. Læs selv detaljerne inde på hjemmesiden.

19. september havde vi igen fornøjelsen af besøg fra Bosted Nyrup. Noget af en anderledes oplevelse at skulle guide en flok psykisk handicappede rundt, – det er ikke lige data og årstal, der fanger dem, men en spændende og sjov oplevelse for os alle. Samme dag havde vi besøg fra Frankrig, idet overtegnede for nogen tid siden var blevet kontaktet af en franskmand, som meget gerne ville se alt, hvad vi havde omkring Sherman-kampvogne, og med et skrog, samt 5 mere eller mindre hele M10’ere, så brugte han et par timer på at fotografere, inden han kørte tilbage til Frankrig.

23. september havde vi besøg af Corvette Club Danmark. Godt nok er der ikke noget, der kan slå lyden af en LEO1, men hold fast hvor lød det godt, da de ca. 40 Corvetter kørte over øvelsespladsen, det var lige før, der var trafikkaos, da de mange vogne skulle parkere. Det var hyggeligt at vise dem rundt, og flere af dem kunne uden tvivl have brugt længere tid hos os, men de havde en aftale om frokost på Udby Kro, så det blev lidt forhastet.

23. september var der Åbent Hus/Forældredag på Vordingborg Kaserne. Et meget vellykket arrangement, hvor der blev kørt turistkørsel både med PIRANHA og et par af vores jeep.

24. september havde Flemming Møller – vores hestemand – besøg ude i privaten, og da det jo var hestefolk, så benyttede han også  lejligheden til at vise vores faciliteter i KBR frem

August 2017

Allerede til Åben Hede var der lidt problemer med CENT, og selvom der blev skruet og skiftet reservedele i Finnerup, så trænger den til en kærlig omgang, når den kommer hjem fra det jyske. Brutalis (PNBJVG) er her i slutningen af måneden blevet kørt ud i Fredskoven, således at CENT kan blive kørt ind på den plads, der nu er blevet ledig i Bygn. 3, så den kan få en større overhaling.

7. august var der bestyrelsesmøde. På mødet blev vi orienteret om, at det hestegrej, der forefindes ved foreningen, nu tilhører foreningen. Åben Hede blev evalueret ud fra de tilbagemeldinger, der var indkommet fra medlemmerne, og næstformanden vil sende dem videre til HKIC. Flere medlemmer har det lidt svært med at overholde parkeringsbestemmelserne i KBR og Fredskoven, hvilket godt kan gå hen og blive et problem i tilfælde af en skade, da køretøjer, der holder ”ulovligt”, ikke kan få dækket deres skader.

10. august deltog overtegnede i DHM’s bestyrelsesmøde på Rindsholm Kro ved Viborg. Der blev bl. a. diskuteret nyt forsvarsforlig, orienteret om projekterne Zeppelin Museum og Nymindegab, og der blev fastlagt nogle overordnede linjer for udviklingsmødet i november.

15. august var næstformanden og overtegnede i Slagelse for at låne en generator til at tage med til Finnerup, da vores egen stadig ikke er synet.

16. – 20. august deltog foreningen i Classic Military Show i Finnerup. Konceptet var i år ændret, således at der var offentlig adgang fredag og lørdag, og søndagen var kun til pakning og hjemtransport. Ud over dette var der i år også indrettet flyveplads, og der var sejlads i en af søerne ved Viborg. Vejret artede sig rimeligt, men det var alligevel en lidt fugtig tur.

17. august lånte Tung Transport den ene af vores LEO ‘er, da et af deres vogntog skulle synes, og dertil skal hængeren gerne belastes med mindst 30 ton ved bremseprøverne.

24. august var næstformanden og overtegnede til møde i KBR omkring ændringer i alarmsystemet og evt. ændringer af adgangen til KBR.

Juli 2017

Ak og ve, – jeg glemte fuldstændig under juni, at der under Åben Hede blev der også delt plaketter ud. Jan ”Driver” Jensen fik en for det store arbejde, som han har lagt i at få vores side på Facebook op at stå. Henrik Lundstedt og Lis Humlum fik en plakette for det store arbejde, som de gør i forbindelse med spisningerne på skruesøndage, samt den daglige drift af drikkevarer m.v. Endelig fik den nye chef for HKIC, oberst T. D. Møller en plakette, som tak for den gode behandling, som vi havde fået og forhåbentlig vil fortsætte med.

Måneden har helt klart været præget af at det er feriemåned, men der har alligevel været forbavsende mange medlemmer både i skoven og i KBR. Specielt folkene på M24 og PNBJVG har været der hver eneste tirsdag.

Juni 2017

Dårligt nok havde støvet lagt sig efter vores eget Åbent Hus i maj, før vi gik i gang med forberedelserne til det næste større arrangement, nemlig Åben Hede i Oksbøl. For besætningen på vores M41 skete der det værst tænkelige lige ved månedsskiftet, idet motoren fik sammenbrud. Med mindre end 2 uger til, at kampvognen skulle være klar til at transport til Oksbøl, så fik besætningen virkelig travlt. Motoren blev hevet ud og det blev konstateret, at en aksel var knækket! Hvem har lige sådan en liggende? Telefonerne glødede og heldigvis havde vennerne ved JDRVP en,  som vi kunne få – en mand afsted til Holstebro – det tager bare det meste af en dag – på med akslen, og dagen før kampvognen skulle være klar til transport kørte den igen. Virkelig godt klaret.

1. juni havde vi vores SAN-PMV nede på Kulsbjerg. Hjemmeværndistrikt Sydsjælland og Lolland – Falster afholdt militær holdkonkurrence, og et af momenterne i konkurrencen var et sanitetsmoment med en skudlæsion, hvor holdene skulle kalde op til alarmcentralen, for at få en ambulance ud. Flere af holdene blev noget befippede, da der virkelig kom en ambulance – dvs. vores SAN-PMV – og det skabte flere spøjse og lærerige situationer. Og deltagerne fik en lektion i, hvordan en SAN-PMV virkede i de gode gamle dage.

13. juni var der hektisk aktivitet i skoven, idet alle de køretøjer, der skulle transporteres til Oksbøl, skulle køres ind i Kalby Ris-anlægget.

14. juni var 4 af vores køretøjer, samt generatoren til syn. Lidt spændende, da 2 af vognene og generatoren skulle med til Oksbøl. Heldigvis havde Mogens og Jann lavet et godt stykke arbejde, så begge gik igennem uden bemærkninger. Desværre gik generatoren ikke igennem, hvilket var noget af en streg i regningen. Heldigvis har vi masser af gode kontakter ved GHR, så næstformanden fik udvirket, at vi kunne låne en hos dem.

20. juni var lidt af en skæbnedag for vores PIRANHA. I over 1 måned har der været knoklet for at få den gennem syn. Flere gange var den blevet kasseret, i alle tilfælde p. gr. a. noget med bremserne, så det var nu sidste chance, hvis den skulle med til Oksbøl. Det var en meget glad Anja, som jeg talte med samme aften, da hun kunne fortælle, at den var blevet godkendt. Godt kæmpet af Poul Erik og Anja m.fl.

22. – 26. juni stod der så Åben Hede på programmet. Nogle dage før vi skulle afsted, fik vi desværre en lidt kedelig meddelelse fra Oksbøl, nemlig at p. gr. a. budgetoverskridelser så man sig desværre kun i stand til at betale for madpakker, – morgen- og aftensmad var på foreningens egen regning. Med 59 medlemmer tilmeldt til turen ville det være noget af en udskrivning, så spørgsmålet var, om vi skulle lade de tilmeldte betale, eller trække på vores konto. Med det korte varsel vi fik, valgte vi at lade kontoen betale.

Torsdagen blev brugt til transport, indkvartering (samlet i Bygn. 42), klargøring af de køretøjer, der var transporteret af TTP, og Sankthansbål ved officersmessen om aftenen. Vi havde igen i år selv medbragt 2 hekse, desværre havde de igen i år problemer med deres koste, så heller ikke i år slap vi af med dem.
Fredag var der udkørsel, indretning af udstilling og indskydning. Igen i år havde vi medbragt børnefeltbanen, og opstillingen, som var lagt i hænderne på kampvognsgruppen, gik som en leg. Indretningen af udstillingsområdet viste sig lidt mere problematisk, idet vi var tildelt alt for lidt plads, så nogle af køretøjerne måtte holde i 2 rækker.
Lørdag var til fri afbenyttelse, og traditionen tro var hele PMV-GRP på turne i øvelsesterrænet. Besætningen på de 2 LEO ‘er var kørt ind om fredagen, da de havde problemer med begge vogne, som de heldigvis rimeligt hurtigt fik udbedret, men de tilbragte alligevel det meste af dagen inde i Oksbøl-lejren, da Kampskolens LEO havde store problemer, som de også hjalp med at få ordnet, så kampvognen kunne være med næste dag. Om aftenen havde vi bestilt grillmad, så der var dømt socialt samvær bag Bygn. 42.
Søndag var så dagen for Åben Hede. Arrangementet var, som tidligere år, og som sædvanlig var vi godt besøgt. Da klokken nærmede sig 16, begyndte vi at pakke sammen. Det var meningen, at PMV-GRP skulle pakke feltbanen ned, men da de alle var kørt ud for at overvære skydningen, var der andre, der måtte træde til – og de gjorde det virkelig godt. Det var meningen, at lastbilerne skulle være kørt umiddelbart efter, at vi var landet inde i Oksbøllejren, men det var den gamle messevogn ikke helt med på, – den ville ikke slippe 4-hjuls-trækket, så Finn knoklede som en gal for at få den til at makke ret. Problemet betød, at vi desværre kom en del senere afsted end beregnet, så klokken var rimelig mange inden vi landede i Fredskoven. Men igen et godt arrangement, som alle deltagerne nød til fulde.

Maj 2017

Det har på mange måder været en meget travl måned, både med hensyn til besøg, og klargøring til vores traditionelle tur den 4. maj, og ikke mindst vores Åbent Hus og Åben Hede.

2. maj havde FN-museet i Frøslev 25-års jubilæum, og i den forbindelse havde de bedt om at få nogle af vores ”hvide” køretøjer med. To af vores medlemmer benyttede lejligheden til at få en forlænget weekend i Frøslevlejren, hvor de bl. a. hjalp flyverne med at få deres F 16-stel gjort klar til udstilling. Desværre var selve jubilæumsdagen en hverdag, hvorfor der kun var et par tusinde besøgende, inklusive H.K.H. Prins Joachim og Viceforsvarschefen, samt mange af forsvarets øverste chefer. men vores 2 medlemmer havde alligevel en fantastisk dag og FN-museet har takket os for hjælpen.

4. maj kørte foreningen i samarbejde med Militærkøretøjsklubben den traditionelle Tour Sydsjælland. Turen i år var vendt om, idet vi i år havde fået besøget på Holmegård Gods koordineret med HVK FAXE. Vejret var igen i år med os, og jeg tror ikke, at vi før har været så mange køretøjer afsted.

5. maj deltog en af vores fine hestevogne i et arrangement ved GHR. Desværre skete der et uheld med vognstangen, så vognen væltede og blev en del skadet. Heste og personel fik kun mindre skader. Heldigvis. Men med heste kan man aldrig vide sig sikre. Vi fik god og professionel hjælp af Hesteskadronen.

7. maj var vi repræsenteret med flere af vores ældste køretøjer ved Forårsmønstring i Kastellet. Det var en halvkold fornøjelse, men alligevel en god oplevelse, da vi havde mange forbi vores køretøjer.

8. maj havde vi bestyrelsesmøde. Størstedelen af mødet blev brugt til at få de sidste aftaler på plads omkring vores kommende Åbent Hus.

10. maj havde vi besøg af en gruppe udviklingshæmmede mænd fra Bosted Nyrup. I sagens natur blev rundvisningen noget mere anderledes, end de plejer at være, men det var en virkelig sjov oplevelse, da alt det der med fakta omkring de enkelte køretøjer ikke lige var det, som de var mest fokuseret på, men hold da fast, hvor nogle af dem spurgte, og flere gange om det samme.

14. maj havde Lis Hummel indkaldt til hovedrengøring i Fredskoven, så vores lokaler kunne præsenteres sig godt ved vores Åbent Hus. En lille udsøgt skare mødte op og gav den en ordentlig skalle, og til gengæld serverede Lis en god gang ribbensteg med koldt kartoffelsalat til frokost

15. maj var vores messevogn kørt helt i skoven, idet vi var blevet bedt om at stille den til rådighed i forbindelse med en jagtfrokost. Samme dag havde vi besøg af en jagtforening fra Køge/Herfølge- området

16. maj blev skallen af en M24 kørt fra Fredskoven og ind til Kalby Ris, hvor den blev parkeret som et fint monument lige inden for porten

20. maj havde vi så vores Åbent Hus. Dagens program fulgte den samme skabelon, som vi har fulgt de sidste mange år. Der var i år kun 2 mindre ændringer, idet vi ikke havde nogen hestevognskørsel, men til gengæld havde vi besøg af et par, som optrådte med russisk nærkampteknik. Umiddelbart var der lidt færre besøgende end de andre år, men som sædvanlig var vejret med os, så alt i alt var det en rigtig god dag

25. maj havde vi besøg af en flok soldaterkammerater, som havde været SG på GHR

28. maj havde vi besøg af en gruppe veteraner fra Danmark, Norge, Sverige og Finland, som var på tur rundt i Danmark på MC. Igen et meget vellykket besøg.

29. -30. maj var 4 medlemmer af foreningen til 2. planmøde Åben Hede

30. maj havde vi besøg af medlemmer af Foreningen af Officerer Uden for Aktiv Tjeneste. Det var for mange af dem en nostalgisk rejse tilbage til de gode gamle dage. De var meget begejstrede for besøget. Samme dag skete en af de ting, der bare ikke må ske, – M41 fik motorhavari, og dette kun 3 uger inden Åben Hede. Surt show

31. maj var 2 medlemmer i Vordingborg, idet vi havde fået tilbudt en læs belægnings sten, både køresten og almindelig størrelse. Der var dog så mange, så der venter en tur mere for at hente de sidste.

April 2017

Det varmere vejr har fået flere af vores medlemmer ud af deres vinterhi, og aktivitetsniveauet i Fredskoven er steget betragteligt. En af årsagerne ud over det varmere vejr er helt sikkert klargøringen til vores Åbent Hus-arrangement i næste måned (lørdag den 20. maj).

I Kalby Ris kæmper de stadig med Brutalis (PNBJG CENT), og hvis de ikke alle allerede var gråhårede, så ville de i hvert fald være det nu. Den vil simpelthen ikke, som de vil

22. april var undertegnede til MAU-møde (Materiealeudvalget under DHM), da formanden med kort varsel måtte melde fra. Et af de interessante punkter var omskoling til vores køretøjer. Der skal jo laves uddannelsesplaner på vores køretøjer, så flere har mulighed for at flytte dem. Når jeg skriver flytte, så er det fordi, de uddannelser, der lægges op til, reelt kun bliver nogle udvidede flyttebeviser, altså ikke noget med terrænkørsel eller taktisk kørsel. Uddannelserne vil fremover blive benævnt Museumskører (MUSKØ) og Museumsvognkommandør (MUSVKD). Vi har i første omgang lagt billet ind på at udarbejde bestemmelserne for M41, Mosegrisen og HUMBER. Et andet interessant punkt var de-aktivering af våben. Vi har nu fået Flemming Prægel godkendt til at de-aktivere våben, og inden længe får vi forhåbentlig nogle LMG og MP49, som skal deaktiveres

23. april var de fleste af PMV’erne kørt ind til KBR for at få et radiotjek, da vores EMEK jo er flyttet der ind. Samme dag blev der rokeret lidt rundt i Bygn. 3, da den LEO, som vi ”fik” med, da vi overtog bygningen, stod lidt uheldigt.

Ude i skoven var gruppen omkring M24 næsten færdig med den M24, der skal bruge som udstilling, men inden den skulle køres ind til KBR, skulle de lige bytte bælter med den, som de har sat i stand til kørsel, og det blev klaret denne dag. Nu mangler udstillingsmodellen kun at få tal på tårnet og fronten, så den kommer til at ligne da den gjorde tjeneste ved regimentet.

25, april. Flyhistorisk Samling i Karup har ryddet op i deres lager, og i den forbindelse havde vi lagt billet ind på en BUSLET, en GOLF og en Landrover. Vi var flere gange blevet rykket for afhentning af køretøjerne, men denne dag havde TTP endelig tid til at hente dem, så nu står de i første omgang i Garage 3. I følge de oplysninger, som vi havde fået, så skulle de bare have et nyt batteri, så var de køreklare, men det viste sig ikke helt at passe til realiteterne.

29. april skulle vi have stillet nogle køretøjer til familiedag på Veterancenteret i Ringsted, men på grund af for få tilmeldinger havde man valgt at aflyse arrangementet.

Marts 2017

Hvor der hele vinteren har været god aktivitet i Kalby Ris, så har der i sagens natur været noget mere stille i Fredskoven. Med forårets komme er der nu også ved at være god aktivitet i skoven.

Selvom vi er en veteranforening, så har vi en del køretøjer, som ikke er gamle nok til at nøjes med at blive synet hvert 8. år, så igen i år har vi haft køretøjer til det årlige syn, og flere står for tur i denne måned, bl.a. 2 af vores LEO‘er.

4. marts havde vi Messevognen ”Falken” nede på Kobberbakkeskolen Afd. Sjølund – skolen, som de fleste ældre bedre kender, som Lindebjergskolen – for at være kulisse for starten på Næstved Ungdomsskoles zombiejagt. Lidt over 100 unge havde tilmeldt sig arrangementet, som løb hele natten

7. marts var der planmøde for GHRVPK Åbent Hus.

15. marts var 5 medlemmer af foreningen kørt til Cathrineberg, for at se om der var noget af værdi for os, inden Nationalmuseet tømte hallen helt. Det var lidt af et antiklimaks at komme derop i forhold til sidste gang, hvor vi var der, da det viste sig, at ”jyderne” havde været der, så der var desværre ikke meget, som vi kunne brug.

21.-22. marts var 4 medlemmer af bestyrelsen i Oksbøl til det første planmøde for Åben Hede. Der var, som sådan ikke noget nyt under solen. Arrangementet kommer i store træk til at forløbe som sidste år.marts havde vi et par biler til syn, heldigvis gik de igennem.

24.-25. marts afholdt DHM generalforsamling i København. Fredag var vi på Livgardens Kaserne i Gothersgade, hvor vi fik en rundvisning, og så deres udstilling. Overnatningen fandt sted ude på Flådestation Holmen, med meget små lukafer, men meget hyggeligt. Lørdag afholdtes generalforsamling i Kastellet, hvorunder undertegnede blev valgt ind i bestyrelsen. Efter generalforsamlingen var der rundvisning i Kastellet, – en virkelig interessant tur, afsluttende med et besøg i 1. Regiments Mindestue (DLR). Efterfølgende var der selvtransport til Garderhøjfortet, hvor der var rundvisning.

Februar 2017

Der sker simpelthen så mange ting i øjeblikket i forbindelse med vores overtagelse af Bygn. 3, så det ind imellem er svært at huske det hele. I sidste måned glemte jeg helt at nævne, at vores hestevogne igen er kommet under samme tag, som resten af vores køretøjer, efter at de i en periode har været stillet i nogle lånte opvarmede garager i KBR.

Sammen med Bygn. 3 har vi også fået rådighed over Bygn. 1 (Vagtbygningen). Hvad vi skal bruge den til ligger ikke helt fast for øjeblikket, men den giver os mulighed for, at medlemmer, der kommer langvejs fra kan overnatte, da der er 2 køjer og en kollegiebriks til rådighed i bygningen, – så venligst have dette in mente fremover. Herudover har vi også fået Bygn. 2, som er et antal uopvarmede lagerrum, som vi deler med de øvrige brugere af KBR.

Vores tidligere formand og nuværende Æresmedlem nr. 3 har også kastet sig ud i en større opgave, idet han har sagt ja til at stå for indretningen af vores fremtidige elektronikværksted. I første omgang har han sammen med gode hjælpere fået malet væggene og vasket gulvet, og næste trin bliver at sætte reoler og arbejdspladser op, før der kan flyttes noget fra Fredskoven til KBR.

Inde i den store hal er Flemming Prægel med hjælpere i gang med at stille diverse maskiner op, samt etablere arbejdsborde, og ET er godt i gang med at flytte alle hans manualer og andre håndbøger ind på hans nye domicil.

12. februar havde Teddy indkaldt hjælp til at opstille reoler i det, der fremover skal være lager for småtingene. Næsten 10 medlemmer af foreningen mødte op, og i løbet af kort tid var der fordelt opgaver, så nogen hentede reoler i Fredskoven, og andre gik i gang med at flytte nogle af de reoler, der allerede var kørt ind i KBR. I løbet af mindre end 4 timer var næsten alle reoler sat op.

13. februar blev der afholdt bestyrelsesmøde. På mødet blev der bl. a. talt om sikkerhedsorganisation. Claus Kjær Madsen er fremover også vores sikkerhedsleder, støttet af Steen Olsen fra PMV-gruppen og Mogens Christensen fra hjulkøretøjs-gruppen. Vi vil på bedste vis prøve at leve op til Gardehusarregimentets Arbejdsmiljøbestemmelser. Herunder anskaffelse af og anvendelse de nødvendige og reglementerede sikkerhedsudstyr, såsom sikkerhedssko, høreværn, beskyttelsesbriller m.m. Sten Drews er ved at undersøge, hvordan vi får tilgang af dette materiel.

14. februar blev de sidste reoler sat op på lageret, så nu er næste trin at begynde at flytte og registrere alle de småting, som vi ligger inde med i Fredskoven.Denne dag havde vi også besøg af et par repræsentanter fra en af vores sponsorer, Ravns Rengøring, som kom med gode råd til, hvordan vi kunne rengøre og holde gulvene i Bygn. 3. Ved samme lejlighed blev vi lovet en professionel stor elektrisk gulv vasker. Vi har efterfølgende hentet to stk. store gulvvaskere, så nu skal der jævnligt ryddes op, så de ikke går kolde, når der skal vaskes gulv i Bygn. 3. Det varsler nye, bedre og renere tider.

15. februar var en del af pensionistholdet mødt op i KBR, for at være behjælpelig med at hente møbler på Vordingborg Kaserne. Der blev knoklet til den store guldmedalje, så flere havde sved på panden, men vi kom hjem med en hel del brugbare ting, bl. a. en del reoler, smartboardtavler og omklædnings-/garderobeskabe. En del af møblerne blev i første omgang opmagasineret i Garage 20 i KBR, som vi venligst har fået lov til at låne af FDD.

19. februar var der skruesøndag og generalforsamling. Hvis der er nogen, der har været i tvivl om, at vi er rykket ind i KBR, så kunne de ikke være i tvivl om den denne dag, idet PNBJVG, kaldet BRUTALIS, var ude og trille en lille tur, og selvom den lød bedre end sidst, jeg hørte den, så kom der ind imellem nogle ordentlige knald fra den.

Det var også dagen for den årlige generalforsamling, hvor mere end 70 medlemmerne var mødt op, og hvor kontingentet blev sat op til kr. 250,- per år. Se referatet på hjemmesiden.

25. februar var Mogens og Claus en tur til Danmarks Tekniske Museum i Helsingør for at hente udstillingsmontre. Vi var lovet 10, men det viste sig, at montrerne var så dybe, så der kun kunne være 6 på lastbilen. Montrerne er i første omgang opmagasineret i Garage 20.

Januar 2017

Januar plejer at være en meget stille måned, både på grund af den lige overståede jul, men også på grund af vejrliget. Denne måned har været noget anderledes, ikkemindst grundet starten på flytningen til Bygning 3 i Kalby Riis-anlægget, hvor temperaturen er noget mere arbejdsvenlig. Siden sidst er også vores PIRANHA kørt ind i Bygn. 3, idet den skal have en større overhaling.

Flemming Prægel er godt i gang med at indrette vores maskinpark i forbindelse med selve værkstedet. Han har allerede fået sat drejebænken op, og der er flere maskiner kørt ind, som står klar til at blive gjort funktionsduelige. I den modsatte ende af bygningen er Mogens Christensen og Ole Villers med hjælpere godt i gang med at indrette lagerplads, men der er stadig lang vej, inden hylder kan blive fyldt op. Malergaragen er også ved at blive indviet, idet den ene af vores morter-PMV’er skal shines op.

I forbindelse med overtagelsen af Bygn. 3 har LEO-folkene fået sig lidt af en opgave. Samtidig med overtagelsen har vi også ”arvet” en LEO 1 magen til KVG-liget, som vi fik i stedet for Bøllebank-LEO’en. De to LEO’er er ens, hvilket ikke er særlig hensigtsmæssigt, så løsningen bliver sikkert, at erstatningsvognen bliver strippet for alt, hvad der overhovedet kan bruges, hvorefter den vil blive sendt til skrot.

Flemming og folkene bag disse har flyttet alt hesteudstyr væk fra Lærlingeskolen og ind i Bygn. 3, så Tung Transport har fået de lokaler, som de ønskede. Nu skal hestevognene så opstilles igen. Men det sker i god ro og orden (og varme).

Nu kunne man måske forfalde til at tro, at der nærmest ikke sker noget i Fredskoven, men dette er slet ikke tilfældet. I den varme garage går Erik stadig og nusser om Willy’en, og ser frem til, at den skal synes. Ole Pilemand og Finn Frederiksen har igen kastet sig over vores KVG M10, og er ved at gøre klar til at montere motorblokken. Selvom vejret har været lidt råkoldt, så har det ikke afholdt PMV-folkene fra at knokle, og på skruesøndagen fik de monteret motoren i PNMK, så den (efter sigende) nu er klar til syn.

26. januar afholdt Danske Hærhistoriske Museer (DHM) deres bestyrelsesmøde her i Kalby Riis Anlægget. Jeg havde lånt et lokale på hjemmeværnsgården, og fået Lis og Henrik til at stå for det kulinariske. Efter mødet gav jeg en hurtig rundvisning i Bygn. 3.

31.januar var fire fra bestyrelsen i Vordingborg, for at se, hvad kasernen havde af møbler, som de gerne ville af med. Der var mange gode ting, og det bliver højest sandsynlig noget med, at der i begyndelsen af februar bliver dannet et pensionist-kommando, der kører til Vordingborg for at hente, hvad vi mener, vi kan bruge.

December 2016

Overtagelsen af Bygn. 3 har skabt stor aktivitet, og det kommer helt sikkert til at påvirke det daglige liv i skoven nu, hvor vi er fordelt på to adresser.

I slutningen af november havde næstformanden logistikmøde med de focusansvarlige inde i Bygn. 3, hvor de diskuterede, hvorledes bygningen bedst kunne udnyttes. Det er jo ret vigtigt, at vi inden indflytningen, har en holdbar plan for, hvordan bygningen skal udnyttes, da det bliver svært at lave om, når lokalerne først er fyldt op. Mødet mundede ud i et oplæg til bestyrelsen.

5. december var der bestyrelsesmøde, hvor der bl. a. blev set på forslaget fra logistikmødet omkring indretning af Bygn. 3. og den kommende generalforsamling. Forslaget fra logistikmødet blev godkendt uden bemærkninger.

10. december havde vi besøg af et hold lærere fra Hjemmeværnsskolen i Nymindegab. Holdet var på kursus på Stensved Kaserne, og havde bedt om en rundvisning og evt. køretur i PMV. Og det fik de til stor tilfredshed for deltagerne.

18. december var lidt af en mærkedag. Op til skruesøndagen var flere køretøjer blevet kørt ind i Bygn. 3, bl. a. Centurion Bjærgningsvogn og Power Waggon. Når det blev lidt af en mærkedag, så var det fordi vores Reo selv kørte fra skoven og ind til Kalby Ris, godt nok støttet af en MAGI, da Reo’en ikke kunne bremse. Lidt af en bedrift, da Kristian, som roder med vognen, først startede i foreningen for et par måneder siden, og ingen har i den tid jeg har været i foreningen så meget, som kigget på den.

Det var også dagen, hvor den gamle Villys Jeep fra 1949 igen fik sig en køretur i Fredskoven. En stolt Erik der har brugt to år på at nå det fine resultat. Respekt.

Det bliver noget af en omvæltning for de medlemmer der arbejder på de vogne der nu er kørt ind til Kalby Ris. Nu er der både lys og varme, så det bliver en hel fornøjelse for dem at gå og skrue.

På bestyrelsens vegne vil jeg hermed gerne ønske alle foreningens medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

November 2016

Så kom vi endelig et skridt nærmere til at flytte foreningen ind i Kalby Ris-anlægget.

2. november fik næstformanden udleveret nøglerne til Bygn. 3, og ca. 1 uge efter fik vi officielt overdraget rettighederne til Bygn. 1 (vagtbygningen), 2 og 3.

1.november havde vi besøg af FMI. Holdet var på kursus på Marinestation Kongsøre, hvor de havde indlagt en tur til Veterancenteret i Ringsted, og da de havde tid til overs, havde de bedt om en rundvisning. De var meget overraskede over, hvor mange køretøjer, som vi havde, og flere på holdet fik en tur ned af ”memory lane” ved synet af køretøjer, som de havde været i berøring med i deres unge dage.

16. november havde vi besøg af et hold politibetjente, som i forbindelse med et kursus, som de afholdte inde i Bygn. 40 i Kalby Ris, havde bedt om en rundvisning. Jeg tror nok vi gav dem lidt mere, end de havde forventet, – i hvert fald havde de alle et stort smil på læben efter besøget, og de takkede mange gange for besøget.

20.november havde vi besøg af vores sponser af lyset på Kulturnat Næstved på Grønnegade Kaserne. Han fik en grundig rundvisning, og fik specielt en grundig orientering omkring vores Leoparder. Det gik så godt, så vi fik en aftale i stand omkring belysningen til næste år.

24.-25. november var der udviklingsmøde i DHM. Mødet var lagt i Nymindegab, og drejede sig for en stor del om formidling, med eksempler på både dårlig og god formidling. Samtidig gav det også stof til eftertanke omkring vores egen forening, – hvad er det, vi vil formidle, hvem er det, vi henvender os til osv.

25. november afholdtes den traditionelle julefrokost. Til forskel fra tidligere, så havde festudvalget valgt at lægge den inde i Kalby Ris, hvor de havde dækket et meget flot bord op i Kalbyrissalen. Om det var derfor, at der i år var flere medlemmer, der havde taget deres bedre halvdel med, ved jeg ikke, men det var under alle omstændigheder en meget hyggelig aften. Tak til festudvalget.

Oktober 2016

3. oktober havde DHM’s Materialeudvalg (MAU) lagt deres møde i Fredskoven. Igen var der debat om ”PMV-Kommandør-ansvar” og krav til førerbevis. Nuværende krav om kørekort Kategori C fastholdes.

7. oktober deltog foreningen i Kulturnat Næstved. Igen i år var det aftalt, at vi udstillede på P-pladsen på Grønnegades Kaserne, og i år var begge KVG LEO 1’erne med. Det så virkelig godt ud, da vi kørte ud fra Kalby Riis (se videoen på https://www.youtube.com/watch?v=vCgO56OChcw&feature=youtu.be). Sidste år havde vi store problemer, da det begyndte at blive mørkt, men i år var der vist ingen, der kunne klage over belysningen. Vi havde både en af de store lyskanoner fra Beredskabskorpset, samt 2 LED-lamper stillet til rådighed af APOLLO Brandmateriel. Fantastisk lys, som de gav. Vejret var igen i år med os, og vi havde mange gæster.

11. oktober deltog undertegnede i DHM’s bestyrelsesmøde, som denne gang blev afholdt på Stevns Naturcenter. På mødet blev der bl.a. debatteret udkastet til en ny forretningsorden for DHM, samt indholdet af det kommende Udviklingsseminar i Nymindegab.

14. oktober var det så tid til Kulturnat København inde på Gothersgade Kaserne. I år var der den ekstra krølle på halen, idet det var første gang vores totalrenoverede Chaffee skulle vises frem. Som sædvanlig var det en kold omgang, men det var måske held i uheld, da det gav anledning til mange besøgende i messevognen af gæster, der søgte varmen og efter sigende havde Povl Erik Hejlstrup en god aften, da han kunne sidde inde i varmen, og samtidig gøre god reklame for foreningen.

16. oktober afholdt Danmarks Veteraner, De Blå Baretter Næstved & Omegn deres årlige march. I den forbindelse havde de lånt den ene af vores messevogne.

18. oktober støttede vi, sammen med det lokale hjemmeværnskompagni, 1 KMP/V/GHR på deres traditionelle Rex-tur.

27. oktober havde vi noget af en udfordring, idet 1 MEKINFKMP/GHR havde meldt deres ankomst med ca. 70 M/K’er. I stedet for den traditionelle rundvisning, havde vi valgt at besætte hver garage med en guide, og så kunne de besøgende selv bevæge sig rundt. Besøget var en stor succes, hvor de unge mennesker viste stor interesse for vores køretøjer, og deres KC meddelte ved deres afgang, at han meget gerne ville komme igen til næste år med det nye hold, som han forventede at få.

30. oktober fejrede Kastellet fødselsdag, og i lighed med sidste år, så var Flemming med hjælpere inde med den ene hestevogn, for at være med til at markere dagen. Der var åbenbart ikke helt så mange gæster, som sidste år, men der blev dog kørt en del ture med besøgende. Kastellet havde annonceret med ”gamle militære køretøjer”, og desværre glemt at ændre dette, da vi ”kun” kunne stille med vores hestevogn. Vores evt. større deltagelse må undersøges til næste år.

September 2016

Der har hele måneden været stor travlhed i alle garager. De køretøjer, der skulle deltage i Næstved Kulturnat skulle klargøres, og i den varme garage har de sat alle sejl til for at få KVGL Chaffee’en klar til Københavns Kulturnat, hvilket på nuværende tidspunkt ser ud til at holde vand.

3. september havde vi igen en stand på Foreningernes Dag i Næstved. Ikke fordi det giver nye medlemmer, men mere for at vise foreningens flag og gøre god reklame for Forsvaret.

4.-5. september hjalp vi løberne fra Baton Run-arrangementet. Vejret var heldigvis noget bedre end sidste år, selvom løberne ikke helt slap for regn. Vi slap dem inde ved Mindestenen for udsendte soldater i internationale Tjeneste i Høje Tåstrup, og fik fornøjelsen af at se alle de stakkels bilister, der trillede på motorvejen ind mod København, medens vi listede sydpå.

5.-6. september havde vi LST-eftersyn fra Forsvarets side. Alt grej, der skulle efterses, var lagt frem i forvejen, Eftersynet gik smertefrit og alt blev godkendt. Ved samme lejlighed blev et af KVG-ligene, der var plukket for reservedele til Chaffe’en, trukket væk fra vaskepladsen og ind i KBR.

9. september havde vi besøg af medarbejdere fra DISA.

10. september var der Åbent Hus på Vordingborg Kaserne. I forhold til, at der kun er godt 40 værnepligtige på kasernen, så var det godt besøgt, ca. 500 gæster. Vejret kunne man i hvert fald ikke klage over, – det var så varmt, at de fleste af vores medlemmer det meste af tiden opholdt sig i skyggen.

11. september havde Næstved By besøg af deres adoptionsskib ROTA. Kommunen havde på forhånd forespurgt, om det var muligt at arrangere et besøg for besætningen, hvilket vi selvfølgelig havde sagt ja til. Om formiddagen blev besætningen, sammen med borgmesteren og havnechefen, eskorteret ud til skoven, hvor de første fik en rundvisning, og derefter en tur i terrænet.

13. september havde vi igen besøg af FES (Forsvarsministeriets Ejendoms Styrelse fra Hjørring). Umiddelbart et positivt besøg, da der vist nok efterhånden er forståelse for, at vi behøver Bygning 3 (den tidligere 3 ECH bygning med varme), samt et antal kolde garager, hvis det skal give mening for os at flytte ind i KBR i et godt samarbejd med de operative enheder herinde. Og så skal vi naturligvis også have adgang til øvelsesterrænet. Det skal nok lykkes og helst inden 2020.

17. september var der Åbent Hus hos GHR i Slagelse. Der var mange gæster, og vi fik en fin lejlighed til at hilse på den ny RC, Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen. Samme dag havde BS firmaudflugt i Fredskoven, så da vi kom tilbage fra Slagelse, var der liv og glade dage i skoven.

20.–22. september var Livkompagniet fra Slagelse i terrænet, for at øve Kamp fra stilling, og i den forbindelse havde de fået lov til at have deres KSN ude hos os.

26. september afholdt næstformanden logistikmøde, hvor der blev diskuteret praktiske ting mellem de focusansvarlige.

27. september havde vi besøg af staben fra Trænregimentet i Ålborg, som fik en rundvisning samt tilbud om en køretur i en PMV og vores PIRANHA, – atter et meget vellykket besøg.

AUGUST 2016

6. august havde vi et par køretøjer nede i Inderhavnen, i forbindelse med Næstved Maritime Aktivitetscenter Suså Havn. Et par tusind besøgende var forbi.

10. august var undertegnede til bestyrelsesmøde i DHM på Varde Kaserne. På mødet blev vi bl. a. orienteret om, at nye bestemmelser for uddannelse af kørere og vognkommandører til militærhistoriske køretøjer nu er udarbejdet, men mangler godkendelse. Der blev også orienteret om, at det forsat er et krav fra Trafikstyrelsen, at kørere og vognkommandører skal have stort kørekort, og selvom der arbejdes på at finde en løsning, der er nemmere at håndtere for militærhistoriske køretøjer, så var der ikke megen optimisme at spore. Det blev ved samme lejlighed besluttet, at rykke Stormødet en dag frem til den 25. og 26. november.

11. august havde vi besøg af Aaskov MC-Venner, en flok ældre MC’ister fra en klub syd for Herning. En meget hyggelig dag, – og hold da fest, hvor de snakkede.

Samme dag var 3 af vores medlemmer en tur til Værløse, for at se på hvad vi evt. kunne hjælpe Nationalmuseet med i forbindelse med deres samling af køretøjer i den ene af de store hangarer. Ved samme lejlighed blev der også mulighed for at hjemtage nogle stumper til bl. a. CENT’en.

12.-14. august havde HVK MARIBO lagt en øvelse i Næstved, og vi stod dem bi med faciliteter, rundvisning, og en demonstration af, hvordan et angreb med PMV’er og kampvogne fandt sted i det forrige århundrede.

15. august afholdtes der bestyrelsesmøde. På mødet orienterede formanden om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at lave en plan for flytning af dele af foreningens materiel fra Fredskoven til 3 ECH i Kalby Ris. Formanden orienterede også om, at han har haft kontakt med Bo Kjærgård omkring en tur til Normandiet for foreningens medlemmer til næste år.

16. august var undertegnede til møde på Nationalmuseet sammen med bl. a. Bo Kjærgård og Lars Søe fra Flyhistorisk Samling. Mødet var det første i en møderække, der skal afklare, hvordan vi kan bistå hinanden, og sikre at der ikke bliver planlagt arrangementer, der ligger oven i hinanden. På mødet lovede jeg folkene på Nationalmuseet, at jeg ville undersøge muligheden for at vi kunne bistå dem i deres arrangementer i Værløse i vinter- og efterårsferien. Det skulle evt. dreje sig om 2-3 dage, hvor museet selvfølgelig stod for indkvartering og forplejning.

18. august var formanden og kassereren til evalueringsmøde på Åben Hede. Formanden havde på forhånd foreslået, at der også åbnes til området om lørdagen, – dog kun for besigtigelse af køretøjer, og evt. turistkørsel med PMV’erne. Vi ønskede også mere plads, da vi forhåbentlig både har Chaffee’en og PNBJG med næste år. Pladsen bag vores stade ville vi gerne have planeret af hensyn til børnefeltbanen, og endelig ønskede vi en tydelig afmærkning af området, hvor vores køretøjer skulle være inde i Oksbøllejren. Alle vores ønsker og forslag blev positivt modtaget.

26. august holdtes der afskedsparade for RC GHR i Slagelse, foreningen var repræsenteret af formanden, kassereren og ET. Samme dag/aften deltog vi i Ringsted Kulturnat med en PMV. PMV’en blev brugt som blikfang for en reklamestand for hjemmeværnet, og arrangørerne regner med at der har været over 2.500 forbi standen, men de var også heldige med vejret.

31. august var uigenkaldelig sidste arbejdsdag for RC GHR, oberst Tommy M. Paulsen. GHRVPK var med til at gøre den til en minderig dag. Fra morgenstunden blev han afhentet i privaten af PIRANHA’en, iført køredragt blev han kørt til vigepladsen lige efter rundkørslen ved Lystager Torp, hvor en PMV ventede på ham for videre transport til øvelsespladsen ved GHR, hvor han igen steg over i vores CENT, og efter en tur i terrænet endelig steg over i en IKK på vaskepladsen.

JULI 2016

Selvom det var feriemåned, så har der alligevel været godt gang i den i skoven. Specielt i PMV-garagen har de haft travlt. De PMV’er, der havde været med i Oksbøl til Åben Hede, skulle alle have en større overhaling, og de defekter, der havde åbenbaret sig under turen i det vestjyske sand, skulle udbedres.

Holdet på PNBJG måtte i denne måned erkende, at træerne ikke vokser ind i himlen. De mente, at den nu var så klar, så de turde binde an med en prøvetur i terrænet, men ak og ve, de måtte gå hjem, og få CENT-folkene til at trække dem hjem, – så på den igen.

JUNI 2016

Arbejdet i skoven har helt klart været præget af den forestående tur til Åben Hede. Flere af de hjulkøretøjer, som vi havde planlagt at tage med, lykkedes os desværre ikke at få klargjort til syn. Specielt på KVGL M/24 og PNBJVG CENT blev der svedt, da holdene gerne ville have deres vogn med til Åben Hede. Desværre måtte de kort før afgang erkende, at de ikke nåede at blive klar til dette arrangement.

2. juni havde vi flere af vores hjulkøretøjer til syn, men der var stadig problemer med nogle af dem, bl. a. vores MERC kassevogn, som vi skulle bruge til børnefeltbanen. Heldigvis gik den gen-nem syn torsdagen, før vi skulle afsted. Der var dog også et lyspunkt, idet Carrieren blev godkendt.

5. juni havde vi besøg af Cadillac Club Denmark, som specielt var interesseret i KVGL M/24, som jo er bestykket med 2 stk. Cadillac V8-motorer. Børge var ikke til at skyde igennem, da han startede motorerne. Ud over at se M/24’eren, så fik de selvfølgelig en rundvisning.

16. juni havde vi besøg af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES), Trænregimentet (TRR), Hærstaben (HST) m.fl. Mødet var et såkaldt formøde, hvor interesser/ønsker/betragtninger skulle luftes, ud fra et ønske fra FES om at begrænse antallet af m2, der rådes over i øjeblikket, og som måske kan sælges. Vi har jo vidst i lang tid, at forsvaret ønsker at afhænde Fredskoven samt øvel-sesterrænet.
De foreløbige konklusioner på mødet var både gode og dårlige. Godt, fordi vi sandsynligvis får adgang til BYGN 3 i Kalby Ris (kampvognsværkstedet) m. fl, men skidt da det har lange udsigter til, at hele foreningen kan rykke ind i Kalby Ris, da Forsvarets Depot og Distribution (FDD) fortsat har planlagt at bruge garagerne som fjernlager i hvert fald frem til 2020, da det er det eneste lager, som de har på Sjælland.
Spændende at se, hvad der kommer ud af arbejdet, som vi selvfølgelig fra bestyrelsens side følger tæt.

18.-19. juni havde vi sendt MOSEGRISEN og morter-PMV’en til Air Show 2016 i Skrydstrup, ledsa-get af 4 af vores medlemmer. Det var lidt spændende at se, hvad det var vi, som skulle deltage i, da vi ikke havde været med før. Lørdagen var rimelig kedelig, da det ikke tog ret lang tid at få vores to køretøjer på plads, og når man har flere timer til rådighed, så er Både Flyvestationen og byen Skrydstrup rimelig kedelig. Søndag var til gengæld noget af en oplevelse. Lige fra morgenstunden og indtil middag strømmede det ind med gæster, – over 140.000 blev det efterfølgende opgjort til. Jeg må indrømme, at Åben Hede er vand ved siden at det set up, som flyvevåbnet her havde stablet på benene, og selvom det ligger så tæt på Åben Hede, så mener jeg helt klart, at vi skal forsøge at være mere tilstede her, når det om 2 år løber af stablen igen, denne gang i Ålborg.

23.-26. juni var det så tid til det længe ventede Åben Hede. Det startede ellers ikke for godt, idet en af kørerne på lastbilerne samme morgen meldte forfald p. gr. a. sygdom, og ham, der skulle hente vores frokostmadpakker, havde sovet over sig. Heldigvis fik vi hurtigt løst problemerne, og så var der ellers afgang til Oksbøl. Til forskel fra tidligere, så var vi så privilegerede, at vi næsten alle blev indkvarteret i BYGN 42, på 2-mandsstuer med bad, – ren luksus i forhold til tidligere, og en gentagelsen værd.
Fredag var der udkørsel, indretning ved Bøffelstillingen, og indskydning. Om aftenen havde Hæ-rens kamp- og Ildstøtte center (HKIC) indbudt til bål, da det jo var Sct. Hans aften. Ca. ½ time før vi skulle stille, så stod det ned i stråler, men da vi endelig stillede op, så skinnede solen fra en næsten skyfri himmel. I anledning af Sct. Hans aften, havde vi medtaget vores egne hekse, men desværre fik de startforbud kort før bålet blev tændt, så vi måtte nøjes med den hjemmefabrikerede heks. For at det samme ikke skal ske til næste år, så tog vores to medbragte hekse dagen efter kontakt til Flyvevåbnets Historiske Samling for at se, om der mulighed for lidt omskoling til F-16 inden næste år.
Om aftenen var der dømt råhygge og grill på terrassen bag BYGN 42. Messevognen var kørt i stil-ling foran bygningen, og næstformanden havde udnævnt sig selv til grill-mester. En virkelig hygge-lig aften.
Lørdag var der dømt ”Store legedag”. Dagen stod til fri afbenyttelse, så traditionen tro var PMV’erne ude på en længere tur i terrænet, hvor de medlemmer, der havde meldt sig til omsko-ling til kører eller vognkommandør fik gennemført de sidste prøver. Tillykke til nye kørere og vognkommandører.
Søndag var så den store dag. Vi havde i år medbragt børnefeltbanen, og stillet den op bag vores stade. Der var godt nok flere, der var noget skeptiske, men det viste sig heldigvis, at den var en bragende succes, der var næsten konstant kø ved banen, og selv under skydningen var der flere børn, der kæmpede med sig selv og banen. Man kan nogen gange blive overrasket, idet det viste sig, at der er gået en superpædagog tabt i BS. Skal bringe en stor tak fra pigerne til de, der kom over og aflastede dem i løbet af dagen. De ca. 30.000 gæster fik en god oplevelse i stålende vejr og der var omkring 30 % flere køretøjer end sidste år. Alt forløb glat og uden uheld. En rigtig god oplevelse for os alle.
Ved afslutning af dagen gik sammenpakningen meget hurtig, idet alle, der var til stede gav en hånd med, transporten tilbage til lejren ligeledes, idet der blev brugt nogle alternative ruter, for at undgå køerne på vejene. I lejren blev der afholdt en kort appel, hvorunder BS og HC blev kaldt frem, for hver at få tildelt foreningens flotte skjold, som tak for deres store arbejde som fokusansvarlig for henholdsvis PMV’erne og kampvognene. Hjemtransporten gik smertefrit, og de sidste hjulkøretøjer rullede gennem lågen i Fredskoven ca. kl. 23.00.

maj 2016

1. maj var foreningen repræsenteret i forbindelse med Åbent Hus på Kastellet. Vejret var virkelig flot, og det var en ren fornøjelse at se de mange flotte veteranbiler, samtidig med at vi fik en rigtig god betjening.
Samme dag var M41, morter-PMV’en og PIRANHA med til at markere sæsonåbningen af Panzer-museum East mellem Slagelse og Næstved.

2. maj havde Lion Club Næstved forlagt deres møde til vores domicil i Fredskoven. De var meget begejstrede, så det er sikkert ikke sidste gang, vi ser dem.

4. maj var vi en lille gruppe, der kørte ind til København. Efter arrangementet på Kastellet havde vi efterladt Mosegrisen og M38A1 på Kastellet, da vi havde givet tilsagn til Nationalmuseet om at deltage i et arrangement ved det tidligere Frihedsmuseum.

Samme aften var der den efterhånden traditionelle Tur Sydsjælland, hvor vi rullede med 14 køre-tøjer på den ca. 65 km. lange tur. Turen i år var lidt anderledes end de tidligere år, idet første stop var på Holmegård Gods, som jo ejes af familien Lassen. I parken er der en buste af Anders Lassen, hvor der blev lagt en krans af formanden for Anders Lassen Fonden Jeppe Handwerk (vores hovedsponsor) og Kammerherre Lassen holdt et lille foredrag om helten Anders Lassen. Derefter gik turen nogenlunde af den samme rute som sidste år til mindepladen for Anders Lassen ved Præstø, Snesere Kirke og afsluttende ved Mogenstrup Kirke. Her blev Mogens takket af formanden for den vel tilrettelagte tur. Vejret var igen i år med foreningen, så det var en flot tur gennem det Sydsjællandske. Turen bliver nok ændret en lille smule til næste år, da det jo på sin vis er lidt fjollet, at vi først lægger en krans ved Anders Lassens buste, og så 1 time senere kommer HVK FAXE og holder en lille mindehøjtidelighed samme sted.

8. maj kunne man godt få fornemmelsen af, at der var brudt en mindre krig ud i skoven, men årsagen var bare at PNBJVG CENT, med lidt starthjælp af en LEO, var ude at køre ved egen kraft. Det var selvfølgelig meget positivt, at den kørte ved egen kraft, men der er vist et pænt stykke vej, før den er helt klar.

17. maj var til gengæld endnu en mærkedag for folkene på M24’eren, idet den ved egen kraft kør-te ud af garagen, og håbet er fortsat, at den bliver klar til Åben Hede. Den kommer under alle omstændigheder med til Jylland. Synet eller ej. Og så er den i hvert fald klar til Pansertræffet ved GHR til september.

19. – 20. maj var 4 medlemmer af bestyrelsen samt H. C. til 2. planmøde for Åben Hede. Vi var bl. a. ude og se på den rent fysiske placering af vores køretøjer, og efter lidt snak, så fik vi den samme gode plads, som de foregående år. Vi skal denne gang ikke køre VIP-kørsel, hvilket gør vores planlægning af dagen noget nemmere, indkørsel til Bøffelstillingen er rykket uden for Blåvand, og endelig bliver der en P-plads for deltagernes civile køretøjer, så de ikke holder inde på udstillingsområdet. Vi får dobbeltværelser og mad og vores køretøjer skal læsses på og af ved P-7. Mere følger for de 55 heldige deltagere.

21. maj løb vores Åbent Hus af stablen. Igen var vi velsignet med godt vejr, selvom vejrudsigten fem dage før arrangementet ikke så opløftende ud. Og hele området skinnede og har formentlig aldrig været så velplejet, som den dag. Flot klaret. Og alle køretøjer og områderne blev vist frem på flotteste vis. Sådan. Hjemmeværnet havde virkelig givet den hele armen i forbindelse med artilleri-markeringen, så ingen i Næstved kun være i tvivl om, at der var gang i den på øvelsesterrænet. Vi må nok erkende, at vi denne gang havde spændt buet lidt for hårdt, idet vi var over smertegrænsen for, hvad vi kunne bære af opgaver denne dag, og vi må nok se i øjnene, at vi bliver nødsaget til at se på, hvad vi kan skære væk til næste år. Vi havde i år fået Westfront 1916 med den velkendte Kaare Johannessen, et virkeligt vellykket indslag, som helt sikkert vil blive gentaget til næste år. Vi var også så heldige, at forsvarsminister Peter Christensen havde sagt ja til at besøge os. Der var oprindeligt afsat 1½ time til besøget, men det var åbenbart så stor succes, at det blev til hele 2 timers besøg. Forsvarsministeren var ude og køre LEO, og for at beskytte hans tøj fik han udleveret en køredragt, som han beholdt på efter køreturen, og da han skulle videre til Slagelse, for at tale ved Hjemmeværnets Landsråd, forærede formanden ministeren dragten, og han valgte så at beholde den på. Gad nok se ansigterne på medlemmerne af Landsrådet, da ministeren troppede op i køredragten. Inde på Facebook er der lagt en lille video fra dagen, og den samme video er lagt på YouTube, bare søg på GHRVPK, eller brug dette link https://youtu.be/epNnoFbqK0Y.
Desværre skete der et teknisk uheld med tælleren, så vi ved reelt kun at der var over 2000 besø-gende, men vi regner med 4.000 besøgende og vi kan være rigtig glade og stolte over dagen. Tak til alle der tog hjalp til.

Man taler om ”alle gode gange tre”, – dette var første aktivitet af de tre store i år, så nu er der bare at se frem til Åben Hede i slutningen af denne måned, og Pansertræf i september, så kan vi forhåbentlig sige ”alle gode gange tre”.

God sommer – Vi ses.

April 2016

Måneden har været lidt op af bakke for Mogens og Jann i forbindelse med syn af flere af vores hjulkøretøjer. Kun en gik igennem ved første syn, så der har i løbet af måneden været brugt virkelig mange timer for at udbedre fejlene. Det lykkedes næsten 100 %, idet kun den store trailer ikke gik igennem ved næste syn, – hatten af for de to. Vi har også fået de resterende PMV’er synet, samt de to KVG LEO’er, så nu er vi godt kørende igen.

I den varme garage er de nået lidt af en milepæl på M24, idet tårnet nu er monteret. Holdet håber på at få den klar til Åben Hede, så held og lykke med det. Humberen er køreklar igen, efter at motoren har fået sig en hovedreparation.

I Garage 6 har der i lang tid været knoklet på KVG Centurion BJVG. Vognen er i første omgang tilmeldt Åben Hede, men en forudsætning for at den kan komme med er, at den kører, hvilket den ikke gør for nuværende.

 1. april var vi på Veterancenteret i Ringsted, idet de holdt en familiedag for de ansatte. Dagen var specielt dedikeret til børnene, så vi havde en PMV med, hvor alle kunne få en lille rundtur, – stor jubel og et skjold til foreningen, som tak for indsatsen.
 2. april startede med at formanden deltog i Danske Hærhistoriske Museers Materialeudvalg i Karup, hvor alle vores køretøjer nu er registret i Forsvarets database. Vi aftalte, at JDRVP sender os vores udlånte transmission til KVGL M41 tilbage hurtigst muligt og at vi kunne få et kanonløb til vores PMV Maskinkanon. Tak for det.

Samme aften havde vi bestyrelsesmøde inkl. de focusansvarlige. På mødet blev det bl. a. bestemt, at næstformanden (Bjarne Rasmussen) fremover afholder møde med de fokusansvarlige umiddelbart op til hvert bestyrelsesmøde. Det blev også bestemt, at alle aktive medlemmer fremover skal have en børneattest.

 1. april var der brandteknisk eftersyn af alt vores brandmateriel. Samme dag havde vi 3 mand fra TTP til omskoling (flyttebevis) på Mosegrisen, og endelig havde vi besøg af et lille hold fra Beredskabskorpset, som skulle afprøve deres færdigheder ved at løfte KVG M41 helt fri af jorden, – lidt af en opgave for dem, men det lykkedes.
 2. april fik M24 tårnet hejst på plads, billeder ligger på forsiden.
 3. april havde vi nattebesøg af 1. HBUKMP/5/GHR, som var på REX-tur. Det lokale hjemmeværn var også aktiveret, og de tre delinger fik efter tur lov til at lave ildoverfald på en kolonne, samtidig med at hjemmeværnsfolkene bed dem lidt i haserne under deres fremrykning i terrænet. Det var en stor succes, så de vender nok tilbage til efteråret.
 4. april havde Henrik Lundstedt lagt fejringen af hans 70 års fødselsdag i Fredsskoven, der var simpelthen så mange af hans venner og familie, der havde spurgt ind til, hvad han og Lis egentlig lavede, så han syntes, at det var lettere at lægge fødselsdagen i Fredsskoven, så han kunne vise dem alle, hvad det var, de brugte en del af deres tid på. Der har været travlt, idet der var over 40 gæster, så Aage må ha’ været godt hæs efter rundvisningen.
 5. april foretog Ravns Rengøring & Vinduespolering ApS den helt store forårsrengøring i vores lokaler. Det kunne ses og lugtes. Fornemt. Tak til Ole B. Møller, der er medlem af vores forening, og som atter har givet os denne ”donation”.

Marts 2016

I den varme garage går arbejdet på M24 planmæssigt frem. Elektrikeren har haft travlt, da nærmest alle ledninger skulle reetableres, der er monteret et kontrolpanel fra en M113, da det originale var ubrugeligt, så det varer ikke længe, inden de kan prøvestarte motorerne. Samtidig er de godt i gang med at pille brugbare dele fra den M24, der blev hentet hjem fra Kulsbjerg, hvor den i mange år havde været brugt til at træne kast med molotovcocktails på.
HUMBEREN har fået lagt motoren i, efter den har været renoveret, så nu mangler den bare alle tilslutninger.
I PMV-garagen har de holdt hovedrengøring, alle vogne har været kørt ud, og skidt og blade er blevet fjernet. De er samtidig i gang med at give et par af vognene en større overhaling, så alle er klar til årets arrangementer.

4. marts var der første planmøde for Åben Hede. Tre af foreningens bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet, og her blev det bl.a. meddelt, at PNMTVG kun kom til at skyde under indskydningen om fredagen.

9. marts var undertegnede og Finn til møde med aktivitetskoordinator Rikke Tjørnehøj fra Nationalmuseet for at afstemme forventninger til et fremtidigt samarbejde. Ved samme lejlighed var vi inde om Tøjhusmuseet for at se på Afghanistan-udstillingen, for at se hvor meget den fyldte.

17. marts var formanden til det årlige møde ved GHR Historiske Fond, hvor der skulle aflægges beretning for 2015 set fra GHRVPK side. Der blev fremsat ønske om et indlæg fra os inkl. hestevognsafdelingen til HSIAM Venners generalforsamling i april. Det blev der selvfølgelig sagt ja til.

19. marts afholdt DHM stormøde og generalforsamling i Fredericia. Under valget blev undertegnede indvalgt som suppleant til bestyrelsen, således at vi stadig er repræsenteret i DHM, selvom Steen forlod bestyrelsen.

21. marts havde vi Miljøtilsyn i Fredskovsanlægget og der var ikke noget at komme efter, vi havde også haft travlt forinden. Så skulle der være fred i de næste tre år.

Uge 11 – var Falken og kassevognen en tur til Korsør for at få et el-eftersyn. I samme uge havde vi besøg af 2/GHR, som over flere dage brugte Fredskoven som base i forbindelse med deres øvelsesaktivitet.

28. marts havde vi besøg af Gardehusarforening KBH. 10 mand stærk mødte de op, og de var meget spørgelystne, samtidig med at de kunne fortælle diverse detaljer omkring både M24 og MOSEGRISEN.

29. marts troede vi, at vi skulle til syn på Kulsbjerg med flere af hjulkøretøjer, – desværre var det den forkerte måned!!!!

Februar 2016

2. februar havde formanden møde med Nationalmuseet (og Tøjhusmuseet), hvor det blev aftalt, at vi fremover vil udstille sammen med Nationalmuseet, hvor det kan lade sig gøre. Mest i København.

9. februar havde vi besøg af et hold lastbilmekanikerelever fra TEC i Hvidovre, som fik en god og spændende rundvisning.

Formanden og Bjarne Rasmussen deltog samme dag i det første planlægningsmøde vedr. afholdelse af et egentlig Pansertræf ved GHR hvert år eller hvert anden år i september a la Pansertræffet i 2014 med kørsel og udstillinger på Gardehusarkasernen i Slagelse.

12. februar var 2 medlemmer fra Fyns Militærhistoriske Samling på visit. De var især interesseret i at se på vores Kampvogn M10.

16. februar var der bestyrelsesmøde. På mødet blev især den kommende generalforsamling behandlet, men der blev også talt om det første halvårs arrangementer, herunder hvem der ville være POC på de allerede aftalte arrangementer.

21. februar var der så generalforsamling. Referat kan læses andetsteds på siden. Dog skal her lige nævnes at den sidste handling inden spisningen, var uddeling af skjold til Børge Jensen fra M24’eren og Erik Rubek fra Humberen, som tak for deres store indsats i forbindelse med istandsættelsen af de 2 køretøjer. Også stor tak til Ole Villers og H.C. Olsen for god og stor indsats i mange år i bestyrelsen, og tak til Benny S. Jørgensen, som takkede af som mangeårig tovholder i PMV-gruppen. Ny mand som tovholder/PMV er Henrik Struve.

20160311-nyheder februar

25. februar var redaktøren af disse nyherder i Karup for at høre nærmere om Air Show 2016 i Skrydstrup. Showet gennemføres desværre i weekenden før Åben Hede 2016, men vi deltager sandsynligvis i en ret reduceret udgave.

Januar 2016

Velkommen til et nyt år i skoven. Meget tyder på at det bliver et lige så travlt år som sidste år. Ud over vores egne arrangementer, – Tour Sydsjælland og Åbent Hus, – så er der Åbent Hus Kastellet, Åben Hede, DEMO HVK MARIBO, BATON RUN, Åbent Hus GHR, og så ved vi jo at der er de 2 kulturaftener i henholdsvis Næstved og København. Nationalmuseet er også kommet med en (lang) ønskeliste om støtte til arrangementer i årets løb, men spørgsmålet er om vi overhovedet har kapacitet til at leve op til deres ønsker. Endelig går der rygter om at der måske bliver et pansertræf på GHR til efteråret, lidt a la Finnerup, men det kan være vi hører mere om det når Oberst Paulsen kommer til vores generalforsamling i slutningen af denne måned.

Vi er efterhånden ved at blive kendt i en større offentlighed, hvilket tydeligt kan ses af antallet af ønsker om at se vores køretøjer, og allerede nu er der flere aftaler om besøg i det kommende år.

9. – 10. januar var 15 af foreningens medlemmer på tur til et par af Nationalmuseets depoter for at hente køretøjer. Aftalen gik i første omgang på en M38A1, en Dodge Power, en Bedford R og en 120 mm trukken morter, men da vi kørte hjem søndag over middag, så havde vi yderligere fået en splintrende ny motor til både M38A1 og Power Wagon, samt en del instrumenter m.m. til morter-vognene og andre løsdele som jeg ikke helt har styr på.

Turen var arrangeret af Bo Kjærgård og foregik i samarbejde med foreningerne i Oksbøl og Ålborg, og ifølge pålidelig kilde, så var det ikke sidste gang, da en af depoterne sandsynligvis skal tømmes inden årets udgang, og der var mange ting foreningen sagtens kunne bruge, bl.a. en command car. En kold, men vellykket tur, – bortset fra en der havde problemer med at kende forskel på værelsesnøgle og bilnøgle, hvilket kostede en hel dag i det offentlige transportsystem.

16. januar havde vi besøg medlemmer af Stabskompagniet ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster, og efterfølgende medlemmerne fra Politihjemmeværnskompagni Næstved.

24. januar var flere af Leo-folkene samlet idet der skulle skiftes triebwerk på den hvide Leo.

26. januar havde vi besøg fra ejeren af Egholm Museum, Åge Falck og hans datter, som var ude og se vores køretøjer, herunder specielt de M10’ere der står i garage 7. Besøget munder sandsynligvis ud i en tur til deres museum oppe ved Kirke Hyllinge.

Og så er det ellers bare at se frem til den årlige generalforsamling den 21. februar.

2015

November og December

I begyndelsen af november havde vi besøg af en arbejdsmiljøkoordinator fra GHR, og for at gøre en lang sang kort, så var der en hel del at rette op på. Jeg vil dog lige trække en enkelt ting frem, som angår alle, – nemlig en kraftig opfordring til, at alle bærer sikkerhedssko. De andre ting, der i første omgang blev påpe-get, vil blive udmeldt senere.
Preben Jensen har nu i flere måneder knoklet med de 2 små trailere, bl. a. har lyset drillet en del, men nu er de endelig klar til syn.
Det skrællede vrag af KVGL M41 er nu skippet videre til Oksbøl, men til gengæld har vi fået 2 vrag, der har stået på Kulsbjerg Øvelsesterræn, en KVG CENT og en KVG M24, så nu har de respektive arbejdshold travlt med at pille duelige dele af vragene.

9. november havde vi besøg af et hold gamle FDF’ere, som var meget benovet over vores store samling.

11. november havde vi besøg af 2 hold værnepligtige fra Beredskabskorpset i Næstved, som blev stillet over for en noget uvant opgave, idet de skulle prøve at løfte CENT’en med deres luftpuder, for at få en ”overkørt” person ud. Det skabte nogen problemer for det første hold, som måtte bruge 3 forsøg, inden det lykkedes at trække ”personen” ud, hvorimod det andet hold klarede det i første forsøg, – måske fordi de havde fået nogle tip fra det første hold?

18. november havde vi besøg fra Faxe Rotary Klub, – et meget givtigt besøg, da de både spyttede i bøs-sen, men også donerede lidt til vores julefrokost.

22. november havde Mogens bedt om hjælp til at rokere rundt med nogle af vores containere, idet han havde planer om at lave nogle interimistiske garager til de 2 LVG MAGI’er, der er for høje til at komme ind i garagerne. Containerne er nu sat på plads.

23. var formanden på en tur til Bornholm for at få styr på de militærhistoriske køretøjer, som befinder sig på øen. Det blev aftalt, at GHRVPK vil hjælpe Opklaringsbataljonen fra GHR med at passe den udvendige vedligeholde af deres KVGL M/41 (maling, m.m.). Det vil vi gøre ved at arrangere en tur til Bornholm, når vejret bliver til at male. Herudover ville husarerne på øen hjælpe os med at få vores Jülkat transporteret til færgen, når den skulle hjem til Fredskoven i december.

25. november var noget af et vendepunkt for holdet omkring Chaffe’en, idet de 2 Cadillac-motorer blev lagt i skroget, så nu er der håb om, at den kan komme ud at trille ved egen kraft til sommer.

28. november var 4 mand fra bestyrelsen til stormøde i DHM (Danske Hærhistoriske Museer) i Fredericia. Her fik vi bl. a. en orientering fra Materialeudvalget, og der blev snakket kommunikation, om hvordan kan den forbedres foreningerne imellem.
Omkring Materialeudvalget skal det lige nævnes, at de nu sidder på første parket, når forsvaret beslutter, hvilke køretøjer, der skal udfases, og derfor kan de meget hurtigt melde ud til foreningerne om mulighe-derne og også lægge billet ind på ”nye” køretøjer til foreningerne.

28. november var også dagen for den årlige julefrokost. Igen i år havde Ole gjort et stort arbejde, lavet aftaler med flere omkring maden og borddækning. 32 deltagere havde en forrygende aften i det varme værksted. Stor tak til Ole og hans hjælpere.

30. november var 5 mand fra foreningen samlet i skoven for at flytte rundt på flere køretøjer og en del materiel, idet der dagen efter ville komme et hold fra Flyhistorisk Samling i Karup for at afhente telthallen, som vi nu har haft stående og fylde op i flere år. Selvom der var en hel del, der skulle flyttes, så gik arbej-det egentlig en del hurtigere end forventet.
1. december stillede der 2 vogntog fra Karup, og med lidt hjælp fra flere af vores medlemmer, blev halteltet læsset, og hen på eftermiddagen afgik FLYHISAM glade hjem til Karup med teltet.

4. december havde ET en aftale med hans motionsvenner fra Lov Cykelmotion i skoven. Før de kunne få lov til at beundre vores køretøjer, havde ET arrangeret en køretur med stop undervejs, hvor han fortalte historier fra tiden under Den Kolde Krig.

7. december blev der afholdt udvidet bestyrelsesmøde. Allerede på sidste bestyrelsesmøde meddelte Ole, at han ikke genopstillede, og fremover kun ville koncentrere sig om PIRANHA´en og garage 1. Ingen tvivl om, at Ole har haft mange kasketter på – merchandise, øl og vand, fortæring ved søndagsskruedage, support af indholdet i de 2 messevogne og orden i køkkenet. På mødet blev vi enige om, at vi nok var nødsaget til at dele de mange opgaver ud på flere personer. Undertegnede har allerede tilbudt at overta-ge salget af merchandise, men vi mangler på nuværende tidspunkt frivillige til de resterende opgaver. Meld jer gerne til bestyrelsen. På samme møde orienterede Aage om, at BS stopper, som focusansvarlig for PMV-gruppen (men fortsætter som aktivt medlem), og at man arbejder på, at Henrik Struve bliver udpeget som ny focusansvarlig i hans sted.

15. december ankom der 4 dozerblade til LEOPARD´erne. De blev i første omgang placeret i garage 7. Samme dag var stemningen høj i den varme garage. Efter at de to motorer var monteret i Chaffee’en, kunne de nemlig nu gå i gang med at bygge vognen op. I PMV-garagen var stemningen også høj, idet de holdt deres egen juleafslutning med gløgg, æbleskiver og varm cacao. Tiden blev dog noget overskredet, – det var noget med et piskeris, der ikke helt fungerede, som det skulle.

Og så er den længe ventede Jülkat også leveret til Fredskoven, så nu kan det godt blive jul.

Endelig vil jeg på foreningens vegne ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Det har været et år med mange udfordringer, som vi i fællesskab har fået løst til ug.

Oktober 2015

Det var så måneden, hvor vores faste guideordning stoppede, og den bliver først taget op til foråret. Inden da skal vi lige have evalueret ordningen, – er der noget, som vi kan gøre bedre/anderledes, så det både er en fordel for vores besøgende og for os frivillige.

Det var også måneden, hvor vi kom på hjemmesiden ”www.forsvarsmuseer”. Der mangler dog lidt, og det bliver spændende, om det giver nogen respons.

Fredag den 2. oktober deltog vi i Kulturnat – Mærk Næstved for 3. gang. De to første gange havde vi udstillet på Østre Garageplads på den gamle Gardehusarkaserne, men antallet af besøgende var noget utilfredsstillende, hvorfor vi denne gang havde valgt at flytte til P-pladsen på Grønnegade Kaserne, – et bytte, der skulle vise sig at give pote. Der var i god tid søgt tilladelse hos politiet og lavet aftale om ruten, og på selve dagen fik vi støtte af Politikompagniet NÆSTVED.

Ud over vores 2 messevogne, så var det hovedsageligt panser, som vi deltog med, og det var et flot syn at se kolonnen køre ad Havnegade på vej til Grønnegade.

Vi delte P-pladsen med De Blå Baretter, der havde et udstillingstelt, Militærkøretøjsforeningen og en bane for børn med laserduelgeværer. Banen var meget populær hos børnene, men for h….., hvor var det irriterende at høre på de evindelige bip-lyde fra geværerne, når nogen blev ramt.

Vi har allerede meddelt Kulturnat – Mærk Næstved, at vi meget gerne deltager til næste år. Dog skal der ske nogle justeringer i forberedelsen, da bl. a. vores lyssætning langt fra var optimal. Samtidig har jeg forespurgt, om det var muligt at få flyttet børnebanen til den lille P-plads til højre for indkørslen. Jette Johnsen, som er koordinator på Kulturnatten har bedt mig bringe en stor tak til alle fra foreningen, der deltog.

Lørdag den 3. oktober havde vi besøg af fra Hjemmeværnsdistrikt København, som var havde lagt en større øvelse i terrænet, og havde bedt om at få mulighed for at tilbyde en rundvisning for evt. interesserede. Selvom folkene havde været aktive hele dagen, så var der alligevel lidt over 30 M/K, der tog imod tilbuddet.

Mandag den 5. oktober havde vi bestyrelsesmøde, hvor vi bl. a. tog hul på næste års Aktivitetsoversigt (AKOS). Samme dag måtte vi også sige uigenkaldeligt farvel til KVGM LEO 1, 62.447 ”Bøllebank”, som efter at være blevet tømt for ”livgivende” væsker blev afhentet for at blive kørt ud på dens sidste tur til Værløse.

Fra mandag til tirsdag havde vi også besøg fra Trænafdelingen på Vordingborg Kaserne, som havde forlagt en lille øvelse til Næstved, og gerne ville bruge Fredskoven som base for deres Orange styrker.

Torsdag den 8. oktober holdt bestyrelsen for Danske Hærhistoriske Museer bestyrelsesmøde i Fredskoven. Steen Thomsen er jo medlem af denne bestyrelse, og havde inviteret dem til at holde deres møde hos os, så de samtidig kunne få en rundvisning. Alt forløb meget tilfredsstillende og de var noget overraskede over alt det fine materiel, som vi har fået inden for hegnet.

Fredag den 9. oktober var vi som sædvanlig repræsenteret med flere køretøjer på Gothersgade Kaserne i forbindelse med Kulturnatten i København. Hjemturen gik desværre ikke helt efter planen, idet messevognen fik nedbrud, – vist nok en kilerem, der gik sig en tur, så den måtte efterlades for senere hjemtransport.

Fredag den 23. oktober havde vi 2 mand afsted til Høvelte Kaserne for at afhente over 300 nye puder og nogle vinterkryds til PMV’erne, så nu ved PMV-gruppen, hvad de skal få vinteren til at gå med.

Søndag den 25. oktober fejrede Kastellet sin 351 års fødselsdag, og Flemming – bistået af familien Hall – var inde med en af hestevognene, hvor de i løbet af dagen fik kørt med rundt regnet 150 glade og tilfredse besøgende.

Søndag den 25. oktober havde Bjarne Rasmussen fået lokket kollegaerne fra hans pensionistjob ud i skoven, for at give dem en rundvisning, og en på opleveren. Alt lykkedes og de kommer helt sikkert igen.

Tirsdag den 27. oktober havde vi besøg af Rubæks kammerater fra Sct. Georgs Gilderne. Nu havde han gået og pralet af foreningen i så lang tid, så nu måtte de ved selvsyn se, om der virkelig var noget at prale, – og det var der.

Vi har siden sidst fået synet følgende køretøjer. PNBJVG M/578, PNMK M/92, Universal Carrier og Mosegrisen. Godt gået af de meget flittige og dygtige folk, der har gjort dette muligt.

Nordea-fonden har bevilget kr. 15.000 til den fortsatte istandsættelse af LET KAMPVOGN M24 CHAFFEE fra 1945. Vi takker 15.000 gange for donationen.

Bemærk, at skruesøndagen er flyttet til den 22. november og at der er GHRVPK berømte julefrokost lørdag den 29. november. Ole Villers sender snart en plan og tilmeldingslister ud, så vær beredte.  Samme lørdag er der DHM Stormøde, hvor 4 fra bestyrelsen og Steen Thomsen deltager, så GHRVPK er godt repræsenteret også her.

Så er det også måneden, hvor vi forhåbentlig får synet vores sidste aktive køretøjer i denne omgang: EAGLE 1 og VW Boblen. Og hvor vi får vragene af en KVGM CENT og en KVGM M/24 fra Vordingborg Øvelsesterræn til Fredskoven, så vi kan se, om der er noget, vi kan bruge, inden de bliver sendt til deres formentlig sidste hvilested i Nymindegablejren. Vi får forhåbentlig også tilbageleveret vraget af KVGL M/41 til Oksbøllejren, efter at vi har afmonteret gode reservedele til senere brug. Og så får vi afleveret vores JEEP M/38, KN til Tøjhusmuseet i Værløse. Så skylder vi ikke THM mere.

Formanden deltager i et møde på Bornholm med Regimentschefen den 19. november, så ansvaret for de militærhistoriske køretøjer derovre kan blive fastlagte en gang for alle. Vi håber på, at vi inden årets udgang kan få tilgang af et nyt opklaringskøretøj: Jûlkat netop fra Bornholm.

September 2015

I den varme garage har holdet på Chaffee’en nærmest julelys i øjnene. Begge motorer kører nu, efter at de har fået slebet ventiler og fået nye toppakninger, så nu venter der ”bare” en renovering af den ene dynamo, nogle nye armerede olietrykslanger og lidt stelkabler, før motorerne kan komme på deres rette plads.

Torsdag den 3. september havde vi besøg af Gardehusarregimentets ”Torsdagsklubben”, hvis medlemmer alle er pensionerede officerer fra de tre sammenlagte regimenter, Gardehusarregimentet, Sjællandske Livregiment og Danske Livregiment. De blev helt naturligt helt nostalgiske ved gensynet med flere af de gamle køretøjer.

Natten mellem den 4. og 5. september var vi ”servicevogn” på Baton Run, på deres løb fra GHR i Slagelse, via Næstved, Høje Tåstrup, med afslutning på Kastellet. De sidste 5 km af deres løb blev de fulgt af statsminister Lars Lykke Rasmussen og daværende forsvarsminister Carl Holst. Vi havde ellers fået tilbud om at deltage i den store parade for de udsendte veteraner, men manglen på søvn gjorde, at vi valgte at returnere til Næstved.

Lørdag den 5. september havde vi i lighed med sidste år PIRANHA’en og den hvide LEO inde ved Frederiksberg Rådhus for at markere Flagdagen her, og samme dag havde vi et par hjulkøretøjer i Rådmandshaven i forbindelse med Foreningernes Dag i Næstved.

7. og 8. september var det årlige syn på alt, hvad der kunne trække, løfte og surre, inkl. stiger. Heldigvis blev alt godkendt uden bemærkninger, takket være det gode og effektive forarbejde. Sådan!

Tirsdag den 8. september havde vi besøg af sportsbil MG-klubben i skoven. Det var et flot syn med de mange forskellige udgaver af MG’er.

Den 12. september deltog vi i Åbent Hus ved GHR. Ikke nær så stort som det plejer fra vores side, men med det aktivitetsniveau vi har, er det jo ind imellem nødvendigt for medlemmerne at prioritere.

Den 17. september var vi repræsenteret et møde på Livgardens Kaserne i Gothersgade for at koordinere vores indsats og deltagelse i dette års Kulturnat i København den 8. oktober.

Fredag den 18. september var en lille hold nede på Kulsbjerg for at besigtige to vrag, henholdsvis en CENT og en KVGL M/24, der i mange år har stået ude i terrænet, med henblik på at se, hvor meget der var at hente fra dem af reservedele. De to køretøjer er nu på vej til Fredskoven, så vi kan se nærmere på dem.

I forbindelse med Skruesøndagen den 20. september, havde vi besøg af medlemmer af Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark, (HRPD) Københavnskredsen.

Mandag den 21. september var regimentschefen fra GHR på visit i Kalby Ris-Anlægget, for at besigtige den ekvipage, som foreningen ville stille med i forbindelse med vores deltagelse i Den kongelige Stald-Etats 325 års jubilæum på Christianborg Slotsplads og i det indre København, og ved samme lejlighed blev der også tid til en kort køretur i København. Se udlagte billeder og videoklip på Facebook.

Samme dag var formanden til møde i Danske Hærhistoriske Museers (DHM) Materialeudvalg i Karup, godt dækket af input fra Teddy. Vi meldte bl.a., at vi har holdt vores del af aftalen med at hjælpe Tøjhusmuseet med at udtage batterier og tømme tanke på de 3 PMV og to LEO 1, som de skulle have fra os. Og nu mangler vi bare at modtage de køretøjer, som de lovede os til gengæld.

Tirsdag den 22. september fik vi et positivt tilsagn fra Nordea bank, hvor vi fik 15.000 kr. til vores projekt med istandsættelse af vores KVGL … Tak for det.

I samme uge havde vi fornøjelsen af et Hærens Basis Uddannelseskompagni (HBUKMP) fra GHR, og ugen efter var det et hold mekanikere fra Livgarden (LG), der brugte skoven. (Gad vide, hvornår vores toiletfaciliteter bryder sammen efter den hårde belastning;)

Lørdag den 26. september var der Åbent Hus på Vordingborg Kaserne, og set i forhold til, at der næsten ingen værnepligtige er på kasernen længere, så ville det have været en tynd kop the, hvis vi ikke havde været til stede med flere af vores køretøjer.

Samme dag var vi også på Christiansborg med en ekvipage. Beretningen fra denne tur kan læses andetsteds.

Tirsdag den 29. september var der syn af 578, Mosegrisen og PNMK M/92. Førstnævnte blev godkendt, medens de to andre kun blev betinget godkendt. Mosegrisen er dog allerede klargjort med de mangler der var

Så ingen kan være i tvivl om, at vi er aktive ude og hjemme og at vi gør en synlig forskel ude i samfundet.

August 2015

Egentlig forbavsende, hvor megen effekt, som en lille artikel i et ugeblad kan have. Ugen efter, at vi havde været i Næstved Bladet, var der over 50 gæster i skoven, og selvom der efterfølgende ikke har været nær så mange gæster, så har der – i forhold til tiden før artiklen – været en hel del flere besøgende.

Søndag den 3. august var store flyttedag. Med hjælp af bl. a. en af LEO’erne, blev der flyttet rundt på flere af de vrag, som vi har haft stående. 3 PMV’er, der skal til Tøjhusmuseet, blev flyttet ned ved siden af vandværket, Sherman’en og M10’eren, der i flere år har stået ude i det fri, blev kørt ned i den bagerste garage, det samme gjaldt tre M10’ere fra Det Kolde Værksted, og endelig blev M10’eren i Det Varme Værksted vendt, så den blev klar til at få motorerne monteret.

Mandag d. 10. august havde vi bestyrelsesmøde, der denne gang var udvidet med de focus-ansvarlige. Bestyrelsen blev ført up to date af de focus-ansvarlige, og der ud over blev der lavet aftaler omkring de kommende arrangementer. Referatet kan læses på hjemmesiden.

Onsdag d. 19. august var der afgang til Finnerup, hvor vi skulle deltage i JDR Classic Military Show. Det kan godt være, at der er langt til Oksbøl i vores gamle biler, men det er ikke noget imod turen til Finnerup (mellem Viborg og Holstebro i Jylland). Jeg tror, at alle, der kørte i de gamle biler, var meget ømme i en vis legemsdel, da de ankom midt på eftermiddagen. Dagen blev brugt til at indrette vores lejr.

Torsdag d. 20. august var der legetime i terrænet om formiddagen. Over middag var der tur til Karup, hvor der var historieundervisning i og omkring Flyvestation Karup. Deltagerne på turen så mere eller mindre kvæstede ud, da de kom hjem, de havde også været ud og ind af bussen mindst 30 gange.
Inden aftensmaden var der promotion-tur til Viborg. Alle besætninger til køretøjer, der havde lyst (og det var mange) kunne deltage. Under rundturen var der nogle af vores deltagere, der legede med radioen, og på et tidspunkt faldt, hvad der nok må kaldes turens bedste bemærkning: ” Vi har vist fået en fiske-vogn ind i kortegen, – der er i hvert fald et køretøj med 2 torsk på forsædet og 1 sild på bagsædet”.

Fredag d. 21. august var der fremvisning for nye værnepligtige soldater fra de omliggende kaserner. Som indledning kom der 2 helikoptere, der skulle vise, hvordan det foregår, når soldater fra Jægerkorpset bliver droppet for at komme så tæt på et mål som muligt, og efterfølgende bliver samlet op igen. Endvidere havde vi besøg i Fredskoven af 29 nye hjemmeværnsfolk. De var deltagere i LPU boot camp på Christiansminde – et kursus af 3 ugers varighed, hvorefter de har gennemført HJV’s grundskole -, og som en afbræk fra den daglige tjeneste var de på besøg hos os, og herunder fik de også en tur i en PMV. Efter sigende et meget populært indslag.

Lørdag d. 22. og søndag d. 23. august var der åbent for gæster. Jeg tror ikke, der var nær så mange som forventet, men det var også meget varmt og støvet. Men alligevel skønnes der at have været ca. 15.000 besøgende i snit pr. dag. Nedbrydningen gik rimelig hurtig, og lidt efter klokken 16 vendte vi næsen mod Næstved. GHRVPK deltog med 24 aktive medlemmer i dette arrangement, som gennemføres i gen om to år.

Næste måned:
I september måned er der skruedag hver tirsdag og husk, at der er Skruesøndag den 20. september, så kom ud og nyd efteråret i Fredskoven.
Den 12. september stiller vi til Åbent Hus ved Gardehusarregimentet i Slagelse. Claus er ansvarlig.
Den 26. september stiller vi op for Åbent Hus på Vordingborg Kaserne med Aage som ansvarlig. Så hvis du har glemt at melde dig til, så kontakt Claus eller Aage.
Den 26. september deltager GHRVPK også med en ekvipage (heste, gammel smuk hestevogn, kuske og hjælpere) på Christiansborg Slotsplads og tur gennem Københavns gader. Flemming er ansvarlig.
Så I kan se, at GHRVPK kommer vidt omkring.
Vel mødt.

Juli 2015
På trods af at det var feriemåned, så var der alligevel livlig aktivitet i skoven, både på skruetirsdagene og på andre dage.

Lørdag den 11. juni og søndag den 12. juni foreningen blevet bedt om at vise sig frem i forbindelse med Bummelundmarkedet i Holm Olstrup. Foreningen var derude med MEK PMV’en og en GD. Der blev skabt en del kontakter og forhåbentlig vil det resultere i en del nye medlemmer i foreningen. Mange var faktisk ikke klar over, at GHRVPK eksisterede blot 3 km. fra markedspladsen. Et ganske glimrende arrangement, der blev gennemført uden problemer. Men, som Aage skriver: ”Kors, hvor har mange en soldaterhistorie, som de gerne vil fortælle – lidt trættende i længden”. Men det er jo det, der skaber kontakter, nye med-lemmer og god omtale. Vi tager os tid til at lytte.
Allerede tirsdagen efter kunne vi mærke effekten af besøget, idet der var flere gæster fra området, der besøgte os i skoven.

Tirsdag den 28. juni var en lidt speciel dag. Ugen før havde vi haft besøg af en journalist fra Ugebladet, og den pågældende dag var der en flot artikel i Ugebladet, og effekten af artiklen kunne med det samme aflæses på antallet af besøgende. Mindst 50 gæster havde vi den pågældende dag, og ugen efter var der mindst lige så mange besøgende. Spændende om det holder ved.
Det betyder også, at vi må stramme op omkring besøgstjenesten, hvor de mange gæster skal anvises en venteplads og at vi kun vil vise rundt hver halve time, antallet af guider bør nok sættes op til tre, så vi kan klare alle de forventningsfulde besøgende. Der skal også laves kaffe og vi skal have indmeldelsesblanket-terne og indsamlingshylsteret klart. Men en stor succes, som gerne skulle fortsætte.
Vi fik også flyttet rundt i garagerne, så vi lige om lidt (efter JDR Classic Military Show) vil kunne starte den helt store oprydning i garage 1. I øjeblikket har vi to LEO 1 og 3 PMV’er, der venter på at skulle til Værløse for at indgå i Tøjhusmuseets nyetablerede samling deroppe i en stor hangar. Når de melder klar, må vi også arrangere en tur derop. Vi mangler fortsat at få vores erstatning for vores LEO 1, Bøllebank fra Tøj-husmuseets depot i Tirstrup, Jylland. Og så har vi lånt et M 41-vrag fra Oksbøllejren, som vi kan tage det, som vi selv mangler, inden den skal retur til Oksbøl i løbet af efteråret.
Så har kasser-Claus klaget sig over, at der stadig er nogle medlemmer, som ikke har betalt kontingent for 2015. Hjælp foreningen med selv at få betalt så hurtigt så muligt, så vi ikke skal bruge tid og kræfter på det. Eller ring og få en aftale med Claus på tlf.: 4040 4400.
Og så er der også lige 42 medlemmer, som ikke har opgivet deres E-mail-adresser til kassereren. Det be-des I også sende til ham på adressen: mailto: kasserer@ghrvpk.dk
Da vi er ved at overgå til PBS, vil vi også på den måde fremover spare mange penge til breve til medlem-merne, da vi vil bruge E-mail mest muligt.
Vel mødt i skoven.

Juni 2015
I lighed med størstedelen af landets befolkning, har denne skribent også været ferieramt, – derfor den noget sene udgave af ”Måneden der gik”.
Måneden har helt klart været præget af årets store tur til Åben Hede i Oksbøl. På grund af anden aktivitet i Tung Transport, måtte flere af vores køretøjer sendes til Oksbøl i god tid inden turen.
Det var også måneden hvor vores kasserer/altmuligmand rundede et rundt hjørne (60 år).
I den varme garage kører det planmæssigt med restaureringen af M24. Den ene motor er færdigjusteret, medens den anden mangler den sidste finpudsning inden de begge kan monteres. Vejhjulene er ved at blive kontrolleret, og inden længe kan tårnkransen monteres.

6. juni var der, som led i et fætter/kusine-træf, rundvisning i skoven. Ikke nær så mange, som oprindelig tilmeldt mødte op, men en meget hyggelig eftermiddag.
10. juni var der bestyrelsesmøde. Formanden var akut ramt af sygdom, så mødet blev lidt kortere end det plejer, men alle fik lejlighed til at komme med indlæg.
På mødet blev det nok engang diskuteret, hvad der kunne gøres for, at få medlemmerne til at rydde op efter sig selv i spiseafdelingen og rygekupeen. Vi må nok erkende, at vores handlemuligheder er ret begrænsede, ud over endnu engang at henstille til, at medlemmerne skal rydde op efter sig selv, hver gang!
Et medlems ildebefindende, med deraf følgende besvimelse, aktualiserede nok engang, om det fremover skal være et krav, at medlemmerne skal fremvise et gyldigt førstehjælpsbevis, eller i mangel af samme, skal deltage i et af BS’ reducerede førstehjælpskurser. Hvad siger medlemmerne?

25. juni kl. 09.00 var der så afgang til Oksbøl. Inden afgangen var vi blevet varslet, at der med stor sandsynlighed ville blive kontrol af alle køretøjer fra Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) (det tidligere Forsvarets Materieltjeneste (FMT)) side. Det var forventet, at kontrollen ville finde sted ved udkørslen fra Kalby Ris, men der var ikke et øje at se. Til gengæld havde de fundet en vigeplads lige før Oksbøllejren, hvor alle militærkøretøjer blev vinket ind, kontrolbøgerne kontrolleret, og flere af køretøjerne inspiceret. Der var heldigvis intet at komme efter, og det hele foregik i en meget afslappet atmosfære.
Ved ankomsten til lejren viste det sig desværre, at der var lidt problemer med vores indkvartering, og først henad 5-tiden blev alle kvartererne udleveret. På grund af stor belægning i lejren, blev vi desværre fordelt på 3 forskellige bygninger, – to steder i lejren, og et sted i den gamle Løjtnantsskole i udkanten af Oksbøl. Ikke lige frem befordrende for det sociale samvær på turen. Men fine to-mandskvarterer, der sikrede en god nattesøvn uden for meget larm fra de få medlemmer, der snorker
Ved aftenappellen overrakte formanden foreningens skjold til Flemming Prægel, som tak for det store arbejde, som han bl. a. har lagt i at sikre vores våben er i orden, således at de planlagte skydninger kunne finde sted, opfyldende alle sikkerhedsbestemmelser.

26. juni var der indskydning, samt oprettelse af Static Disply i Bøffelstillingen. Selve indskydningen gik godt, men der var laaang ventetid. Til næste år vil vi stærkt overveje at køre den en af messevognene op bag skydelinjen, for at give vores deltagere mulighed for at slappe lidt af i ventetiden.
Aftenappellen blev holdt på græsset foran officersmessen i Oksbøllejren, idet oberst Ole Bering, Chefen for Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC), gerne ville have mulighed for at takke for vores store indsats. Vi trådte an sammen med Hærens Kampskoles Køretøjshistoriske Samling og fik stor ros. Vi har også fået det på skrift.
Inden obersten fik ordet, blev formanden overraket ved at få overrakt et stort marengskys, og i tillæg to kindkys.
Efter oberstens takketale fik han overrakt foreningens skjold og stor tak, fordi han kæmper vores sag mod de højere magter, og umiddelbart derefter fik en repræsentant for Oksbøllejrens Officers- og Sergentmesse også overrakt et skjold, som tak for deres villighed til at åbne messen, når vi var på besøg.

27. juni var til fri afbenyttelse. PMVGRP afholdt deres traditionelle tur op i den nordlige del af terrænet, hvor der var rendezvous med LEO’erne. På tilbageturen havde en af PMV’erne et teknisk uheld, der betød, at den ikke kunne køre mere. Heldigvis skete det kort før Bøffelstillingen, så den blev slæbt tilbage, og derefter gik det stærkt med at fremskaffe reservedele til at udskifte den defekte del, og tidligt på aftenen var den ”kampklar” igen.
LEO’erne var på deres egen tur med formanden som passager. De var oppe i Brikby, hvor var der var en del hjemmeværnsfolk på kursus. Vi blev spurgt, om vi ikke kunne hjælpe dem, så efter mødet med PMV’erne kørte LEO’erne retur til Brikby, hvor de gav hjemmeværnsfolkene en på opleveren.
PMVGRP blev ude i terrænet om aftenen, andre spiste i kantinen, og en del tog ind til Turisten i Oksbøl.

28. juni var der så Åben Hede. Ved morgenappellen blev Jørgen Hansson kaldt frem, takket af formanden for det store arbejde, som han har lagt og fortsat lægger i arbejdet som fokusansvarlig for PMVGRP, og fik overrakt foreningens skjold. Mange klap og stort tillykke til ham.
Til forskel fra de tidligere arrangementer på heden, så var der denne gang besøg af en af flyvevåbnets redningshelikoptere, der var et supponeret angreb af to x F-16 jagere, og så havde vi besøg i vores Static Display af HKH Prins Joakim og Prinsens tre sønner, en af deres fætre, og hele deres følge, hvor der var mulighed for en pause og indtagelse af forfriskninger mellem vores messevogne. Skarpskydningen og demonstrationskørslen gik fantastisk og det var et flot syn at se vores kampvogne (hvid og grøn LEO) køre og skyde og ramme hver gang! Ligeså for CENT og M741, der var de hurtigst til at affyre skyd nr. 2 med stor respekt fra tilskuernes side til følge. Sådan skal det gøres.
Nedpakningen ved afslutningen gik tjept, da næsten alle, der havde mulighed for det, hjalp til. Hjemturen til Næstved forløb også næsten planmæssigt bortset fra, at der var vejarbejde lige før Lillebæltsbroen, hvilket nok forsinkede os ½ time.

Turen denne gang adskilte sig fra tidligere, idet vi var på fuldkost. Det fungerede egentlig udmærket, madpakkerne var måske ikke lige så friske, som dem vi havde fået de andre år, men det var spiseligt, set i forhold til de få dage, vi var der. Messevognene havde også fået ny besætning, idet Henning Tim havde sagt ja til at stå for vognene, da Henrik Lundstedt havde fået forfald kort før turen. En opgave, som Henning klarede med kryds og slange. Han er genvalgt til næste år.
Alle køretøjerne er nu hjemme igen i skoven eller står og venter på os i Finderup. (Husk at tilmelde Jer JDR Classic Military Show 19. – 23. august 2015).

God sommer – vi ses i skoven.
JF

Maj 2015
Vi gjorde det…..igen

På trods af lidt for sen annoncering og for få programmer til uddeling må jeg konstatere, at vi igen havde et meget succesfyldt Åbent Hus. Vejret artede sig fra sin bedste side, og vi havde masser af tilfredse gæster. Mere senere.

4. maj havde Mogens igen planlagt Tour de Sydsjælland sammen med Militærkøretøjs Klubben, for at markere befrielsen i 1945 ved at lægge blomster ved flere grave og mindesten. Det var noget af et syn, da hele karavanen kørte sydover ad ringvejen. Aldrig har der været så mange køretøjer med på turen. Synd, at medierne ikke omtalte vores arrangement på trods af, at de var informeret om turen.
På turen i år havde BS inviteret en speciel gæst med, nemlig Frederik Lassen, som er barnebarn til Anders Lassens bror. Frederik lagde en buket ved Anders Lassens mindeplade ved Jons Kapel. Mogens havde lagt en virkelig flot rute gennem det Sydsjællandske landskab, vejret var alle tiders, og selv ikke et nedbrud i humberen kunne ødelægge den gode stemning. Stor tak til Mogens for et flot og værdigt arrangement.

6. maj var der bestyrelsesmøde, og de væsentligste punkter på dagsordenen var selvfølgelig Åbent Hus og Åben Hede.

7. maj var undertegnede til orienteringsmøde omkring Kulturnat Mærk Næstved fredag den 2. oktober. Det vil nok være en god ide allerede nu at sætte et stort kryds i kalenderen denne dag, da vi, efter aftale med Næstved Kommune, i år udstiller på P-pladsen på Grønnegade Kaserne, og gerne skulle have så mange køretøjer med som muligt. Jeg mangler godt nok endelig tilladelse fra politiet, men har mundtlig accept.

10. maj havde vi besøg af VW-Veteranklub Danmark, og de sagkyndige folk kunne fastslå, at vores VW-boble var fra 1957, men at motorhjelmen (eller hvad den nu hedder) var langt nyere, da man først i 1967 begyndte at fremstille den med den runde udstansning lige under forruden.
Et par af medlemmerne af klubben er samtidig medlem af Team DANILOG, og det var meget naturligt at få en snak med dem om at få VW-boblen klargjort til syn. Nu skal vi bare have den transporteret ned til Vordingborg Kaserne. Det skulle være planlagt til primo juni.

12. maj havde vi besøg af Tom Jæger. Tom hat været udsendt flere gange, og er under en af udsendelserne blevet skadet. Toms hjerte banker for veteranerne, og al hans tid går med at arbejde for at forbedre deres forhold. Han har bl. a. fået oprettet en deling under Hjemmeværnets Politikompagni (POKMP) ved Vestegnens Politi, kun for veteraner. Han var meget interesseret i at få etableret en eller anden form for samarbejde, hvorfor han var nede og se på forholdene.
Vi stiller selvfølgelig gerne op for veteranerne, men om det er muligt at lave en eller anden form for samarbejde, kan kun tiden vise.
Ugen op til vores Åbent Hus lørdag den 23. maj havde vi besøg af 2 VEDLKMP, som brugte Fredskoven som base for deres feltmæssige vedligeholdelsesuddannelse. Åge havde indvilget i at være guide for dem, og det var noget af en opgave, for de fleste vidste meget mere om mange af vores køretøjer, end han gjorde, men de var vist yderst tilfredse med hans rundvisning.
Dagene blev også brugt til den sidste store oprydning, så Fredskoven viste sig fra sin pæneste side, og igen trak PMV-gruppen et stort læs.

23. maj var det så tid for vores Åbent Hus.
Ved morgenappellen blev der orienteret omkring ændringer i fokusgruppen. Mogens Christensen er fremover – ud over at være fokusansvarlig for små og store hjulkøretøjer, – daglig leder af Fredskovsdepotet, da han alligevel nærmest bor derude, samtidig afløser Jann Pedersen Steffen som fokusansvarlig for små og store hjulkøretøjer. Teddy er jo en meget forfløjen herre, så for at aflaste ham lidt, er Jacob Jæger fokusansvarlig sammen med Teddy på LEO’erne.
Som tidligere nævnt, så var det igen en stor succes, selvom slagteren peb lidt i begyndelsen, da han syntes salget gik lidt trægt.
Hjemmeværnet havde virkelig lagt sig i selen i år, idet de ikke alene brugte vores Åbent Hus til at afslutte deres uddannelse i ”Kamp fra stilling”, men også havde fået tilladelse til at etablere artillerimarkering, – 4 kg fordelt på de to demoer. Stor tak til dem.
Efter etableringen af kvæghegnet var vi noget i bekneb for P-pladsen, men heldigt for os var der en af dagene før Åbent Hus en maskine i terrænet bestilt og betalt af GHR , der skulle planere, og Mogens var hurtig til at få ham til at køre på den vestlige side af vejen, så vi denne gang havde masser af P-pladser.
Militærkøretøjs Klubben var denne gang repræsenteret med flere køretøjer end de tidligere gange, og heldigvis var der lavet en fin plads til dem over for garagerne.
Helt uden pressedækning var vi ikke, idet den lokale TV Sydsjælland var på besøg. Hvis I ikke har set deres udsendelse, så skulle i tage at gøre det, – den er ikke dårlig. Gå ind på vores hjemmeside www.ghrvpk.dk
Om aftenen holdt vi sommerfesten. Det var en lille udsøgt skare på ca. 30 ildsjæle, der havde tilsluttet sig, men jeg skal gerne indrømme, at det var en lidt kold, men stor fornøjelse.

26. maj var formanden m. fl. en tur i Oksbøl for at få de sidste detaljer på plads i forbindelse med Åben Hede. Det bliver alletiders tur.

27. maj deltog formanden og Teddy i Danske Hærhistoriske Museers (DHM) Materialeudvalgsmøde (MAU) i Karup ved Hærstaben, hvor bestemmelser for syn af vores køretøjer bl. a. blev gennemgået, ligesom det blev oplyst, at bortsalg af Forsvarets materiel, som vi og andre har modtaget gratis IKKE må videresælges. Der er kun en myndighed i Danmark, der kan sælge forsvarets materiel og det er Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI), det tidligere FMT.

29. maj havde vi besøg fra Bårse skole, en indskolingsafdeling fra Svend Gønge Skole. På trods af at de måtte trave fra Præstøvej via Rønnebæk ud i Fredskoven, så var der fuld knald på ungerne de par timer, som de var hos os, men jeg er sikker på de sov de udmattedes søvn den nat.

April 2015
14. april havde vi besøg af en 17 pensionister fra Næstved Politi. Et meget vellykket besøg, der også gav lidt til sparebøssen. Samme dag havde Mogens Christensen 60 års fødselsdag, og selvom han skulle ud og fejre den, så tog han sig alligevel tid til at møde op ude i skoven for at give en lille en.

15. april var formanden, Bjarne og Jan en tur til Oksbøl til et koordinerende møde omkring Åben Hede. Det er i år lykkedes os at få Forsvaret til også at betale for vores mad, så der bliver lidt mere til lommepengene.
I weekenden 25.-26. april havde vi besøg af jyderne, som var ovre for at ”skrælle” et par PMV’er.
28. april var der syn igen, så nu er bl. a. vores MAGI’er klar til Åben Hede. Ved samme lejlighed blev HUMBEREN også synet. Den gik igennem med 1 bemærkning, – udstødningen måtte ikke vende nedad, det kunne støve på folk!!!!
I KVG-garagen kæmper de som gale for at få den anden LEO klar til syn, og der er mange udfordringer, som skal løses. Der har været problemer med utætte tanke, som nu er løst, håndbremsen virker ikke rigtig, og så er det ellers meningen, at den skal males hvid. Spændende at se, om de når det inden den 31. maj. De er selv ret sikre på, at den nok skal blive klar.
Nogle af medlemmerne af PMV-gruppen har næsten boet ude i skoven for at blive færdig med at skrælle de PMV’er, som de havde hentet inde i Kalby Riis, da skrogene skulle tilbage, når resten af de mange skrottede PMV’er blev afhentet. De er på det nærmeste færdige, og har fået opbygget et virkelig stort lager af reservedele.
I den varme garage har holdet omkring M24 fået et nyt medlem, hvilket er dem vel undt. Gruppen er gået fra at bryde ned til at bygge op. Benzintanke og kølerne er nu monteret, og motorrummet er ved at blive klargjort til montering af motorerne, el-arbejdet skrider godt frem, og de er ved at forberede til montering af tårnet, så der er lys forude. Sidst på måneden fik de gang i den anden motor, som kørte fint, – dog skal der lige nogle småjusteringer til. Mon den bliver klar inden sommerferien?
Endelig har Mogens Christensen igen været på banen, idet han med en lånt tallerkenharve har været ude for at jævne jorden langs vejen igennem øvelsesterrænet, så vores forhåbentlig mange gæster ved vores Åbent Hus kan parkere sikkert. Og så er der blevet jævnet jord og påfyldt betonsmulder, så de to containere kan blive flyttet væk fra asfalten og være med til at danne læ for vores kranvogn.

Skovfolket er næsten færdig med at rydde for træer og buske inden for hegnet og uden for hegnet ud mod øvelsesterrænnet er der nu lys og luft. Så nu kan der slås græs og ryddes op. Der er pænere nu, end den gang forsvaret stod for vedligeholdelsen af området. Godt gået. Det vil vores gæster helt sikkert nyde, når de kommer på besøg.
Vi ses i skoven.

Marts 2015
2. marts havde Mogens bedt om hjælp, da de to messevogne skulle til Vordingborg, hvor der skulle laves en tegning over det elektriske system på begge vogne, inden de kunne synes. Umiddelbart en let opgave, som da også gik godt indtil kort før Vordingborg, hvor MAGI’en knækkede kileremmen, så den måtte køre på batterierne resten af vejen. Heldigvis var batterierne friske, så vognen nåede helskindet til Vordingborg.
7. marts var flere fra bestyrelsen med til generalforsamling i Danske Hærhistoriske Museer’s (DHM) generalforsamling på Gardehusarkasernen i Slagelse. Selve generalforsamlingen var der ikke så meget i, – ud over at vores tidligere formand Steen Thomsen blev valgt ind i bestyrelsen. Det, der var interessant, var de orienteringer, der fandt sted i forbindelse med generalforsamlingen. Eksempelvis vil det nu blive muligt at sælge ud af vores materiel, dog med visse restriktioner (kontrolleret bortsalg) og mod, at DHM får 10 % af det indkomne beløb. Der er også blevet blødt op på kravet om, at alle, der kører vores køretøjer, skal have et medarbejdernummer (MA- nr.). Det er kun nødvendigt, hvis vi skal køre et af forsvarets almindelige køretøjer, da de skal rekvireres elektronisk.
8. marts vare ”store flyttedag”. Det var planen, at der skulle flyttes 14 stk. PMV M113 fra Kalby Ris og ud i Fredskoven. Vogne, der dels skulle strippes, og dels skulle videre til nogle af de andre militærhistoriske foreninger under DHM. Da dagen var omme, var der flyttet 12 PMV’er, da det begyndte at knibe med pladsen. En af dagens clou var, at familien Larsen nu har fået et nyt projekt, idet en af de PMV’er, der blev flyttet, var en PNMTVG med dieselmotor, og som kun havde gået 7.000 miles. Højest sandsynlig en PMV, der har stået på depot hele sit liv, og kun været ude i forbindelse med syn og vedligeholdelse.
11. marts var der bestyrelsesmøde. På dagsordenen var bl. a. en opfølgning på generalforsamlingen i DHM, fremtidige arrangementer, børneattest, kontrol af kørekort. Vi var også inde over problemerne med at få tovholdere på flere af hjulkøretøjerne.
14. marts var ”store oprydningsdag” i Garage 1 og 2. Ni friske medlemmer var mødt op, da klokken var 09.00, og så blev der ellers gået til stålet. Begge garager blev næste tømt, gulvene fejet, og delvis vasket, og kors, hvor var der meget skrammel. Inden portene blev lukket ca. kl. 17.00, var de fleste køretøjer kørt på plads efter den flotte plan, som Mogens havde lavet, så – kære medlemmer – nu gælder det altså om at følge den plan fremover.
18. marts blev de 2 messevogne hentet i Vordingborg. Undervejs blev der stoppet ved DLG, hvor akseltrykket og totalvægten på begge vogne blev målt. MJP2’eren blev efterladt i Bårse, hvor der skulle installeres noget elektrisk, og først næste dag landede den i skoven.
20. – 22. marts var skoven invaderet af INFHVK JONSTRUP. Da de blev låst ud kl. 07.00 søndag morgen, lignede skoven en bedre krigsskueplads, men det skal siges til deres store ros, at de – som aftalt – kom til- bage senere på formiddagen og ryddet virkelig pænt op efter sig.
23. marts havde vi besøg af en klasse fra Sydbyskolen. Aage forestod rundvisningen, som ifølge tilbagemelding var en bragende succes.
24. marts var ”store synsdag”. Først blev KVG LEO 1, 46.812 synet uden bemærkninger, og derefter var det LVG, der stod for tur i Slagelse. Det var ikke en ubetinget succes, – flere gik ikke gennem synet, dog uden at få kørselsforbud, og andre fik bemærkninger om fejl, som vi skulle udbedre, – dog uden genfremstilling, så der ligger noget arbejde for foreningens medlemmer her.
27. – 28. marts var det meste af bestyrelsen samlet hos Steen Thomsen for bl. a. at se på vores vision, afstemme forventningerne til bestyrelsesarbejdet internt og meget andet. På et senere tidspunkt kommer der en udmelding omkring de mange positive resultater fra seminaret.
Måske er det ikke alle, der er klar over det, men på månedens sidste dag gik et nyt tiltag i luften i Fredsskoven, – guidede ture. I perioden 31. marts – 20. oktober tilbyder foreningen guidede ture i garagerne hver tirsdag kl. 14.00-17.00. Generalprøven må siges at have gået ualmindelig godt, – vejret taget i betragtning. Der var 10 gæster i skoven, og hvis det fortsætter sådan resten af perioden, så må det vel kaldes en succes.
I kampvognsgaragen arbejdes der på livet løs med at få KVG LEO 1, 62.505 køreklar. Desværre har tanken drillet noget. Den viste sig at være utæt, så nu er den afmonteret, og sendt til svejser, for forhåbentlig at blive monteret i påsken. Det lykkedes ikke, så vi prøver igen efter Påske.
Siden afhentningen af PMV’erne i Kalby Ris har PMV-gruppen knoklet på livet løs for at strippe dem for alt brugbart. De sædvanlige skruedage har ikke rigtig slået til, så der har været mange ekstraåbninger siden afhentningen. Så hvis du vil ud at arbejde i skoven kan du med fordel følge med på hjemmesiden om der er ekstra åbent.
Færistene er færdige ind mod Kalby Riis Anlægget, men der mangler fortsat noget lige uden for Fredskoven, så vi venter spændte på, at de bliver færdige. Men man kan godt komme i skoven. Vi ses.

Februar 2015.
Der er desværre et lille efterslæb fra januar, idet formanden og Teddy den 28. januar 2015 deltog i Materialeudvalget under Danske Hærhistoriske Museer i Karup, hvor Hærstaben (HST), det tidligere Hærens Operative Kommando (HOK) fortsat holder til. Emnerne var bl.a. ikke overraskende forhold vedr. syn af vores køretøjer inden 1. april, uddannelse af vores folk, MA-numre og hvordan forsvaret vil styre os i deres computersystem SAP. God stemning og medvind på cykelstien. Vi fik også afleveret vores ønsker om nye og andre militærhistoriske køretøjer fra Tøjhusmuseet.
Sidste år blev skroget til Kampvogn (KVG) M 24 slæbt ind i den ”varme garage”, og det har betydet, at det har været muligt at arbejde intensivt på restaureringen, og Børge med hjælpere er kommet virkelig langt. Den ene motor er næsten klar til at blive monteret, samlegearkassen med kardan er på plads, og i den kommende måned går de i gang med tårnet, så de forhåbentlig inden længe kan montere kanon og tårn.
2. februar var for vores medlem Poul Petersen en ganske speciel dag. Denne dag for 50 år siden stillede han sammen med flere andre på Konstabelskolen i Oksbøl. Det var lykkedes Poul, at samle næsten alle fra den del af holdet, der efter endt uddannelse blev sendt til GHR, samt deres eskadronchef major Ole Worm og deres oversergent Lauge. På jubilæumsdagen mødte holdet – med ægtefæller – hos Poul, og over middag kørte de ud i Fredskoven, hvor de fik en kort orientering om vores forening, og efterfølgende rundvisning, afsluttende med fællesbillede foran vores KVG CENT.
22. februar var der, som nævnt sidste måned, vores årlige generalforsamling, og referatet derfra kan læses andetsteds på hjemmesiden. Som også jeg nævnte i sidste måned, så var der for første gang i foreningens historie kampvalg. I sidste ende fik det noget, man vel godt kan sige var en lykkelig udgang, idet alle tre kandidater blev valgt ind i bestyrelsen, idet Flemming trak sig som kandidat som suppleant. Flemming har stillet sig til rådighed som ressourceperson for hestevognene under alle omstændigheder. Flot.
24. februar havde Mogens fået udvirket, at vi kunne få nogle vores lastbiler bremsetestet hos Jespers Auto A/S. Via Facebook og hjemmesiden blev der skaffet personel til at køre bilerne til test. Så vidt jeg har forstået, så var resultatet af testene godt, sådan at forstå, at der kun var småting, der skulle rettes ved enkelte af bilerne. Nu mangler vi så bare at få lavet papirer på de to messevogne over deres elektriske system, og så burde alle bilerne kunne synes ved GHR.

[wppa type=”slide” album=”71″]Any comment[/wppa]

Januar 2015
Onsdag den 7. januar overbragte formanden foreningens lykønskninger om et godt og lykkebringende nytår til vores Æresmedlem nr. 1, Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og den kongelige familie. Det blev han glad for og vi håber, at Kronprinsen også i år vil få tid til at besøge os i skoven.

Selvom vi indtil nu ikke har haft en rigtig vinter, så har det alligevel ind imellem været en kold fornøjelse at arbejde i garagerne. Dette har dog ikke afholdt en del medlemmer fra at komme i skoven.

I kampvognsgaragen går der et hårdnakket rygte på at besætningen på CENT’en overvejer at slå sig på skrothandel, eller rettere sagt i skrotpresning. De har allerede lavet de første øvelser med deres 51 tons tunge skrotpresser. Kan ses på foreningens Facebook-side, eller nedenstående link.
https://www.youtube.com/watch?v=4KqwKRNjiXs

Der er dog mere alvorlige ting på tapetet i garagen, da Tøjhusmuseet vil erklære vores kampvogn LEO 1 xx.447 Bøllebank for kulturarv, hvilket vil indebære et generelt skyde- og kørselsforbud. Godt nok kan foreningen få en anden LEO 1 som erstatning, og kørselsforbuddet er senere blødt lidt op, men det store spørgsmål er, om foreningen skal beholde kampvognen på disse præmisser eller ej. Måske kunne den være den udløsende faktor for at få et udstillingsområde op at stå. Afgørelsen er selvfølgelig en bestyrelsesbeslutning, men i sidste ende er det de medlemmer, der har deres arbejdsgang i garagen, der tager beslutning, – det er jo dem, der kommer til at holde den ved lige, hvis vi beholder den.

I PMV-garagen har der været aktivitet hver eneste åbningsdag, og specielt på skruesøndagen var der gang i den, idet alle PMV’erne var ude og valse, da de skulle have strammet bælter. Samtidig viste der sig nogle andre skavanker, der lige skulle udbedres. Ellers har de haft travlt med at gøre tre PMV’er klar til at bistå Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland Lolland-Falster med en historisk gennemgang efterfulgt af deres øvelse ”Sej Rygsæk”, men mere om det næste måned.

Mogens m. fl. har også haft tid til at hjælpe vores hovedsponsor Copenhagen Group A7S, ved Jeppe Handwerk med at få tømt et par containere med tungt og stort udstyr fra Afghanistan. De to containere har foreningen efterfølgende modtaget, som tak for hjælpen. Godt gået af Mogens.
Nu er det så ellers bare at se frem mod generalforsamlingen på søndag den 22. februar, hvor der for første gang i foreningens historie skal finde et kampvalg sted til en plads i bestyrelsen.

JoF

2014

December 2014
I sagens natur har det været begrænset, hvor stor aktivitet, der har været i foreningen den forløbne måned, men lidt har der da været.
Fredag den 5. december havde vi besøg af nok den yngste gruppe i foreningens historie, idet 12 drenge fra en 0-klasse fra Herlufmagle Skole var på besøg. Inden de fik lov at komme rundt, var der gennemgang af ”færdselsregler” i garagerne, og derefter var der ellers gang i den i næsten 2 timer. Heldigvis havde jeg hjælp af flere voksne til at holde orden på flokken, da de først blev sluppet løs i de enkelte garager, og det var kun få gange, nogle af dem lige måtte få genopfrisket reglen om ikke at løbe mellem køretøjerne.

Efter sigende var det et virkelig vellykket besøg, ingen af drengene blev uvenner, og jeg har ladet mig fortælle, at flere af drengene nærmest sad og sov over aftensmaden, så trætte var de efter besøget.

WP_20141205_015

Som tidligere udmeldt var der mandag den 8. december syn i Fredskoven af alle 9 PMV’er, 2 af MC’erne, CENT’en, M41 og traktoren, og onsdag den 10. december gjaldt det de 2 GD’er og M151 i Slagelse. Alderen taget i betragtning på de køretøjer, der indtil nu er synet, så kan de enkelte tovholdere m. hjælpere være meget stolte af deres arbejde, kun spejder-GD’en havde en enkelt ting, der skulle rettes, inden den kan godkendes – alle andre gik glat igennem syn. Vi har en bedre synsstatistik end de professionelle enheder i forsvaret. FLOT.

Mellem jul og nytår har Teddy opgjort antal kørte kilometer på de enkelte køretøjer. Opgørelsen skal bruges til DHM. Desværre har ikke alle brugere været lige flinke til at udfylde kørebøgerne, så Teddy har været nødsaget til at ty til kilometerstanden på flere køretøjer. Det er egentlig lidt sjov læsning. Ole/Anja på PIRANHA’en er en suveræn topscorer, tæt fulgt at GD’en m. ruf, og kun disse 2 køretøjer har kørt mere end 1.000 km. Egentlig er det forbavsende få kilometer, der er kørt, når man tager hensyn til, hvor mange arrangementer, som foreningen har deltaget i det forløbne år.
Hele julemåneden har Mogens fejet og skrabet områderne og vejen med traktoren, så det har været en fornøjelse at komme i området uden at skulle medbringe snekæder og snesko.

Fra min side skal der ellers bare lyde et godt nytår, og på gensyn i skoven i det nye år.

November 2014
I PMV-gruppen er der sket en lille udskiftning, idet Jørgen Hansson p. gr. a. arbejdspres har trukket sig som fokusansvarlig, men han er heldigvis fortsat meget aktiv i arbejdet med vores PMV’er. PMV-gruppe har på en lille samling peget på Aage Deleuran, som ny fokusansvarlig sammen med BS, og Aage har sagt ja til dette vigtige job.

Man må virkelig tage hatten af for flere af vores medlemmer. På trods af, at det ikke er lang tid siden, at det blev meldt ud, at vores køretøjer skulle synes senest 01 APR 2015, så er der allerede flere af vores køretøjer, der er meldt klar til syn, så 08 DEC skal KVGM CENT, KVGL M-41 og 5-6 af PMV’erne synes, og 10 DEC skal JEEP M/151 og de to GD’er en tur til Antvorskov for at blive synet der. Der er virkelig blevet arbejdet igennem, eller også er det bare et udtryk for, hvor godt vi vedligeholder vores køretøjer i det daglige, – jeg hælder selvfølgelig til det sidste.

01 NOV var PIRANHA’en m. fl. en tur på Kulsbjerg Øvelsesterræn, hvor de var momenter for Hjemmeværnskompagni MARIBO, – en meget vellykket tur, så vellykket, at der er kommet flere forespørgsler fra andre enheder i Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland Falster om evt. støtte ved kommende aktiviteter i 2015.

05 NOV var der besøg i skoven fra Bogø Kostskole, en noget spøjs oplevelse. Flere af pigerne var meget forbeholdne, da de ankom, og flere af dem gav udtryk for, at de var mere interesseret i at vide, hvornår de skulle hjem end at se på gamle køretøjer. Rundvisningen var en lidt tam oplevelse i begyndelsen, men da vi nåede til den første garage, og en af pigerne spurgte, om de måtte sætte sig ind i bilerne, hvilket de naturligvis gerne måtte, så kan det nok være, at de fleste vågnede op, og der blev filmet til den store guldmedalje igennem alle garagern. Alt i alt endte det med en meget positiv oplevelse.

07 – 08 NOV deltog formanden, kassereren og Teddy fra bestyrelsen og Henrik (Webmasteren) i dette års Stormøde i foreningen Danske Hærhistoriske Museer i Nymindegab, hvor alle foreninger, der arbejder med at bevare gamle køretøjer fra hæren, samles og udveksler erfaringer. Her fik vi gode råd om at søge sponsorater og legater og fik status på arbejdet med at få Medarbejdernumre (MA-numre) ved forsvaret og få vores køretøjer registreret i forsvarets computersystem SAP, således at vi kan få synet og vedligeholdt køretøjerne på lige fod med resten af for-svarets køretøjer. Alt skal gerne være på plads inden Åben Hede i juni 2015.

09 NOV holdt Våbenhistorisk Selskab messe i Kalbyrissalen, og havde i den anledning bedt om støtte fra foreningen. 3 af vores medlemmer tog sig tid til at stille op foran Bygning 40 med bl. en af vores PMV’er og plakater om livet i foreningen til glæde for de mange besøgende.

10 NOV besøgte formanden og æresmedlem nr. 3 (Steen Thomsen) vores hovedsponsor Copenhagen Group A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, ved Jeppe Handwerk for at fastlægge datoer for fælles aktiviteter i 2015 og give håndsalg på fortsat sponsorstøtte fra dette firma. Sponsoratet falder på et tørt sted, da vi har haft mange udgifter til indkøb til vores forskellige køretøjer. Det er dejligt med en hjælpende hånd (med en pose penge i).

Igennem længere tid har flere af vores medlemmer arbejdet på en KVGL M-41 (kun skallen), idet Gardehusarregimentet havde bedt om at få en sådan til at stå på Gardehusarkasernen i Slagelse. I efteråret var den så klar til flytning, og onsdag 12 NOV var der så officiel overdragelse af kampvognen med efterfølgende frokost i en af regimentes messevogne, med deltagelse af regi-mentschefen, Oberst, Kammerherre, Tommy M. Paulsen og 4 af de medlemmer, der har arbejdet med vognen. Overdragelsen er omtalt på GHR’s HJEMMESIDE . I forbindelse med overdragelsen efterlyser regimentet historien bag ikke alene KVGL M-41, men også den KVGM CENT og KVGM Leopard, der er stillet op langs Charlottedals Alle.

17 NOV fejrede GHR sin 400 års fødselsdag med gudstjeneste og en stor parade med deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen. GHRVPK var selvfølgelig også repræsenteret ved denne begivenhed, idet 5 af vores medlemmer deltog i paraden med vores kvartermærke, og den efterfølgende reception.

GHR 400 år kvartermærkevagt

25 NOV var en lidt speciel dag, ikke alene fordi vi denne dag fik besøg af det lokale rengørings-firma –RAVNS Rengøring og Vinduespolering Aps, som ejes af et af vores medlemmer – Ole B. Møller. Et sponsorat, som formanden havde fået i stand – og tre søde og effektive damer gjorde hovedrent i hele administrationsbygningen, men også fordi Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI), det tidligere FMT, havde meldt deres ankomst. Ingen vidste rigtig, hvad folkene fra FMI ville, men allerede ved de indledende samtaler over en kop kaffe, viste det sig, at de mest var interesseret i at se, hvad vi havde af reservedele til Leoparderne. Alt i alt må det siges, at det var et positiv møde med de 5 ansatte i FMI. Flere gange under rundvisningen kom de selv ind på ting, som de havde kendskab til at de lå inde med, som kunne være en hjælp for foreningen.

29 NOV fandt den årlige julefrokost sted i den varme garage. Som sædvanlig var det Ole Villers, der stod for arrangementet, godt støttet af flere medlemmer. I år havde Ole udvidet kredsen af hjælpere, idet han havde fået tilsagn fra flere om at stå for en eller flere af retterne til julefrokosten, så næsten alt, hvad der blev disket op med i år, var hjemmelavet, hvilket næsten gjorde det til en kulinarisk rejse i juleretter. Traditionen tro var der lotteri med hele 30 gaver, men igen havde Ole udvidet gaveregnen, så der med hver gave fulgte et kys af Julemanden (som også var Ole), så der blev kysset både på mund, kind og isse. Alt i alt en rigtig hyggelig aften for de 35 glade og mætte medlemmer, som havde valgt at fejre julen i Fredskoven.

Må jeg her til slut ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul, godt nytår, og på gensyn i det nye år.

JoF

OKTOBER
Nyt fra bestyrelsen
Mange havde sikkert set frem til lidt mere fred i skoven, men desværre skulle det ikke være så. Om der er nogen højere oppe i systemet, der har et horn i siden på os, skal jeg lade være usagt, men det korte af det lange er, at alle køretøjer- minus PIRANHA’en – har kørselsforbud, og i princippet ikke må køre uden for lågen.

Der har jo i lang tid været arbejdet på, at få vores køretøjer tilbage i systemet, så de kunne blive synet, og det er der nu åbnet mulighed for, men i samme åndedrag blev det forbudt for alle køretøjer at køre, før de var synet. Samtidig blev der også stillet krav om, at mandskabet på køretøjerne skulle have et Medarbejdernummer (MA-nummer), hvilket ikke er det store problem for de medlemmer, der allerede er medlem af Hjemmeværnet (HJV) eller ansat ved forsvaret, men for resten af vores medlemmer har det vist sig at være lidt problematisk at skaffe dem et MA-nr, – dog arbejdes der hårdt på at finde en løsning.

Som nævnt, skal alle vores køretøjer synes, før de må køre igen, og PMV-gruppen er på det nærmeste klar. Dog har vi en stor udfordring, idet det halter noget med flere af hjulkøretøjerne, bl. a. fordi der langt fra er tovholdere på dem alle, så her vil bestyrelsen gerne appellere til alle, der har mulighed for det, – ret henvendelse til Mogens Christensen, enten ved at tage fat i ham i skoven, eller ved at ringe til ham, for at tilbyde jeres hjælp. Selvom der er lang tid til den 1. april, hvor der er deadline for syn, så er der en hel del, der skal klares inden da.

Inden længe kan vores tidligere formand nøjes med at koncentrere sig om hans job som adjudant for formanden, idet han ved årsskiftet slipper for at være webmaster på vores hjemmeside, og ved samme lejlighed skifter vi til ny hjemmeside. Ny webmaster bliver Jan Henrik Tiede. På sidste bestyrelsesmøde blev de fremmødte bl. a. præsenteret for den nye hjemmeside, som på mange punkter bliver en del anderledes end den nuværende, så der er noget at glæde sig til.

Aktiviteter
Den 3. oktober deltog vi i for anden gang i Næstved Kulturnat. Igen var vi på Østre Garageplads, men denne gang var vi ved den gamle køreskole, hvor Kongebryg nu slår sine folder. Vejret var pragtfuldt, Kongebryg serverede smagsprøver, Ole Pilemand serverede lækre grillsandwich, så det eneste vi manglede, var gæster. Godt nok var der en del flere end sidste år, men set i forhold til, hvor godt vejret var, så var det lidt skuffende. Spørgsmålet er, om vi ikke til næste år skal søge ned i byen, – efter sigende var der sort af mennesker.

oktober havde vi besøg af ansatte fra Naviair Tower (flyveledere). De var på kursus på Hotel Kirstine, og som et afbræk havde de lagt en rundvisning hos os ind. Vejret var fantastisk årstiden taget i betragtning, så efter rundvisningen indtog de deres madpakke på bænkene uden for, og undertegnede fik også en, – det var en virkelig positiv oplevelse. Gæsterne var dybt fascineret af vores arbejde og takkede mange gange for rundvisningen.

oktober var det så tid til Københavns Kulturnat på Livgardens Kaserne i Gothersgade i Kongens København ved Rosenborg Slot. Denne gang måtte vores deltagere klare sig uden messevognen, da der jo var udstedt kørselsforbud, men de overlede da. Som sædvanlig var foreningens køretøjer populære, og hvis der havde skullet være billeder far arrangementet, så vil de have lignet billederne fra de foregående år, – køretøjerne totalt dækket af mennesker. Der var flere end 11.000 besøgende. Sådan!

oktober havde vi fornøjelsen af besøg af medlemmer af VMV (Veteran Motorcyklens Venner). De var ude på deres sidste tur, inden de tohjulede skulle i vinterhi. Det var en ren fornøjelse at vise dem rundt, specielt da det viste sig, at et af medlemmerne var W. E. Laugesen – i daglig tale Lauge -, min højt respekteret samarbejdspartner fra Hjemmeværnet. Lauge har en fortid ved GHR, og kunne bistå med mange røverhistorier om specielt KVG CENT.

oktober blev der gennemført et godt bestyrelsesmøde, hvor resten af årets aktiviteter blev gennemgået og der var enighed om, at priorteten resten af året skal stå på vedligeholdelse, eftersyn og klargøring til syn af vores køretøjer. Og så selvfølgelig vores julefrokost.

oktober havde vi besøg af et rengøringsfirma, der som sponsorat en gang om måneden vil gøre rent på toilettet og i administrationsbygningen, når vi lige får ryddet lidt mere op. Alle bedes hjælpe til, så denne gode aftale ikke går i vasken og Ole Villers, Anja m. fl. skal rydde op efter jer igen, igen. Det skal blive bedre, hver M/K skal gøre sit til, at vi kan være vores lokaler bekendte for os selv og for vores gæster.

På vaskepladsen er kanten på den lille grav blevet udbedret, og der er lagt riste over, rørene har været gravet op og udskiftet, så nu virker hanerne på begge sider af rampen. Yderligere er der etableret haner nede ved PMV-garagen.

SEPTEMBER
Normalt har jeg godt rede på hvad der er sket den enkelte måned, men allerede sidste måned kneb det lidt, og denne måned har jeg simpelthen været nødsaget til at skrive en liste, og så er jeg endda ikke sikker på jeg har fået alt med.En stor del af vores køretøjer kom jo ikke tilbage efter Pansertræffet i Slagelse, så da vi den 2 SEP havde besøg fra Convoyer Teknik a/s, så var det nogle ret tomme garager de besigtigede. De var dog rimelig imponeret af vores arbejde, og var glade for besøget.

I perioden 4-6 SEP var der så klargøring og afvikling af Hærens 400 års jubilæumsudstilling på Kastellet. Næsten alt hvad der kunne rulle af foreningens køretøjer var der inde, samt selvfølgelig en hel del medlemmer. Hele den moderne hær var linet op med general og kommandostation, kampvogne, helikoptere, finskytter og jægersoldater – næsten helt klar til kamp – og så var der selvfølgelig alle vores køretøjer lige til at kravle rundt på. Efter hvad rygterne siger, så var det en stor succes. Vejret kunne de i hvert fald ikke klage over, – nogle var lige frem glade for at de stod i skyggen af egetræerne i Churchillparken.

En af vores køretøjer gjorde dog en lille omvej, idet PIRANHA’en den 5. var inde på Frederiksberg for at være med til at markere den Nationale Flagdag. Yderligere var nogle af hjulkøretøjerne blevet ladt tilbage, da undertegnede sammen med 5 andre medlemmer deltog i Foreningernes Dag i Rådmandshaven, et arrangement vi har deltaget i de sidste 3 år.

Allerede weekenden efter var der bud efter os igen, idet der var åbent hus hos GHR. Det var lidt begrænset hvad vi kunne stille med, – flere efterspurgte vores kampvogne, men på trods af det begrænsede antal køretøjer, så havde vi virkelig mange besøgende. Vejret artede sig fra sin bedste side, dvs. lige indtil middag, hvor det begyndte at støvregne, og da vi startede på hjemturen, begyndte det rigtig at regne. Kort tid efter vi havde forladt kasernen, kørte vi ind i et mindre skybrud med torden. Når det bemærkes her, så er det fordi kørere i spejder GD’en ikke havde regntøj med, køreren i jagtvognen måtte se ud af sideruden og køre efter de hvide striber p.gr.a. de ringe viskere, og køreren i UN-JEEP’en blev ret så våd på en vis legemsdel, da der kun var ruf på den.

Ugen efter var der dobbelt op, idet der var fødevaremesse på den gamle kaserne, og Kongebryg havde bedt os være blikfang med et par køretøjer, og dagen efter var der Åbent Hus på Vordingborg Kaserne, og selvom langt fra alle vores køretøjer var kommet retur fra København, så var vi godt repræsenteret.

Lørdag den 27 var en lidt speciel dag. Ikke fordi vi var i radioen, og heller ikke fordi vi var i TV2ØST, men fordi vi var med til at gøre en forskel. Mange har sikkert hørt om teamtvilling, hvordan de bl. a. har gennemført en ironman i København. Lørdag var vi med til at gøre en forskel, idet tvillingerne var ude i skoven for at få en tur i en kampvogn. En indsats der kostede os så lidt, men betød så meget for tvillingerne. Måske var det noget der var en overvejelse værd at bruge lidt tid på, da det ikke vil koste os ret meget, men gøre en kæmpe forskel for andre (min personlige mening).

Flere foreninger er ved at få øje på os, og på månedens sidste skruetirsdag, havde vi besøg af medlemmer fra den gamle Hjemmeværnsregion VIII’s hjemmeværnsforening

AUGUST
2014 Den 12 AUG havde vi besøg af Næstveds borgmester Carsten Rasmussen og konsulent Ole Hansen fra skole og fritid. Besøget startede i Kalby Ris, hvor de fik en rundvisning, herefter blev de kørt ud til kanten af øvelsesterrænet, hvor de fik en rystetur i CHPMV’en sluttende inde i Fredskoven, hvor formanden og hans adjudant viste rundt. Efter besøget blev de kørt tilbage til Kalby Ris i PIRANHA’en. Carsten og Ole havde aldrig været i Kalby Ris før, og for den sags skyld heller ikke i Fredskoven, og var meget forbavset over, hvor mange faciliteter der egentlig var herude. Formanden gjorde meget ud af at orientere om foreningens fremtidsplaner, og både bormesteren og Ole Hansen var meget begejstret for ideerne, men som de fleste ved, så mangler kommunen penge, så ud over moralsk at støtte planerne, så blev der ikke lovet noget.Månedens helt store begivenhed var helt klart Pansertræffet i anledning af GHR’s 400 års jubilæum. Over 40 af foreningens medlemmer var i aktivitet, de fleste allerede fra torsdag og indtil afslutningen lørdag aften. Næsten alt hvad der kunne rulle var kørt til Slagelse, enten via Tung Transport Tjeneste (TTP), eller ved egen hjælp. Det meste af torsdagen blev brugt til transport og klargøring i øvelsesterrænet.

Fredag formiddag var der indøvelse af demonstrationen, hvilket ikke gik særligt godt første gang den blev kørt igennem, men allerede anden gang var der mere stil over det. Over middag var alle deltagere i Pansertræffet beordret til at stille på feltbanen, og her fik alle holdførerne (formanden) overrakt en flot karaffel og alle deltagerne en erindringsmedalje af regimentschefen, Oberst T. M. Paulsen. Umiddelbart efter overrækkelsen blev karaflen indviet. Midt på eftermiddagen var alle deltagere, fastansatte og værnepligtige inviteret til grill-party med øl ad libitum. Egentlig meget hyggeligt, men for mange mennesker, og for få grill. Hen på eftermiddagen fortrak en stor del af foreningens medlemmer til messevognene, og snakken m. v. gik livligt.

Både torsdag, og det meste af fredagen havde vejret vist sig fra sin bedste side, men hen mod aften kom der pludselig en ordentlig skylle, og det samme skete tidligt på aftenen. Det bevirkede, at da lørdag morgen oprandt, da var terrænet en stor mudderpøl, og regimentet måtte køre halm ud ved indgangen til øvelsespladsen, for at sikre gæsterne rimelige adgangsforhold. Heldigvis viste vejret sig fra sin bedste side, så det tørrede hurtigt op. Lige fra morgenstunden strømmede det til med gæster, og strømmen fortsatte hele dagen. I alt kom ca. 3.000 gæster

Egentlig burde 2 af vores køretøjer omdøbes til kronebiler, idet HKH Prins Joachim, samt hans 3 sønner blev transporteret rundt på kasernen i vores PIRANHA, og den ene af vores LEO’er var også et par ture rundt i terrænet med selskabet. Måske skulle formanden ansøge hoffet om at udskifte hærmærket på disse nummerplade med en krone!

Da Panser-træffet sluttede, gik oprydningen rimelig hurtig, og en stor del af vores panser blev i Slagelse, da de alligevel skulle transporteres til Kastellet 14 dage senere.

Samme weekend hvor der var GHR Pansertræf, havde Totalforsvarsregion Sjælland valgt at lave en totalforsvarsudstilling på Toldboden i København, og havde i den forbindelse bedt om vores støtte. Det var i sagens natur lidt svært, når størstedelen af vores panser var med i Slagelse, men foreningen valgte at sende vores PMV med tillægspanser derind. De havde heldigvis en forrygende god tur med masser af besøgende.

Måneden sluttede af med, at vi havde 3 køretøjer ved Marvede Gl. Skole, idet De Blå Baretter holdt åbent hus, og i den forbindelse havde de bedt om at få PMV’en Snehvide. UN-LVG og UN-Jeep som blikfang.

http://www.ghrvpk.dk/images/maanedendergik/20140831%5B1%5D.jpg

Og så er det ellers bare at tage en dyb indånding inden næste måneds aktiviteter starter.

JULI
På trods af at juli var feriemåned, så var der forbavsende mange i skoven på skrutirsdagene. Et sted der var ekstra travlt var på SANPMV’en, idet den gerne skulle være klar til Pansertræffet i AUG, og det blev den. Flot nymalet og næsten komplet indrettet med båreholder m. v. Juli var desværre også måneden, hvor vi mistede foreningens altvidende KS. Meget kunne skrives her omkring KS, men Steen sagde egentlig det der skulle siges ved mindesamlingen i skoven 17 AUG.

http://www.ghrvpk.dk/images/maanedendergik/DSC00054.JPG

JUNI
2014 Ingen tvivl om at månedens aktiviteter har været præget af deltagelsen i Åben Hede, men der har dog også været plads til andet. I KVG- garagen har de kæmpet en ihærdig kamp for at få de 2 LEO’er klar. Jeg tror, at de ind i mellem har følt det som sisyfosarbejde. Når den ene fejl var udbedret, opdagede de en anden, men DE NÅEDE DET. Begge LEO’erne kom med til Oksbøl, og var ude og skyde, og de ramte, hver gang, ligesom vores CENT og M/41.

http://www.ghrvpk.dk/images/maanedendergik/WP_20140610_007.jpg

I PMV-garagen var det stort set kun småting, der manglede at blive færdiggjort inden turen til Oksbøl, og det gav dem også tiden til at udøve lidt social råhygge på en af skruetirsdagene, idet der blev grillet nede foran garagen. Morter-PMV’en strejkede lige før afgang, så den kom desværre ikke med denne gang, men vil helt sikkert være klar næste år. SANPMV’en er nu så langt i færdiggørelse, at den er blevet grundet og malet, så nu manglen den vel kun den indre klargøring.

GHR har ”opdaget” os

Der er efterhånden flere på GHR, der har opdaget, at vi kan bruges til andet end at udstille vores køretøjer ved deres Åbent Hus-arrangementer. To gange i den forgangne måned har vi haft ”besøg” fra GHR. Den ene gang var det et Infanteri Kamp Køretøjs-kompagni (IKK-KMP), der benyttede Fredskovsdepotet til deres kommandostation (KSN) i forbindelse med, at de havde forskellige aktiviteter på øvelsespladsen, og den anden gang var vi bedt om at stille et par køretøjer til rådighed til at køre fast i terrænet, for at træne deres bjærgningssektion, – og de lovede selv at gøre køretøjerne rene efter brug. Det var let for os og vi fejede vejen efter dem. Fine arrangementer for alle parter.

Åben Hede 2014

Om Åben Hede kan der skrives en hel roman, men jeg vil nøjes med at nævne nogle enkelte ting: Onsdag var transportdag.

http://www.ghrvpk.dk/images/maanedendergik/DSCI0013.jpg

Torsdag gennemførte PMVGRP et SIKPAN-kursus – teori og praktik – for alle fra gruppen der var med på turen, idet det fremover vil være et krav, at alle, der vil køre eller stå som vognkommandør, skal have gennemført dette kursus, og der vil blive afholdt et kursus mere inden Pansertræffet i august.

Fredag blev der klargjort, skudt og kørt til den helt store fornøjelse. Alt klappede og alle var stolte og glade. Aftenen sluttede med fællessang ved messevognene.

Om lørdagen var en del af deltagerne på tur til Nymindegab for at få en rundvisning på det gamle kampvognsværksted, samt få lidt historie omkring Nymindegablejren. Lækre faciliteter de har, værksted med plads til 5 KVG, rum til sandblæsning med plads til en jeep, malerkabine med tilhørende tørrerum. Alt dette står også til rådighed for os, selvom det nok er lidt utopisk at forestille sig, at det kan blive aktuelt, om ikke andet af økonomiske årsager.

http://www.ghrvpk.dk/images/maanedendergik/WP_20140627_001.jpg

Foreningen fik også sit 3. æresmedlem, idet adjudanten = ex formanden, Steen Thomsen, blev udnævnt til æresmedlem. I parentes kan det lige nævnes, at han denne gang også nåede at få små sild til hans æggemad.

KSNPMV’en blev omdøbt til CHPMV’en, med eget mærke til ære for formanden.

Søndagen var den helt store dag, som vi alle havde set hen til. Vejret var med os og det var skydeguderne også. Stor succes! Det er svært at få hænderne ned efter sådan tur. Vi kommer igen næste år. Sæt allerede nu kryds i kalenderen 21. juni 2015

Undertegnede vandt også en tur til skadestuen i Esbjerg, idet et af vores medlemmer beskadigede sit knæ, da han hoppede ned fra en PMV, og Claus Walther reddede sig dagen efter en tur til Lolland med patienten.

Alt i alt en vel gennemført tur, med over 12.000 gæster, så nu er det bare at se frem til Pansertræffet i AUG.

God sommerferie.

PS: Om alt går vel, så vil der inden længe være en video klar fra Åben Hede. Den vil dog nok blive for stor til, at den kan lægges på hjemmesiden. Ved ikke endnu, hvordan den kan komme til ”alles” kendskab, men nærmere info følger.

Maj
2014 Den forgangne måned har helt klart været præget af forberedelser til vores Åbent Hus den 24 maj, men dermed ikke være sagt, at der ikke skete andet.Som optakt til befrielsesdagen den 5. maj, havde Mogens Christensen med kort varsel arrangeret en tur om aftenen den 4. maj rundt i det Sydsjællandske for på vegne af hjemmeværnet at lægge buketter ved forskellige mindestene for faldne danskere. Turen var – med en enkelt undtagelse – kun for militære køretøjer. Første stop var mindestenen for Anders Lassen ved Skt. Peders Kapel ved Sjolte, derefter videre til Snesere, hvor der efter kaffepause på Snesere Hovedgård blev lagt en buket ved Paludan Müllers gravsted, herfra videre til Mogenstrup, hvor der blev lagt buketter ved 2 gravsteder, og endelig afsluttende ved den gamle Gardehusarkaserne med afspilning af frihedsbudskabet. Turen vil højest sandsynlig blive gentaget til næste år.

http://www.ghrvpk.dk/sidstenyt/WP_20140504_007.jpg

Desværre var jeg selv ikke med på turen, idet jeg samme dag var på Kastellet sammen med Aage Deleuran for med VW-boblen at gøre reklame for Hærens 400 års Åbent Hus jubilæum på Kastellet den 6. september, et arrangement, hvor vi jo skal stille med en stor del af vores pansrede køretøjer. Kastellet var denne dag rammen om en udstilling af veteranbiler, og samtidig blev der samlet ind til kræftramte børn. Vi havde fået ærespladsen ved flagstangen foran kommandantboligen, og havde virkelig mange gæster.

Det var desværre også måneden, hvor vi havde det første større uheld med personskade. Uden at gå i detaljer, så vil uheldet få konsekvenser for det daglige arbejde i Fredskoven, da et uheld med personskade uvægerligt involverer diverse offentlige myndigheder. Som en konsekvens af uheldet er der udfærdiget nogle rapporter, som foreningen bliver nødsaget til at forholde sig til, så på et eller andet tidspunkt kan der forventes et udspil fra bestyrelsen.

Det var med stor spænding de fleste så frem til vores Åbent Hus den 24. maj. For første gang skulle vi trække tilskuere alene, og samtidig så vejrudsigten katastrofal ud ugen op til arrangementet, men heldigvis blev alle betænkeligheder gjort til skamme. De første tilskuere kom allerede omkring kl. 08.30, og da dagen var omme, havde der været mellem 1000-1100 gæster, så vi kan vel tillade os at kalde det en bragende succes.

Kort før arrangementet løb af stablen, fik vi besked om, at vi godt måtte køre med gæster, og at de ville være dækket af forsvarets forsikring. Tilladelsen gælder dog kun ved Åbent Hus, Åben Hede og lignende arrangementer, men ikke til daglig. Desværre kom tilladelsen så sent, at vi ikke kunne nå at annoncere med det, men det er helt sikkert noget, som vi skal bruge i vores markedsføring til næste år, for det var virkelig populært.

Nu er det så bare at se frem mod Åben Hede og en god sommer.

http://milhist.dk/oberst-paludan-muller-sidste-kamp

April
2014 Den, der ler sidst …….PNBJVG har nu været et fast tilbagevenden punkt i dette fora, men nu lakker det heldigvis mod enden. Efter, at den har været startet, var der ønsker om at give plads til andre køretøjer i den Varme Garage, og da de hårdtarbejdende folk på vognen hørte dette, ja, så meddelte de, at de selvfølgelig gerne ville flytte den. Dette gav anledning til flere ironiske bemærkninger, – specielt fra KVGGRP, – men den, der ler sidst, ler bedst. Vognen blev startet, og kørte selv ned til resten af ”familien”, hvor den holder nu.

Focus-grupper
Foreningen bliver ved med at knopskyde med nye focus-grupper. I sidste måned blev der givet grønt lys til at etablere en focus-gruppe ”Hestevogne”. Inden for den nærmeste fremtid vil det blive forsøgt, at etablere en focus-gruppe, der indtil videre benævnes ”De grønne fingre”. Gruppens vigtigste opgave bliver at holde vores udenoms arealer i pæn stand. Det første spæde skridt til forskønnelse af vores område er allerede taget, idet der er opsat nye borde og bænke som erstatning for den lidt blandede landhandel vi hidtil har haft.

For ikke mange dage siden fik vi et link på VisitNæstveds (Næstved Turistforening) hjemmeside. Om det bevirker, at turisterne inden længe står i kø ved porten til Fredskovsanlægget hver tirsdag, ved vi af gode grunde ikke, men for at tage alle eventualiteter i betragtning, så er det meningen, at der skal oprettes en focus-gruppe ”Guider”, hvis opgave, det bliver på skift at være til stede i Fredskoven for at tage imod evt. gæster, og lede dem rundt. Skulle nogen af Jer være interesseret, så er I velkomne til at rette henvendelse til formanden eller undertegnede. Opmærksomheden henledes dog på at udvælgelsen ikke er efter princippet ”først til mølle”.

GHR Jubilæumsløb

Den 26. april var GHRVPK blevet bedt om at stille med en del af vores køretøjer i forbindelse GHR’s Jubilæumsløb. Det var første gang, at motorcyklen NIMBUS’en var ude at blive luftet siden istandsættelsen, og ud over den og en del hjulkøretøjer, var vi selvfølgelig repræsenteret med en del panser. Vi var blevet lovet P-pladsen over for cafeteriet ved GHR, hvilket slet ikke var dårligt. Desværre blev vores deltagelse skæmmet noget af, at pladsen ikke havde været ordentligt afspærret, så der holdt en del civile biler parkeret her, da vi kom, men på trods af det, fik vi som sædvanligt lavet en flot opstilling med mange besøgende.

En god gerning

På månedens sidste Skruetirsdag gjorde foreningen en ung grønlænder til verdens lykkeligste mand. Et af vore medlemmer arbejder på en institution under Region Sjælland, og i december måned 2013 havde de fået en ung mand ned fra Grønland. Han havde ikke noget sprog, forstod nærmest kun grønlandsk, og så havde han en brændende interesse for militærkøretøjer. Formanden havde sagt god for at den unge mand kunne komme på besøg, og som en overraskelse var det også arrangeret, at han kunne få en køretur i en af vores PMV’er. Jeg havde fornøjelsen af at vise dem rundt, og på trods af at den unge mand ikke havde noget sprog, så var ingen, der så ham, vist i tvivl om, at det havde været hans livs oplevelse, da han forlod os.

Bestyrelsen m. m.

Vi er efterhånden blevet en ret så stor forretning, og hvor vi for bare 2 år siden kunne nøjes med at lave aftaler i forbindelse med skruetirsdagene, så er der nu så meget at holde rede på, at det ikke er holdbart længere. Af samme årsag er det besluttet at udpege E. T. Kristensen til fremover at være kasernemester og transportansvarlig, og Bjarne Rasmussen er blevet udpeget til at fungere som KDOF, med ansvar for bl. a. at udfærdige blivende bestemmelser for foreningen. Begge var til stede på det sidste bestyrelsesmøde, hvor det også blev endelig besluttet at vi ikke deltager på Gavnø i år.

Vi er – meget naturligt – i det daglige mest fokuseret på aktiviteterne i Fredskoven og de arrangementer foreningen deltager i. Der er dog en hel del aktiviteter udad til, som i større eller mindre grad har indflydelse på vores dagligdag i foreningen. Lad mig bare nævne nogle af disse aktiviteter, som primært formanden, men også medlemmer af bestyrelsen har deltaget i:

 • Steen og Hartvig møde med HKH KP Frederik
 • Samme møde med Jeppe Handwerk fra vores hovedsponsor COPENHAGEN GROUP A/S
 • Åbning af GHR 400 års særudstilling på Tøjhusmuseet
 • Møde med Lokal Støtte Element (LSE) fra Vordingborg (de ”ejer” Fredskovsanlægget).
 • Møde omkring Hærens markering af deres 400 år på Kastellet den 5-6 SEP, hvor foreningen skal stille med alt hvad der overhovedet kan bevæge sig ved egen kraft.
 • Møde i Danske Hærhistoriske Museer om det fremtidige samarbejde m. m.
 • Og oven i det hele har formanden også ment at han havde tid til De Blå Baretter, så han er nu formand for samme. Tillykke med valget.

http://www.visitnaestved.dk/denmark/gardehusarregimentets-veteran-panser–og-koretojsforening-ghrvpk-gdk891597

Marts
2014 I KVGGRP er de så småt ved at gøre sig klar til årets mange aktiviteter. De er jo alle travle mennesker, og det har knebet med at finde et tidspunkt, hvor de alle har haft mulighed for at mødes. Dog har de nu fået udvirket, at bestyrelsens tilbud om at holde ekstra åbent dagen før en Skruesøndag passer de fleste, så i den kommende måned har de en aftale. Ud over almindelig vedligeholdelse, så er det lykkedes dem at få gang i en motortester, hvilket skulle lette deres arbejde en hel del.I PMVGRP kæmpes der stadig med at få radioen i KSNPMV’en til at spille, og på SANPMV’en er Michael i gang med motor ind – motor ud. Det viste sig desværre, at der var en utæthed ved motoren, der nødvendiggør, at den må tages ud igen.Den store opgave fremover vil være, at få alle radioer til at spille, hvilket har været et tilbagevenden problem.

I den ”varme garage” kæmper de stadig med BJGKVG. Godt nok har de fået liv i den, men den kører ikke optimalt, eller så optimalt, som sådan et gammelt stykke isenkram nu engang kan køre.

Vi får inden længe en ¼ ton trailer i aktivitet, idet flere har været i gang i nogen tid med at splitte den rustbunke ad, som vi havde, og nu er de nået så langt, at de så småt er begyndt at samle den igen.

I øjeblikket er jeep 151’eren uarbejdsdygtig, idet motoren er taget ud for at få nogle nye pakninger, og ved samme lejlighed viste det sig, at den var lidt hullet i bunden, så den er ved at blive ”lappet”.

Niels Hartvig Andersen

Ikke fordi det umiddelbart har kunnet mærkes, men det var også måneden, hvor vores nye formand trak i arbejdstøjet. Der har allerede været afholdt 2 bestyrelsesmøder, og Hartvig har været rundt for at hilse på i forbindelse med både Skruetirsdage og –søndag.

Hartvig har allerede kastet flere bolde op i luften, som det bliver spændende at se, hvad udfaldet bliver. En af dem har relation til, at vi inden længe får et link på Visit Næstveds (Turistforeningens) hjemmeside, hvilket godt kan gå hen og give en del gæster i sommertiden. Frem for, at de mange hårdtarbejdende medlemmer skal slippe deres værktøj for at virke som turistguider, vil bestyrelsen forsøge at få en kustodegruppe op at stå. En anden ide, som allerede så småt er sat i søen, er at få etableret en ”gartnerafdeling” eller CAMP SEK. Vi har jo et stort grønt område, og det ser mildest talt ikke særlig pænt ud, så det ville virkelig hjælpe, hvis det lykkes at samle et hold ”grønne fingre”.

Foreningen har det åbenbart med at knopskyde. Lige her på falderebet er det faldet på plads med at etablere en ny fokusgruppe. Ivan Nielsen og Flemming Møller har sagt ja til at være fokusansvarlige for hestevognene.
Så alt i alt en god måned, hvor der igen er sket mange gode og positive fremskridt. Vi ser frem til næste aktive måned med masser af godt vejr og mange fremskridt. Vel mødt i Fredskoven.

Februar
2014 På den første dag af måneden var ca. 17 medlemmer af foreningen en tur i det Nordsjællandske for at se hvad Gillelejegruppen kunne byde på af oplevelser.Gruppen består af kun 8 medlemmer, som alle har en stor veneration for II WW. Det er ikke småting den lille gruppe har nået. En næsten komplet ME 109, køretøjer fra USA, England og Tyskland, – alle med relation til krigen. De har opbygget flere tableauer med originalt udstyr fra II WW. Ud over det har de bl. a. totalistandsat en M10 Achilles IIC Panserjæger udlånt af Hærens Kampskole, som oprindelig har tilhørt GHR.Efter sigende havde turen været alle pengene værd.

Vi har jo – indtil nu – været forskånet for rigtig vinter, og det har helt klart præget medlemmernes lyst til at komme i skoven, så skruetirsdagene har været godt besøgt. På dagen for generalforsamlingen var der så mage at det næsten var en umulighed at få en parkeringsplads.

I PMV-garagen trækker det desværre ud med at få SANPMV’en køreklar. Den er utæt, så måske skal motoren ud igen.

I den kolde garage har karossen og tårnet fra M24 ”Chaffee” for første gang i gud ved hvor lang tid været ude af garagen for at blive spulet for rustafslag.

Inde ved siden af i den varme garage har der været støj og røg så det står efter. Motoren til M10’ren har været startet, og ser ud til at køre – næsten – upåklageligt.

Nimbus’en har været igennem en større overhaling, og er efterhånden næsten som ny.! Det bedste er dog at føljetonen omkring BJGKVG ser ud til at nærme sig sin afslutning. Den har været ude af garagen og kørt selv, – godt nok hjulpet af en LEO i første omgang, men efter lidt hjælp, så rullede den selv. Prøv at se videoen her på siden. Så måske bliver der snart plads i den varme garage til andre projekter.

Skruesøndagen sluttede lidt tidligere end sædvanlig, da den årlige generalforsamling jo fandt sted denne dag. En stille og rolig generalforsamling, hvor Steen takkede af, og Niels Hartvig Andersen blev valgt ind i hans sted, med det erklærede formål at han skulle være den nye formand. Refreat fra generalforsamlingen kan læses andetsteds på hjemmesiden.

Januar
2014 Måneden der gik – januar 2014Normalt er januar måneden hvor vinteren virkelig tager fat, hvilket kan gøre det til en blandet fornøjelse at arbejde i garagerne. Heldigvis ventede vinteren med at slå til indtil vi havde haft den første skruesøndag, hvilket også kunne ses på antallet af fremmødte. Der var fuld gang i både KVG- og PMV-garagerne, og selv formanden måtte træde til da der skulle gøres klar til frokosten.

januar1 I PMV-garagen var der rigtig gang i den, og inden lang tid er alle PMV ført helt up to date (alderen taget i betragtning). Opbygningen af SAN-PMV’en er nu så langt fremme at det ikke kan vare længe inden motoren skal afprøves, og hvis det går vel, så er det nærmest kun småting der mangler før den er kørende.

I den varme garage er de hårdtarbejdende medlemmer på BJKVG  nåejanuar2t så langt så de har fået afmonteret torpedoen (kan nu forstå hvorfor den kaldes det), de har fået den skilt ad, og er nu gået i gang med at give den en ordentlig overhaling, hvilket den vist trængte til. Til fleres overraskelse viste det sig at kaburatorhusene var et flot stykke arbejde i ren messing.

Midt på måneden var det meste af bestyrelsen plus et par tilløbere på aftenbesøg hos Steffen Hansen (Lorange), for at være behjælpelig med at finde et par vine der skulle kunne sælges/bruges som gave med foreningens mærke på. Inden selve vinsmagningen gav Steffen en rundvisning i den middelalderlige kælder, og fortalte firmaets historie.

Selve vinsmagningen foregik efter alle kunstens regler, med spand til at spytte smagsprøverne ud i, vand til at skylle munden i, og ost og kiks til at ”rense” smagsløgene. Efter lidt diskussion var der bred enighed om hvilke 2 vine der skulle vælges, og inden for kort tid vil de sikkert blive præsenteret for alle medlemmer – måske allerede på den forestående generalforsamling.

Faldt for nogen tid siden over en kort beskrivelse af husarernes historie, som sluttede af med nedenstående. Godt generalens udtalelse om tøffelhelte ikke holder stik, for så ville det være en meget lille forening jeg er medlem af. Resten af beskrivelsen skal jeg nok undlade at kommentere.

Husar eller tøffelhelt

Husarer blev en del af de fleste europæiske hære i 1700-tallet, og de delte et ry for at være pralhalse, spillefugle, damevenner og modige til det dumdristige.

“En husar, der ikke er død som 30-årig, er en tøffelhelt”, mente Napoleons husargeneral Antoine Lasalle. Han blev selv 34 år, inden han mistede livet i et helt overflødigt angreb i 1809.

Danmark fik husarer i 1762. Styrken blev optaget i garden i 1842 og hedder i dag Gardehusarregimentet.

2013

December
Hvor mange af jer var klar over at GHRVPK er medlem af ”Danske Hærhistoriske Museer”, hjemmeside, www.haermuseer.dk? Nej vel!Måske fordi de lever meget anonymt, og deres hjemmeside ikke er en af de mest ophidsende. Når det tages op her, så er det fordi det er i dette regi det forhåbentlig snarlig formaliserede samarbejde mellem foreningen og HOK skal aftales (mangler vist bare en underskrift). På nuværende tidspunkt er der allerede lavet en samarbejdsaftale mellem FMT, DHM og SFHM (Statens Forsvarshistoriske Museum), og samme dag vi afholdt vores julefrokost var et par af vores bestyrelsesmedlemmer til stormøde på Slipshavn, hvor de bl.a. orienteredes om den forventede procedure om funktionsudygtiggørelse af museumsvåben.

Julen og det kølige vejr har selvfølgelig sat sit præg på arbejdsindsatsen i skoven, da det næsten kun er i den varme garage det er til at holde ud at arbejde i længere tid. Alligevel har der været pæn aktivitet, og for at forsætte føljetonen omkring PNBJVG, så er de hårdtarbejdende medlemmer nået til den er kendelse, at de er nødsaget til at afmontere karburatoren (torpedoen), hvis de skal gøre sig håb om at få liv i kolossen, – et arbejde der ikke sådan er lige til.

Der har også været aktivitet ud fra skoven, idet vi var med til at markere indvielsen af det nye mikrobryggeri der er åbnet på den gamle kaserne. Som blikfang stillede foreningen med M/41, en PMV, 151’eren og selvfølgelig messevognen. En opgave som for mange ville være en drømmeopgave, da der var øl ad libitum, surt show at de alle var kørende.

Fra min side skal også lyde en glædelig jul, godt nytår, og på gensyn i det nye år.

december

November
I PMV-garagen er de ved at være færdig med smøring og olieskift på de fleste af vognene. Sanitets-PMV’en er gået fra nedbrydning til opbygning og der arbejdes på PNBJVG M578D for at bringe den op til standard.

November1
Måneden bragte også et lille afbræk i al vedligeholdelsen, idet HVK NÆSTVED havde spurgt om muligheden for at få 2 INFPMV’er stillet til rådighed som moment i forbindelse med at de skulle øve ”Kamp fra stilling”.

Øvelsen skulle ellers have ligget lørdag den 16, men for at få det til at falde sammen med foreningens skruedag, blev den flyttet til søndag, hvilket hjemmeværnsfolkene vist ikke var kede af, da vejret denne dag artede sig fra sin bedste side. Ud over 2 PMV’er stillede foreningen også med opklarings-GD’en, kørt af undertegnede.

Over 40 hjemmeværnsfolk var mødt op, og selve øvelsen blev kørt igennem 4 gange, så alle deltagere prøvede både at være i stilling, og være angriber, hvorfor de 2 PMV’er virkelig fik lov at arbejde.Dagen for os sluttede af med at det lykkedes undertegnede at sætte GD’en fast foran alle deltagerne, så jeg måtte bede Hansson om assistance, og så stod den ellers på rengøring (stor tak til dem der rengjorde GD’en).

november2I den varme garage hænger frustrationerne stadig tykt i luften, og stemningen går lige fra stor jubel til dyb depression. Det er endelig lykkedes at få PNBJVG til at give lyd fra sig, men hvad hjælper det når det kun er et kort øjeblik. Mange kloge forslag er blevet luftet, og nu, nu tror Aage at han har fundet forklaringen. Vi får se, føljetoner fortsætter, evt. med lidt forsinkelse hvis PNBJVG må forlade den varme garage for en stund.
Månedens sidste arrangement var den traditionelle julefrokost, igen holdt i den varme garage, og sikkert orkestreret af Ole Villers, bistået af Jan, Finn og Niels.Vi må jo nok erkende vi er en ret så mandsdomineret forening, så derfor var det dejligt at se at der denne gang var 7 damer med, uden at det lagde nogen dæmper på Finns oratoriske udgydelser.Lidt over 30 medlemmer havde tilmeldt sig, og det er nok det maximale der kan være, hvis vi ikke skal tømme garagen, eller forlægge til evt. Kalby Ris.

Oktober

oktober

Måneden har delvis stået i kulturens tegn, idet foreningen har deltaget i 2 kulturarrangementer, – Mærk Næstved – Kulturnat 2013 og Kulturnatten i København.

Fredag d. 4 OKT var vi stærkt repræsenteret på Kasernen, idet vi havde linet 18 køretøjer op på østre garageplads, flot belyst med projektører. Over 30 af foreningens medlemmer deltog, men desværre var det begrænset hvor mange besøgende vi havde, måske p. gr. a. at der omkring kl. 19.00 kom en kraftig byge, og det har nok afholdt en del fra at tage ud. Det modsatte gjorde sig til gengæld gældende fredagen efter, hvor vi var inde på Rosenborg med et par køretøjer. Her manglede der på ingen måde besøgende, og som sædvanlig var M/41’eren et mål for mange af gæsterne, så den ind imellem nærmest var skjult af nysgerrige.

Både KVG- og PMV-GRP har brugt måneden til at få ryddet op, og samtidig er de begyndt at klargøre køretøjerne til vinterens stilstand. KVG-GRP er tæt på at ha’ en gammel M/41 klar til at blive kørt til Slagelse, hvor den skal stå som monument. Den mangler nærmest kun lidt maling.

Begge grupper har haft tilgang af medlemmer som gerne vil gøre en indsats, KVG-GRP en der både er uddannet på CENT og LEO, PMV-GRP 3, hvoraf den ene til daglig er mekaniker på PIRANHA.

I den varme garage hænger frustrationerne tæt i luften, og der er sendt mange bønner til højere myndigheder omkring PNBJVG. I over en måned har de forsøgt at få motoren til bare at give et lille puf fra sig – uden held. De kan simpelthen ikke få tændingen til at virke, så det er efterhånden ved at være en følgeton i skoven. Til gengæld er der mere held (forstand;)) omkring motoren til M/10’eren. Her i slutningen af måneden (se og hør på facebook) lykkedes det at få gang i den ene af de sammenbyggede motorer, så nu er det spændende om der inden længe også kommer liv i den anden, og om de kan samarbejde.

Lukket for kommentarer.